3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $s = 'odpuštěno'; $s = mb_strtolower($s, 'utf8'); $ln = mb_strlen($s, 'utf8'); $i = 0; do { $b = decbin($i); $p = strrev(str_pad((string) $b, $ln, '0', STR_PAD_LEFT)); $r = ''; for ($j = 0; $j < strlen($p); $j++) { $ch = mb_substr($s, $j, 1, 'utf8'); $r .= $p[$j] ? mb_strtoupper($ch, 'utf8') : $ch; } echo $r . ' '; if ($p === str_repeat('1', $ln)) { break; } $i++; } while (true);
based on 0XtCf
Output for 4.3.0 - 7.3.1
odpuštěno Odpuštěno oDpuštěno ODpuštěno odPuštěno OdPuštěno oDPuštěno ODPuštěno odpUštěno OdpUštěno oDpUštěno ODpUštěno odPUštěno OdPUštěno oDPUštěno ODPUštěno odpuŠtěno OdpuŠtěno oDpuŠtěno ODpuŠtěno odPuŠtěno OdPuŠtěno oDPuŠtěno ODPuŠtěno odpUŠtěno OdpUŠtěno oDpUŠtěno ODpUŠtěno odPUŠtěno OdPUŠtěno oDPUŠtěno ODPUŠtěno odpušTěno OdpušTěno oDpušTěno ODpušTěno odPušTěno OdPušTěno oDPušTěno ODPušTěno odpUšTěno OdpUšTěno oDpUšTěno ODpUšTěno odPUšTěno OdPUšTěno oDPUšTěno ODPUšTěno odpuŠTěno OdpuŠTěno oDpuŠTěno ODpuŠTěno odPuŠTěno OdPuŠTěno oDPuŠTěno ODPuŠTěno odpUŠTěno OdpUŠTěno oDpUŠTěno ODpUŠTěno odPUŠTěno OdPUŠTěno oDPUŠTěno ODPUŠTěno odpuštĚno OdpuštĚno oDpuštĚno ODpuštĚno odPuštĚno OdPuštĚno oDPuštĚno ODPuštĚno odpUštĚno OdpUštĚno oDpUštĚno ODpUštĚno odPUštĚno OdPUštĚno oDPUštĚno ODPUštĚno odpuŠtĚno OdpuŠtĚno oDpuŠtĚno ODpuŠtĚno odPuŠtĚno OdPuŠtĚno oDPuŠtĚno ODPuŠtĚno odpUŠtĚno OdpUŠtĚno oDpUŠtĚno ODpUŠtĚno odPUŠtĚno OdPUŠtĚno oDPUŠtĚno ODPUŠtĚno odpušTĚno OdpušTĚno oDpušTĚno ODpušTĚno odPušTĚno OdPušTĚno oDPušTĚno ODPušTĚno odpUšTĚno OdpUšTĚno oDpUšTĚno ODpUšTĚno odPUšTĚno OdPUšTĚno oDPUšTĚno ODPUšTĚno odpuŠTĚno OdpuŠTĚno oDpuŠTĚno ODpuŠTĚno odPuŠTĚno OdPuŠTĚno oDPuŠTĚno ODPuŠTĚno odpUŠTĚno OdpUŠTĚno oDpUŠTĚno ODpUŠTĚno odPUŠTĚno OdPUŠTĚno oDPUŠTĚno ODPUŠTĚno odpuštěNo OdpuštěNo oDpuštěNo ODpuštěNo odPuštěNo OdPuštěNo oDPuštěNo ODPuštěNo odpUštěNo OdpUštěNo oDpUštěNo ODpUštěNo odPUštěNo OdPUštěNo oDPUštěNo ODPUštěNo odpuŠtěNo OdpuŠtěNo oDpuŠtěNo ODpuŠtěNo odPuŠtěNo OdPuŠtěNo oDPuŠtěNo ODPuŠtěNo odpUŠtěNo OdpUŠtěNo oDpUŠtěNo ODpUŠtěNo odPUŠtěNo OdPUŠtěNo oDPUŠtěNo ODPUŠtěNo odpušTěNo OdpušTěNo oDpušTěNo ODpušTěNo odPušTěNo OdPušTěNo oDPušTěNo ODPušTěNo odpUšTěNo OdpUšTěNo oDpUšTěNo ODpUšTěNo odPUšTěNo OdPUšTěNo oDPUšTěNo ODPUšTěNo odpuŠTěNo OdpuŠTěNo oDpuŠTěNo ODpuŠTěNo odPuŠTěNo OdPuŠTěNo oDPuŠTěNo ODPuŠTěNo odpUŠTěNo OdpUŠTěNo oDpUŠTěNo ODpUŠTěNo odPUŠTěNo OdPUŠTěNo oDPUŠTěNo ODPUŠTěNo odpuštĚNo OdpuštĚNo oDpuštĚNo ODpuštĚNo odPuštĚNo OdPuštĚNo oDPuštĚNo ODPuštĚNo odpUštĚNo OdpUštĚNo oDpUštĚNo ODpUštĚNo odPUštĚNo OdPUštĚNo oDPUštĚNo ODPUštĚNo odpuŠtĚNo OdpuŠtĚNo oDpuŠtