3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php set_time_limit(28800); // PRZECZYTAJ, ZANIM ODPALISZ!!! // // Ten skrypt nie jest przystosowany do wyścigów! // Aby przyspieszyć głosowanie, można: // - odpalić więcej instancji skryptu // - zmienić czas pauzy przy funkcji usleep (całkowite usunięcie niezalecane) // - jeśli korzystasz z serwerów proxy, wprowadź adres ręcznie w polu $proxyServer // $lightcore = new Lightcore; $lightcore->setVoteUrl('http://swiecsie.wp.pl/wp_energa/add_vote.php'); $lightcore->setCityIds(213); $lightcore->setPhotoIds(327,326,325,324,323,322,321,320,255); $lightcore->setContestId(1); // UWAGA! Aby włączyć obsługę proxy, odkomentuj poniższą linijkę. // Domyślnie skrypt korzysta z zawodnej usługi GimmeProxy (chyba że zapłacimy) // Możesz też w polu $proxyServer wpisać własny serwer proxy, np. http://adres:port //$lightcore->enableProxy(); // Jeśli wszystko jest w porządku, zostaw linijkę zakomentowaną, aby nie śmiecić wyjścia. //$lightcore->enableDebugMode(); $lightcore->startBattle(); class Lightcore { private $voteUrl; private $contestId; private $cityIds; private $photoIds; private $useProxy; private $proxyServer = ''; private $debugMode; private $votesPerProxy = 5000; // po tym skrypt znów odwoła się do usługi GimmeProxy public function setCityIds($cityIds) { if (is_array($cityIds)) { $this->cityIds = $cityIds; } else { $this->cityIds = func_get_args(); } } public function setPhotoIds($photoIds) { if (is_array($photoIds)) { $this->photoIds = $photoIds; } else { $this->photoIds = func_get_args(); } } public function setContestId($contestId) { $this->contestId = $contestId; } public function setVoteUrl($voteUrl) { $this->voteUrl = $voteUrl; } public function setVotesPerProxy($number) { if (is_numeric($number) && $number > 0) { $this->votesPerProxy = $number; } } public function setInterval($seconds) { if (is_numeric($seconds) && $seconds >= 0) { $this->intervalBetweenVotes = $seconds; } } public function enableProxy() { $this->useProxy = true; } public function enableDebugMode() { $this->debugMode = true; } public function startBattle() { $enabled = true; $votesThisProxy = empty($this->proxyServer) ? 0 : PHP_INT_MAX; $this->debugMessage('URL: ' . $this->voteUrl); $this->debugMessage('Proxy: ' . ($this->useProxy ? 'YES' : 'NO')); $this->debugMessage('Votes per proxy: ' . $this->votesPerProxy); while ($enabled) { if ($this->useProxy && !$votesThisProxy) { $this->getRandomProxyServer(); $votesThisProxy = $this->votesPerProxy; } if ($this->useProxy) { $this->debugMessage('Preparing new request using proxy ' . $this->proxyServer); --$votesThisProxy; } else { $this->debugMessage('Preparing new request without proxy'); } $this->sendVoteToServer(); usleep(mt_rand(20000,50000)); } } private function sendVoteToServer() { $gid = $this->getRandomCityId(); $photoId = $this->getRandomPhotoId(); $body = http_build_query(array( 'contest_id' => $this->contestId, 'fb_id' => $this->getRandomFacebookUserId(), 'gid' => $gid )); $this->debugMessage($body); $extraHeaders = array( "X-Requested-With: XMLHttpRequest", "Referer: http://swiecsie.wp.pl/swietlna-stolica-polski/final/one,1,{$gid},{$photoId},swiateczna-stalowa-wola.html", "User-Agent: " . $this->getRandomUserAgent() ); $this->outputMessage($answer->success); } private function sendRequestToServerAndGetResponse($body, $headers) { return; } private function getRandomProxyServer() { $trials = 10; while ($trials) { $this->debugMessage('Getting proxy server...'); $answer = json_decode(file_get_contents('http://gimmeproxy.com/api/getProxy?post=true&get=true')); if (is_object($answer) && isset($answer->curl)) { $this->outputMessage('Changed proxy server to ' . $answer->curl); $this->proxyServer = $answer->curl; return true; } --$trials; sleep(10); // jak nie zapłacisz, to i tak nic to nie da } } private function outputMessage($message) { echo '[' . date('H:i:s') . '] ' . $message . PHP_EOL; } private function getRandomFacebookUserId() { return '100003' . mt_rand(100000000, 999999999); } private function getRandomCityId() { return $this->cityIds[array_rand($this->cityIds)]; } private function getRandomPhotoId() { return $this->photoIds[array_rand($this->photoIds)]; } private function debugMessage($message) { if ($this->debugMode) { $this->outputMessage($message); } } private function getRandomUserAgent() { $all = array( 'Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.18', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2309.372 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1866.237 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20130401 Firefox/31.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20120101 Firefox/29.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.3) Gecko/20130101 Firefox/27.3', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:27.0) Gecko/20121011 Firefox/27.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:25.0) Gecko/20100101 Firefox/25.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0', 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/23.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20130406 Firefox/23.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:23.0) Gecko/20131011 Firefox/23.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/22.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:22.0) Gecko/20130328 Firefox/22.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/22.0', 'Mozilla/5.0 (Microsoft Windows NT 6.2.9200.0); rv:22.0) Gecko/20130405 Firefox/22.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:16.0.1) Gecko/20121011 Firefox/21.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:16.0.1) Gecko/20121011 Firefox/21.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:21.0.0) Gecko/20121011 Firefox/21.0.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130514 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:21.0) Gecko/20130326 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.0; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0', ); return $all[array_rand($all)]; } }
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: (null)
number of ops: 29
compiled vars: !0 = $lightcore
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   0 E >  INIT_FCALL                        'set_time_limit'
     1    SEND_VAL                         28800
     2    DO_ICALL                         
  11   3    NEW                       $2   'Lightcore'
     4    DO_FCALL                   0     
     5    ASSIGN                          !0, $2
  12   6    INIT_METHOD_CALL                     !0, 'setVoteUrl'
     7    SEND_VAL_EX                       'http%3A%2F%2Fswiecsie.wp.pl%2Fwp_energa%2Fadd_vote.php'
     8    DO_FCALL                   0     
  13   9    INIT_METHOD_CALL                     !0, 'setCityIds'
     10    SEND_VAL_EX                       213
     11    DO_FCALL                   0     
  14  12    INIT_METHOD_CALL                     !0, 'setPhotoIds'
     13    SEND_VAL_EX                       327
     14    SEND_VAL_EX                       326
     15    SEND_VAL_EX                       325
     16    SEND_VAL_EX                       324
     17    SEND_VAL_EX                       323
     18    SEND_VAL_EX                       322
     19    SEND_VAL_EX                       321
     20    SEND_VAL_EX                       320
     21    SEND_VAL_EX                       255
     22    DO_FCALL                   0     
  15  23    INIT_METHOD_CALL                     !0, 'setContestId'
     24    SEND_VAL_EX                       1
     25    DO_FCALL                   0     
  29  26    INIT_METHOD_CALL                     !0, 'startBattle'
     27    DO_FCALL                   0     
 228  28   > RETURN                          1

