3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo assert( strlen(null . "abc") === 3 ) ? "Pripojenie null k reťazcu nemá naň žiaden vplyv" : "Null ovplyvnilo dĺžku reťazca" ;
based on 7vprk
Output for 4.3.0 - 7.2.0
Pripojenie null k reťazcu nemá naň žiaden vplyv