3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function skpp_menu() { add_menu_page( 'Widget Programu Partnerskiego Strefa Kursów', 'SKPP Widget', 'manage_options', 'skpp_options', 'skpp_options', $icon_url = plugins_url( 'skpp_widget/images/skpp_icon.png' ) ); add_submenu_page( 'skpp_options', 'Widget Programu Partnerskiego Strefa Kursów - Wybór produktów', 'Wybór produktów', 'manage_options', 'skpp_product_submenu', 'skpp_product_submenu' ); add_submenu_page( 'skpp_options', 'Widget Programu Partnerskiego Strefa Kursów - Pomoc', 'Pomoc', 'manage_options', 'skpp_help_submenu', 'skpp_help_submenu' ); } add_action( 'admin_menu' , 'skpp_menu' ); /** * Funkcja strony opcji */ function skpp_options() { if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) { wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page') ); } if ( isset( $_REQUEST['action'] ) ) { if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) { if ( $_REQUEST['skpp_product_style'] ) { update_option( 'skpp_product_style' , $_REQUEST['skpp_product_style'] ); } update_option( 'skpp_text_color' , $_REQUEST['skpp_text_color'] ); update_option( 'skpp_bg_color' , $_REQUEST['skpp_bg_color'] ); update_option( 'skpp_speed' , $_REQUEST['skpp_speed'] ); if ( is_numeric( $_REQUEST['skpp_partner_id'] ) ) { update_option( 'skpp_partner_id' , $_REQUEST['skpp_partner_id'] ); ?> <div class="notice updated"> <p>Wszystkie zmiany zostały zapisane</p> </div> <?php } else { ?> <div class="notice error"> <p>Sprawdź czy na pewno podałeś właściwy ID Partnera (tylko cyfry)</p> </div> <?php } } } ?> <div class="skpp-options-wrapper"> <?php $feed_status = skpp_get_feed(); if ( is_wp_error( $feed_status ) ) { if ( $feed_status->get_error_messages( 'curl' ) ) { $curl_error = $feed_status->get_error_messages( 'curl' ); echo '<span class="skpp-error">' . $curl_error[0] . '</span>'; } elseif ( $feed_status->get_error_messages ( 'xml' ) ) { $xml_error = $feed_status->get_error_messages( 'xml' ); echo '<span class="skpp-error">' . $xml_error[0] . '</span>'; } } ?> <form method="post" class="wrap skpp-options"> <h2>Ustawienia wtyczki Programu Partnerskiego SK</h2> <div class="skpp-options-header postbox"> <p>Tutaj możesz zmienić ustawienia wtyczki. Podaj swój identyfikator partnera, określ jakie produkty chcesz promować i zacznij zarabiać razem z nami! Więcej informacji na temat Programu Partnerskiego Strefy Kursów <a href ="http://strefakursow.pl/program_partnerski.html">znajdziesz tutaj</a>.</p> <h3>Twój identyfikator partnera</h3> <input type="text" name="skpp_partner_id" value="<?php echo get_option("skpp_partner_id"); ?>" /> <p>Swój identyfikator partnera możesz znaleźć po zalogowaniu do <a href="https://strefakursow.pl/customer/login.html">konta klienta w serwisie Strefa Kursów.</a></p> </div> <div class="skpp-style-settings postbox"> <h3>Ustawienia stylów</h3> <p>Tutaj możesz określić jak będą wyglądały boxy z promowanymi produktami. Wybierz jeden z dwóch stylów lub zmień kolory. Wartość koloru powinna być podana w zapisie hexadecymalnym np. #ff0000.</p> <!-- table z opcjami stylow --> <table class="skpp-style-table"> <tbody> <tr> <th scope="row"> <label for="skpp_product_style">Styl produktów</label> </th> <td> <fieldset> <input type="radio" value="skpp_dvd" name="skpp_product_style" <?php if ('skpp_dvd' == get_option( 'skpp_product_style' )) { echo 'checked="checked"';} ?>/> <label for="skpp_dvd">DVD (płyta)</label> <input type="radio" value="skpp_box" name="skpp_product_style" <?php if ('skpp_box' == get_option( 'skpp_product_style' )) { echo 'checked="checked"';} ?>/> <label for="skpp_box">BOX</label> </fieldset> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <label for="skpp_text_color">Kolor tekstu</label> </th> <td> <input type="text" name="skpp_text_color" value="<?php echo get_option('skpp_text_color'); ?>"> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> <label for="skpp_bg_color">Kolor tła</label> </th> <td> <input type="text" name="skpp_bg_color" value="<?php echo get_option('skpp_bg_color'); ?>"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="skpp-style-settings postbox"> <h3>Ustawienia rotatora</h3> <!-- table z opcjami stylow --> <table class="skpp-style-table"> <tbody> <tr> <th scope="row"> <label for="skpp_speed">Czas wyświetlania slajdu</label> </th> <td> <input type="text" name="skpp_speed" value="<?php echo get_option('skpp_speed'); ?