Class Lightcore:
Function setcityids:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 3, Position 2 = 6
Branch analysis from position: 3
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 9
Branch analysis from position: 9
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 6
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: setCityIds
number of ops: 10
compiled vars: !0 = $cityIds
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  42   0 E >  RECV                       !0   
  43   1    TYPE_CHECK                 128     !0
     2   > JMPZ                           ~1, ->6
  44   3  >  ASSIGN_OBJ                        'cityIds'
     4    OP_DATA                         !0
     5   > JMP                           ->9
  46   6  >  FUNC_GET_ARGS                  ~4   
     7    ASSIGN_OBJ                        'cityIds'
     8    OP_DATA                         ~4
  48   9  > > RETURN                          null

End of function setcityids

Function setphotoids:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 3, Position 2 = 6
Branch analysis from position: 3
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 9
Branch analysis from position: 9
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 6
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: setPhotoIds
number of ops: 10
compiled vars: !0 = $photoIds
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  50   0 E >  RECV                       !0   
  51   1    TYPE_CHECK                 128     !0
     2   > JMPZ                           ~1, ->6
  52   3  >  ASSIGN_OBJ                        'photoIds'
     4    OP_DATA                         !0
     5   > JMP                           ->9
  54   6  >  FUNC_GET_ARGS                  ~4   
     7    ASSIGN_OBJ                        'photoIds'
     8    OP_DATA                         ~4
  56   9  > > RETURN                          null

End of function setphotoids

Function setcontestid:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: setContestId
number of ops: 4
compiled vars: !0 = $contestId
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  58   0 E >  RECV                       !0   
  59   1    ASSIGN_OBJ                        'contestId'
     2    OP_DATA                         !0
  60   3   > RETURN                          null

End of function setcontestid

Function setvoteurl:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: setVoteUrl
number of ops: 4
compiled vars: !0 = $voteUrl
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  62   0 E >  RECV                       !0   
  63   1    ASSIGN_OBJ                        'voteUrl'
     2    OP_DATA                         !0
  64   3   > RETURN                          null

End of function setvoteurl

Function setvotesperproxy:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 46) Position 1 = 5, Position 2 = 7
Branch analysis from position: 5
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 8, Position 2 = 10
Branch analysis from position: 8
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 10
Branch analysis from position: 7
filename:    /in/vMVUD
function name: setVotesPerProxy
number of ops: 11
compiled vars: !0 = $number
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  66   0 E >  RECV                       !0   
  67   1    INIT_FCALL                        'is_numeric'
     2    SEND_VAR                         !0
     3    DO_ICALL                     $1   
     4   > JMPZ_EX                     ~2   $1, ->7
     5  >  IS_SMALLER                    ~3   0, !0
     6    BOOL                       ~2   ~3
     7  > > JMPZ                           ~2, ->10
  68   8  >  ASSIGN_OBJ                        'votesPerProxy'
     9    OP_DATA                         !0
  70  10  > > RETURN                          null

End of function setvotesperproxy

Function setinterval:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 46) Position 1 = 5, Position 2 = 7
Branch analysis from position: 5
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 8, Position 2 = 10
Branch analysis from position: 8
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 10
Branch analysis from position: 7
filename:    /in/vMVUD
function name: setInterval
number of ops: 11
compiled vars: !0 = $seconds
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  72   0 E >  RECV                       !0   
  73   1    INIT_FCALL                        'is_numeric'
     2    SEND_VAR                         !0
     3    DO_ICALL                     $1   
     4   > JMPZ_EX                     ~2   $1, ->7
     5  >  IS_SMALLER_OR_EQUAL               ~3   0, !0
     6    BOOL                       ~2   ~3
     7  > > JMPZ                           ~2, ->10
  74   8  >  ASSIGN_OBJ                        'intervalBetweenVotes'
     9    OP_DATA                         !0
  76  10  > > RETURN                          null

End of function setinterval

Function enableproxy:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: enableProxy
number of ops: 3
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  79   0 E >  ASSIGN_OBJ                        'useProxy'
     1    OP_DATA                         <true>
  80   2   > RETURN                          null

End of function enableproxy

Function enabledebugmode:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: enableDebugMode
number of ops: 3
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  83   0 E >  ASSIGN_OBJ                        'debugMode'
     1    OP_DATA                         <true>
  84   2   > RETURN                          null

End of function enabledebugmode

Function startbattle:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 3, Position 2 = 5
Branch analysis from position: 3
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 6
Branch analysis from position: 6
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 15, Position 2 = 17
Branch analysis from position: 15
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 18
Branch analysis from position: 18
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 57
Branch analysis from position: 57
2 jumps found. (Code = 44) Position 1 = 58, Position 2 = 27
Branch analysis from position: 58
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 27
2 jumps found. (Code = 46) Position 1 = 29, Position 2 = 31
Branch analysis from position: 29
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 32, Position 2 = 36
Branch analysis from position: 32
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 38, Position 2 = 45
Branch analysis from position: 38
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 48
Branch analysis from position: 48
2 jumps found. (Code = 44) Position 1 = 58, Position 2 = 27
Branch analysis from position: 58
Branch analysis from position: 27
Branch analysis from position: 45
2 jumps found. (Code = 44) Position 1 = 58, Position 2 = 27
Branch analysis from position: 58
Branch analysis from position: 27
Branch analysis from position: 36
Branch analysis from position: 31
Branch analysis from position: 17
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 57
Branch analysis from position: 57
Branch analysis from position: 5
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 15, Position 2 = 17
Branch analysis from position: 15
Branch analysis from position: 17
filename:    /in/vMVUD
function name: startBattle
number of ops: 59
compiled vars: !0 = $enabled, !1 = $votesThisProxy
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
  87   0 E >  ASSIGN                          !0, <true>
  88   1    ISSET_ISEMPTY_PROP_OBJ                  'proxyServer'
     2   > JMPZ                           ~3, ->5
     3  >  QM_ASSIGN                    ~4   0
     4   > JMP                           ->6
     5  >  QM_ASSIGN                    ~4   9223372036854775807
     6  >  ASSIGN                          !1, ~4
  89   7    INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     8    FETCH_OBJ_R                   ~6   'voteUrl'
     9    CONCAT                      ~7   'URL%3A+', ~6
     10    SEND_VAL_EX                       ~7
     11    DO_FCALL                   0     
  90  12    INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     13    FETCH_OBJ_R                   ~9   'useProxy'
     14   > JMPZ                           ~9, ->17
     15  >  QM_ASSIGN                    ~10   'YES'
     16   > JMP                           ->18
     17  >  QM_ASSIGN                    ~10   'NO'
     18  >  CONCAT                      ~11   'Proxy%3A+', ~10
     19    SEND_VAL_EX                       ~11
     20    DO_FCALL                   0     
  91  21    INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     22    FETCH_OBJ_R                   ~13   'votesPerProxy'
     23    CONCAT                      ~14   'Votes+per+proxy%3A+', ~13
     24    SEND_VAL_EX                       ~14
     25    DO_FCALL                   0     
  92  26   > JMP                           ->57
  93  27  >  FETCH_OBJ_R                   ~16   'useProxy'
     28   > JMPZ_EX                     ~16   ~16, ->31
     29  >  BOOL_NOT                     ~17   !1
     30    BOOL                       ~16   ~17
     31  > > JMPZ                           ~16, ->36
  94  32  >  INIT_METHOD_CALL                     'getRandomProxyServer'
     33    DO_FCALL                   0     
  95  34    FETCH_OBJ_R                   ~19   'votesPerProxy'
     35    ASSIGN                          !1, ~19
  97  36  >  FETCH_OBJ_R                   ~21   'useProxy'
     37   > JMPZ                           ~21, ->45
  98  38  >  INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     39    FETCH_OBJ_R                   ~22   'proxyServer'
     40    CONCAT                      ~23   'Preparing+new+request+using+proxy+', ~22
     41    SEND_VAL_EX                       ~23
     42    DO_FCALL                   0     
  99  43    PRE_DEC                         !1
     44   > JMP                           ->48
 101  45  >  INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     46    SEND_VAL_EX                       'Preparing+new+request+without+proxy'
     47    DO_FCALL                   0     
 103  48  >  INIT_METHOD_CALL                     'sendVoteToServer'
     49    DO_FCALL                   0     
 104  50    INIT_FCALL                        'usleep'
     51    INIT_FCALL                        'mt_rand'
     52    SEND_VAL                         20000
     53    SEND_VAL                         50000
     54    DO_ICALL                     $28   
     55    SEND_VAR                         $28
     56    DO_ICALL                         
  92  57  > > JMPNZ                          !0, ->27
 106  58  > > RETURN                          null

