3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<? echo "użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>"; ?> <?php echo "wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br>"; ?> <script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 7.0.0 - 7.0.33, 7.1.0 - 7.1.33, 7.2.0 - 7.2.33, 7.3.0 - 7.3.31, 7.4.0 - 7.4.32, 8.0.0 - 8.0.12, 8.0.14 - 8.0.30, 8.1.0 - 8.1.27, 8.2.0 - 8.2.18, 8.3.0 - 8.3.4, 8.3.6
<? echo "użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>"; ?> wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br><script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 8.3.5
Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'sodium.so' (tried: /usr/lib/php/8.3.5/modules/sodium.so (libsodium.so.23: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/8.3.5/modules/sodium.so.so (/usr/lib/php/8.3.5/modules/sodium.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0 <? echo "użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>"; ?> wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br><script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 7.3.32 - 7.3.33, 7.4.33, 8.0.13
użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br><script language="php"> echo "niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br>"; </script> <% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>
Output for 5.5.0 - 5.5.38, 5.6.0 - 5.6.40
<? echo "użycie krótkich znaczników PHP do wyjścia z trybu HTML<br>"; ?> wyjście przy użyciu pełnych znaczników PHP<br>niektóre edytory HTML nie obsługują instrukcji przetwarzania<br><% echo "można stosować również znaczniki w stylu ASP<br>"; %>

preferences:
223.21 ms | 403 KiB | 329 Q