3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /** * Voer volgende oefeningen uit. Schrijf je code steeds tussen: * //-- start -- en * * //-- stop -- * * Alle geschreven code mag niet worden gewijzigd. Je antwoorden worden automatisch gevalideerd. */ $families = [ ['man' => 'Ignace', 'vrouw' => 'Caroline', 'kinderen' => ['Matteo']], ['man' => 'Bart', 'vrouw' => 'Trees', 'kinderen' => ['Jarno', 'Tibaut', 'Emiel']], ]; // 1. toon alle mannen op het scherm met behulp van een foreach: ob_start(); // -- start -- // -- stop -- toonResultaatOefening(ob_get_clean(), "Ignace\nBart\n"); // 2. toon volgende tekst op het scherm met behulp van een foreach: // // Ignace en Caroline hebben 1 kind(eren) // Bart en Trees hebben 3 kind(eren) // // http://php.net/count -- count() telt het aantal elementen in een array ob_start(); // -- start -- // -- stop -- toonResultaatOefening(ob_get_clean(), "Ignace en Caroline hebben 1 kind(eren)\nBart en Trees hebben 3 kind(eren)\n"); // 3. Verander de waarde van $a, $b of beide zodat onderstaande oefening juist is: // -- start -- $a = false; $b = false; // -- stop -- toonResultaatOefening($a xor $b || $a && $b, true); // -- einde -- function toonResultaatOefening($output, $verwacht) { static $nummer; if (null === $nummer) { $nummer = 1; } else { $nummer += 1; } echo $output, PHP_EOL; echo 'Oefening #', $nummer, ' is ', ($output === $verwacht ? 'juist' : 'fout'), PHP_EOL, PHP_EOL; }
based on 4lXeo
Output for 5.6.0 - 7.2.6
Oefening #1 is fout Oefening #2 is fout Oefening #3 is fout