End of function startbattle

Function sendvotetoserver:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: sendVoteToServer
number of ops: 37
compiled vars: !0 = $gid, !1 = $photoId, !2 = $body, !3 = $extraHeaders, !4 = $answer
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 109   0 E >  INIT_METHOD_CALL                     'getRandomCityId'
     1    DO_FCALL                   0 $5   
     2    ASSIGN                          !0, $5
 110   3    INIT_METHOD_CALL                     'getRandomPhotoId'
     4    DO_FCALL                   0 $7   
     5    ASSIGN                          !1, $7
 111   6    INIT_FCALL                        'http_build_query'
 112   7    FETCH_OBJ_R                   ~9   'contestId'
     8    INIT_ARRAY                    ~10   ~9, 'contest_id'
 113   9    INIT_METHOD_CALL                     'getRandomFacebookUserId'
     10    DO_FCALL                   0 $11   
     11    ADD_ARRAY_ELEMENT                ~10   $11, 'fb_id'
 114  12    ADD_ARRAY_ELEMENT                ~10   !0, 'gid'
     13    SEND_VAL                         ~10
     14    DO_ICALL                     $12   
 111  15    ASSIGN                          !2, $12
 116  16    INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     17    SEND_VAR_EX                       !2
     18    DO_FCALL                   0     
 118  19    INIT_ARRAY                    ~15   'X-Requested-With%3A+XMLHttpRequest'
 119  20    ROPE_INIT                   5 ~17   'Referer%3A+http%3A%2F%2Fswiecsie.wp.pl%2Fswietlna-stolica-polski%2Ffinal%2Fone%2C1%2C'
     21    ROPE_ADD                   1 ~17   ~17, !0
     22    ROPE_ADD                   2 ~17   ~17, '%2C'
     23    ROPE_ADD                   3 ~17   ~17, !1
     24    ROPE_END                   4 ~16   ~17, '%2Cswiateczna-stalowa-wola.html'
     25    ADD_ARRAY_ELEMENT                ~15   ~16
 120  26    INIT_METHOD_CALL                     'getRandomUserAgent'
     27    DO_FCALL                   0 $20   
     28    CONCAT                      ~21   'User-Agent%3A+', $20
     29    ADD_ARRAY_ELEMENT                ~15   ~21
 117  30    ASSIGN                          !3, ~15
 123  31    INIT_METHOD_CALL                     'outputMessage'
     32    CHECK_FUNC_ARG                      
     33    FETCH_OBJ_FUNC_ARG                $23   !4, 'success'
     34    SEND_FUNC_ARG                      $23
     35    DO_FCALL                   0     
 124  36   > RETURN                          null

End of function sendvotetoserver

Function sendrequesttoserverandgetresponse:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: sendRequestToServerAndGetResponse
number of ops: 4
compiled vars: !0 = $body, !1 = $headers
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 126   0 E >  RECV                       !0   
     1    RECV                       !1   
 127   2   > RETURN                          null
 128   3*   > RETURN                          null

End of function sendrequesttoserverandgetresponse

Function getrandomproxyserver:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 42) Position 1 = 30
Branch analysis from position: 30
2 jumps found. (Code = 44) Position 1 = 31, Position 2 = 2
Branch analysis from position: 31
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 2
2 jumps found. (Code = 46) Position 1 = 14, Position 2 = 16
Branch analysis from position: 14
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 17, Position 2 = 26
Branch analysis from position: 17
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 26
2 jumps found. (Code = 44) Position 1 = 31, Position 2 = 2
Branch analysis from position: 31
Branch analysis from position: 2
Branch analysis from position: 16
filename:    /in/vMVUD
function name: getRandomProxyServer
number of ops: 32
compiled vars: !0 = $trials, !1 = $answer
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 131   0 E >  ASSIGN                          !0, 10
 132   1   > JMP                           ->30
 133   2  >  INIT_METHOD_CALL                     'debugMessage'
     3    SEND_VAL_EX                       'Getting+proxy+server...'
     4    DO_FCALL                   0     
 134   5    INIT_FCALL                        'json_decode'
     6    INIT_FCALL                        'file_get_contents'
     7    SEND_VAL                         'http%3A%2F%2Fgimmeproxy.com%2Fapi%2FgetProxy%3Fpost%3Dtrue%26get%3Dtrue'
     8    DO_ICALL                     $4   
     9    SEND_VAR                         $4
     10    DO_ICALL                     $5   
     11    ASSIGN                          !1, $5
 135  12    TYPE_CHECK                 256 ~7   !1
     13   > JMPZ_EX                     ~7   ~7, ->16
     14  >  ISSET_ISEMPTY_PROP_OBJ              ~8   !1, 'curl'
     15    BOOL                       ~7   ~8
     16  > > JMPZ                           ~7, ->26
 136  17  >  INIT_METHOD_CALL                     'outputMessage'
     18    FETCH_OBJ_R                   ~9   !1, 'curl'
     19    CONCAT                      ~10   'Changed+proxy+server+to+', ~9
     20    SEND_VAL_EX                       ~10
     21    DO_FCALL                   0     
 137  22    FETCH_OBJ_R                   ~13   !1, 'curl'
     23    ASSIGN_OBJ                        'proxyServer'
     24    OP_DATA                         ~13
 138  25   > RETURN                          <true>
 140  26  >  PRE_DEC                         !0
 141  27    INIT_FCALL                        'sleep'
     28    SEND_VAL                         10
     29    DO_ICALL                         
 132  30  > > JMPNZ                          !0, ->2
 143  31  > > RETURN                          null

