3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $text = "ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy na coraz łą łą"; $result = preg_replace("#( |^)[\S]{1,2}( |$)#u", " ", $text); echo $result;
Output for 4.4.9, 5.2.6 - 5.6.28, hhvm-3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy coraz łą
Output for hhvm-3.10.0

Process exited with code 153.
Output for 4.3.0 - 4.4.8, 5.0.0 - 5.2.5
ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy coraz łą łą