3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $a = true; // mysqli_num_rows($itemProtoQuery) $b = true; // mysqli_num_rows($itemAward) $c = false; // $coins < $isPrice $d = true; // !$strBuy $e = false; // $addItemQuery if($a === true) // mysqli_num_rows($itemProtoQuery) { echo "Znaleziono przedmiot. Zabieramy kasę i szukujemy bazę." . PHP_EOL; // $sqlUpdate = DB_COINS_COLUMN."=".DB_COINS_COLUMN."-$isPrice"; PIĘKNE :) if($b === true) // mysqli_num_rows($itemAward) { echo "Sprawdzamy czas jeśli Znaleziono itemAward." . PHP_EOL; } if($c === true) // $coins < $isPrice { echo "Nie masz kasy." . PHP_EOL; } elseif($d === false) // !$strBuy { echo "Jeden przedmiot możesz kupić raz na 15 sekund!" . PHP_EOL; } else { echo "Robimy pierdoły z dodawaniem przedmiotu do bazy. Szykujemy zapytanie." . PHP_EOL; if($e === true) // $addItemQuery { echo "Jeżeli dodaliśmy item i INSERT się powiódł ustaw monety w bazie uzytkownika." . PHP_EOL; } else { echo "Nie można zmienić danych kasy." . PHP_EOL; } } } else { echo "Nie znaleziono przedmiotu." . PHP_EOL; }
based on o3YGr
Output for 5.4.0 - 7.2.8
Znaleziono przedmiot. Zabieramy kasę i szukujemy bazę. Sprawdzamy czas jeśli Znaleziono itemAward. Robimy pierdoły z dodawaniem przedmiotu do bazy. Szykujemy zapytanie. Nie można zmienić danych kasy.