End of function getrandomproxyserver

Function outputmessage:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: outputMessage
number of ops: 10
compiled vars: !0 = $message
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 145   0 E >  RECV                       !0   
 146   1    INIT_FCALL                        'date'
     2    SEND_VAL                         'H%3Ai%3As'
     3    DO_ICALL                     $1   
     4    CONCAT                      ~2   '%5B', $1
     5    CONCAT                      ~3   ~2, '%5D+'
     6    CONCAT                      ~4   ~3, !0
     7    CONCAT                      ~5   ~4, '%0A'
     8    ECHO                           ~5
 147   9   > RETURN                          null

End of function outputmessage

Function getrandomfacebookuserid:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: getRandomFacebookUserId
number of ops: 7
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 150   0 E >  INIT_FCALL                        'mt_rand'
     1    SEND_VAL                         100000000
     2    SEND_VAL                         999999999
     3    DO_ICALL                     $0   
     4    CONCAT                      ~1   '100003', $0
     5   > RETURN                          ~1
 151   6*   > RETURN                          null

End of function getrandomfacebookuserid

Function getrandomcityid:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: getRandomCityId
number of ops: 8
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 154   0 E >  INIT_FCALL                        'array_rand'
     1    FETCH_OBJ_R                   ~1   'cityIds'
     2    SEND_VAL                         ~1
     3    DO_ICALL                     $2   
     4    FETCH_OBJ_R                   ~0   'cityIds'
     5    FETCH_DIM_R                   ~3   ~0, $2
     6   > RETURN                          ~3
 155   7*   > RETURN                          null

End of function getrandomcityid

Function getrandomphotoid:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
filename:    /in/vMVUD
function name: getRandomPhotoId
number of ops: 8
compiled vars: none
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 158   0 E >  INIT_FCALL                        'array_rand'
     1    FETCH_OBJ_R                   ~1   'photoIds'
     2    SEND_VAL                         ~1
     3    DO_ICALL                     $2   
     4    FETCH_OBJ_R                   ~0   'photoIds'
     5    FETCH_DIM_R                   ~3   ~0, $2
     6   > RETURN                          ~3
 159   7*   > RETURN                          null

End of function getrandomphotoid

Function debugmessage:
Finding entry points
Branch analysis from position: 0
2 jumps found. (Code = 43) Position 1 = 3, Position 2 = 6
Branch analysis from position: 3
1 jumps found. (Code = 62) Position 1 = -2
Branch analysis from position: 6
filename:    /in/vMVUD
function name: debugMessage
number of ops: 7
compiled vars: !0 = $message
line   #* E I O op              fetch     ext return operands
-------------------------------------------------------------------------------------
 161   0 E >  RECV                       !0   
 162   1    FETCH_OBJ_R                   ~1   'debugMode'
     2   > JMPZ                           ~1, ->6
 163   3  >  INIT_METHOD_CALL                     'outputMessage'
     4    SEND_VAR                         !0
     5    DO_FCALL                   0     
 165   6  > > RETURN                          null

End of func

Generated using Vulcan Logic Dumper, using php 8.0.0


preferences:
133.1 ms | 1433 KiB | 33 Q