3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php$nazwa = $_POST['nazwa'];$email = $_POST['email'];$komentarz = $_POST['komentarz'];$adresdo = "pietromih@gmail.com";$temat = "komentarz ze strony";$zawartosc = "Nazwa kliena: ".$nazwa."\n" ."Adres pocztowy: ".$email."\n" ."komentarz klienta: \n".$komentarz."\n"; $adresod = "FROM: serwerwww@prz.com";mail($adresdo, $temat, $zawartosc, $adresod);?><html> <head> <title>Części samochodowe Janka - komentarz przyjęty</title> </head> <body> <h1>Komentarz przyjęty</h1> <p>Komentarz Państwa został wysłany. </p> </body> </html>
Output for 5.4.34 - 5.6.21, 7.0.0 - 7.1.0RC3
Parse error: syntax error, unexpected '$nazwa' (T_VARIABLE) in /in/ofJXL on line 1
Process exited with code 255.
Output for hhvm-3.10.0 - 3.12.0
Fatal error: <?php directive must be followed by whitespace, newline, or EOF (Line: 1, Char: 5) syntax error, unexpected T_HH_ERROR, expecting $end in /in/ofJXL on line 1
Process exited with code 255.
Output for 5.4.0 - 5.4.32
<?php$nazwa = $_POST['nazwa'];$email = $_POST['email'];$komentarz = $_POST['komentarz'];$adresdo = "pietromih@gmail.com";$temat = "komentarz ze strony";$zawartosc = "Nazwa kliena: ".$nazwa."\n" ."Adres pocztowy: ".$email."\n" ."komentarz klienta: \n".$komentarz."\n"; $adresod = "FROM: serwerwww@prz.com";mail($adresdo, $temat, $zawartosc, $adresod);?><html> <head> <title>Części samochodowe Janka - komentarz przyjęty</title> </head> <body> <h1>Komentarz przyjęty</h1> <p>Komentarz Państwa został wysłany. </p> </body> </html>