3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php var_dump(preg_match("/\bDzīvokā\b/iu", "1. Nekustamā īpašuma sastāvs: ½ domājamā daļa no dzīvokā īpašuma Nr. , kopējā platība 47,62 kv.m un 4762/36357 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Zaļenieku ielā 34 - 3, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6174 3, kadastra Nr. 0100 900 5304.", $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE));
Output for 5.3.4 - 7.1.7
int(1)
Output for 4.3.0 - 5.3.3
int(0)