3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php /** * Funkcja dokonuje normalizacji danych (oś Y) na podstawie współczynnika $max * * @param array $tab - tablica, której dane podlegają normalizacji, * @param float $max - maksymalna dopuszczalna wartość, * @return nowy współczynnik, który przez który należy podzielić wszystkie wartości funkcji zapisanej w tablicy * aby dokonać normalizacji, jeśli wartości mieszczą się w podanym zakresie, to wartości nie * są poddawane normalizacji */ function normalize($tab,$max) { $wsp=0.0; for ($a=0,$b=count($tab);$a<$b;$a++) { if (abs($tab[$a][1])>abs($wsp)) $wsp==abs($tab[$a][1]); } if ($wsp>$max) return $max/$wsp; else return 1.0; } /** * Funkcja dokonuje normalizacji * * @param $tab - tablica z danymi * @param $wsp - współczynnik normalizacji * @param $new_x - przesunięcie początku osi współrzędnych X do pozycji new_x * @param $new_y - przesunięcie początku osi współrzędnych Y do pozycji new_y * @return $tab - tablica z nowymi danymi */ function calculate($tab,$wsp,$new_x,$new_y) { for ($a=0,$b=count($tab);$a<b;$a++) { $tab[$a][0]+=$new_x; $tab[$a][1]=(float)$tab[$a][0]/(float)$wsp+$new_y; } return $tab; } function draw($tab) { $img = imagecreate(800,400); imagecolorallocate($img,230,230,230); $col2 = imagecolorallocate($img,0,255,0); $col3 = imagecolorallocate($img,0,0,0); for ($a=0,$b==count($tab);$a<$b;$a++) { for ($a2=0,$b2==count($tab[$a]);$a2<$b2;$a2+=2) { $x=$tab[$a][$a2]; $y=$tab[$a][$a2+1]; echo 'X:' . $x; echo 'Y:' . $y; echo PHP_EOL; //imagesetpixel($img,$x,$y,$col2); } //header('Content-type: image/jpeg'); //echo imagejpeg($img); } } for ($pos=0;$pos<3600;$pos++) $tab2[] = array($pos,200*sin(pi()*$pos / 180)); $tab2 = calculate($tab2,normalize($tab2,100),80,200); draw($tab2); ?>
Output for 8.1.0 - 8.1.29, 8.2.0 - 8.2.20, 8.3.0 - 8.3.8
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "b" in /in/usj1n:37 Stack trace: #0 /in/usj1n(74): calculate(Array, 1.0, 80, 200) #1 {main} thrown in /in/usj1n on line 37
Process exited with code 255.
Output for 8.0.0 - 8.0.30
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "b" in /in/usj1n:37 Stack trace: #0 /in/usj1n(74): calculate(Array, 1, 80, 200) #1 {main} thrown in /in/usj1n on line 37
Process exited with code 255.
Output for 7.2.0 - 7.2.33, 7.3.16 - 7.3.33, 7.4.0 - 7.4.33
Warning: Use of undefined constant b - assumed 'b' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /in/usj1n on line 37 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function imagecreate() in /in/usj1n:50 Stack trace: #0 /in/usj1n(76): draw(Array) #1 {main} thrown in /in/usj1n on line 50
Process exited with code 255.
Output for 7.1.0 - 7.1.20
Notice: Use of undefined constant b - assumed 'b' in /in/usj1n on line 37 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function imagecreate() in /in/usj1n:50 Stack trace: #0 /in/usj1n(76): draw(Array) #1 {main} thrown in /in/usj1n on line 50
Process exited with code 255.

preferences:
115.4 ms | 402 KiB | 161 Q