>"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <input type="hidden" name="action" value="save" /> <input type="submit" class="button button-primary" value="Zapisz zmiany" /> </form> </div> <?php } /** * Funkcja strony wyboru produktów */ function skpp_product_submenu() { if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) { wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page') ); } ?> <div class="skpp-options-wrapper"> <h2>Tutaj możesz wybrać produkty, które chcesz promować.</h2> <!-- Formularz kategorii --> <form method="post"> <div class="skpp-select-categories postbox"> <select name="select_category" id=""> <option value="">Pokaż wszystko</option> <?php $categories = skpp_get_all_categories(); foreach ( $categories as $cat ) { echo '<option value="' . $cat . '" name="' . $cat . '">' . $cat . '</option>'; } ?> </select> <input type="hidden" name="action" value="update" /> <input type="submit" class="button button-primary" name="category_select" value="Wybierz" /> </div> </form> <!-- Lista produktow --> <form method="post"> <?php if ( isset($_REQUEST['action']) ) { if ( isset($_REQUEST['select-category']) ) { echo '<h3 class="current-cat">' . $_REQUEST['select_category'] . '</h3>'; } } else { echo '<h3 class="current-cat">Wszystkie produkty</h3>'; } ?> <div class="skpp-product-list postbox"> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>ID</th> <th>Nazwa</th> <th>Cena</th> </tr> </thead> <tbody> <?php $items = skpp_get_all_products(); $selected_products = array(); if ( isset($_REQUEST['action']) && 'update' == $_REQUEST['action'] ) { $selected_category = array(); $selected_category = $_REQUEST['select_category']; $items = skpp_get_products_by_category( $selected_category ); } else { $items = skpp_get_all_products(); } if ( isset($_REQUEST['action']) && 'save' == $_REQUEST['action'] ) { if ( isset($_REQUEST['product']) ) { $selected_products = $_REQUEST['product']; } update_option( 'user_products', $selected_products ); } else { $selected_products = get_option( 'user_products' ); } /* Pusta tablic jesli nie ma wybranych produktow */ if ( ! $selected_products ) { $selected_products = array(); } foreach ( $items as $item ) { ?> <tr> <td> <input type="checkbox" name="product[]" <?php echo 'id="' . $item->id . '"' ?> <?php echo 'value="' . $item->id . '"'?> <?php if($item->id == in_array($item->id, $selected_products )) echo 'checked="checked"'; ?>/> </td> <td> <?php echo $item->id; ?> </td> <td> <?php echo htmlspecialchars_decode($item->title); ?> </td> <td> <?php echo $item->price; ?> </td> </tr> <?php } ?> </tbody> </table> </div> <input type="hidden" name="action" value="save" /> <input type="submit" class="button button-primary" value="Zapisz zmiany" /> </form> </div> <?php } function skpp_help_submenu() { if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) { wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page') ); } ?> <div class="skpp-options"> <div class="skpp-options-wrapper wrap"> <h2>Pomoc</h2> <div class="postbox"> <p>Tutaj znajdziesz instrukcję używania wtyczki Programu Partnerskiego Strefa Kursów. Jeśli tylko masz jakieś pytania albo wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.</p> <p>Więcej informacji na temat programu Partnerskiego znajdziesz na stronie <a href="http://strefakursow.pl/program_partnerski.html">Program Parnterski Strefa Kursów</a></p> <p>Kontakt: <a href="mailto:pp@strefakursow.pl">pp@strefakursow.pl</a></p> <h3>Co zawiera wtyczka</h3> <p>Wtyczka umożliwia wyświetlanie dowolnych produktów z oferty wydawnictwa Strefa Kursów. Kursy możesz wyświetlać na swojej stronie za pomocą czterech różnych narzędzi:</p> <ul> <li><strong>Widget „Polecany kurs”</strong> – wyświetla pojedynczy produkt.</li> <li><strong>Widget „Rotator produktów”</strong> – wyświetla 5 losowych produktów.</li> <li><strong>Shortcode [product]</strong> – wyświetla pojedynczy produkt w treści wpisu/strony.</li> <li><strong>Shortcode [catalog]</strong> – wyświetla katalog produktów z określonej kategorii.</li> </ul> <h3>Link partnerski</h3> <p>Najważniejszym elementem wtyczki jest link partnerski, który umożliwia naliczanie prowizji. Link generowany jest automatycznie pod warunkiem, że w opcjach wtyczki podasz swój Identyfikator Partnera. Aby to zrobić przejdź do głównej strony opcji (SKPP Widget w menu po lewej), wpisz swój Identyfikator w odpowiednim polu i kliknij na przycisku Zapisz zmiany.</p> <h3>Najważniejsze opcje wyglądu</h3> <p>Wtyczka oferuje kilka opcji, które pozwolą Ci lepiej dostosować jej wygląd do Twojej witryny. Najważniejszą z nich jest możliwość wyboru stylu produktów:</p> <p><strong>Box</strong> – styl taki jak w serwisie strefakursow.pl</p> <p><strong>DVD</strong> – uproszczony styl z obrazkiem okładki oraz płyty DVD.</p> <p>Oprócz tego masz możliwość zdefiniowania własnego koloru tła oraz kol tekstu dla produktów. Pamiętaj o tym aby kolory podawać w formacie HTML np. #FF0000. Opcje wyglądu działają globalnie – oznacza to, że będą miały wpływ na wszystkie widgety oraz shortcode SKPP używane na twojej stronie.</p> <h3>Jak używać widgetu „Polecany kurs”</h3> <p>Widget wyświetla jeden produkt. Domyślnie jest on losowy wybierany z pełnej oferty szkoleń. Możesz przejść do ustawień widgetu i wprowadzić ID konkretnego produktu, który chcesz za pomocą widgetu promować. Możesz także wybrać zestaw produktów w opcjach pluginu (SKPP Widget -> Wybór produktów). Widget będzie wtedy losowo wybierał jeden produkt z zaznaczonego przez ciebie zestawu.</p> <h3>Jak używać widgetu „Rotator produktów”</h3> <p>Widget wyświetla w formie prostej karuzeli 5 produktów. Domyślnie są one wybierane z pełnej listy szkoleń. Możesz w opcjach wtyczki wskazać dowolny zestaw produktów, które będą wyświetlane za pomocą rotatora. Na głównej stronie opcji wtyczki znajdziesz także pole do którego możesz wpisać czas wyświetlania pojedynczego slajdu. Czas podajemy w milisekundach – jeśli chcesz ustawić np. na 3 sekundy to wpisujesz do pola 3000. </p> <h3>Jak korzystać z shortcode [product]</h3> <p>Shortcode umożliwia wyświetlenie pojedynczego produktu w treści strony/wpisu. Kod jaki należy wprowadzić do treści wygląda następująco: <em>[skpp_product id='1046']</em>. Parametr ‘id’ to identyfikator produktu, który chcesz wyświetlić. Identyfikatory znajdziesz na stronie Wybór produktów w pierwszej kolumnie obok nazwy każdego kursu.</p> <h3>Jak korzystać z shortcode [catalog]</h3> <p>Ten shortcode umożliwia wyświetlenie zestawu kursów z określonej kategorii. Kod jaki należy wprowadzić do treści wygląda następująco: <em>[skpp_catalog category='Web design' number='6' price='true' title='true']</em>. Poszczególne parametry:</p> <ul> <li><strong>category</strong> – Nazwa kategorii kursów. Listę wszystkich kategorii znajdziesz na rozwijanej liście na stronie Wybór produktów. </li> <li><strong>number</strong> – Ilość produktów z danej kategorii.</li> <li><strong>price</strong> – Czy wyświetlać cenę (wartości true/false).</li> <li><strong>title</strong> - Czy wyświetlać tytuł (wartości true/false).</li> </ul> <p>Dwie ostatnie opcje dotyczą tylko produktów w stylu DVD!</p> <h3>Jak wyświetlić produkty, które są aktualnie na promocji</h3> <p>Obydwa widgety umożliwiają wyświetlenie produktów, które są aktualnie na promocji w serwisie strefakursow.pl. Wystarczy w opcjach danego widgetu zaznaczyć pozycję „Tylko produkty na promocji”.</p> <h3>Aktualizacja listy kursów</h3> <p>Ponieważ oferta Strefy Kursów wciąż rozszerza się o nowe pozycji to do wtyczki wprowadziliśmy prosty mechanizm aktualizujący. Plik XML z listą wszystkich kursów jest odświeżany przez wtyczkę raz na tydzień.</p> <h3>Typowe problemy</h3> <p>Wtyczka po aktywacji próbuje nawiązać połączenie z serwerem Strefa Kursów aby pobrać z niego plik XML z aktualną listą kursów. Jeśli na tym etapie pojawią się pewne problemy to zazwyczaj na głównej stronie opcji pojawi się jeden z dwóch komunikatów:</p> <p><em>Brak cURL na serwerze!</em> – Oznacza on, że na twoim serwerze brakuje biblioteki cURL. W takiej sytuacji skontaktuj się z dostawcą/administratorem serwera.</p> <p><em>Błąd XML</em> – Oznacza on, że z jakiegoś powodu wtyczka nie mogła pobrać albo zapisać pliku XML z listą kursów. Taki błąd może być często spowodowanym chwilowymi problemami z połączeniem. W takiej sytuacji najlepiej po prostu trochę poczekać.</p> </div> </div> </div> <?php } ?>
based on cFI3W
Output for 7.0.0 - 7.2.6
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /in/tmD6j:9 Stack trace: #0 {main} thrown in /in/tmD6j on line 9
Process exited with code 255.
Output for 5.5.0 - 5.6.28
Fatal error: Call to undefined function add_action() in /in/tmD6j on line 9
Process exited with code 255.