3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<? echo "użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>"; ?> <?php echo "wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br>"; ?> <script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 7.0.0 - 7.2.6
użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br><script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 5.5.0 - 5.6.28
użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br>niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br><% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>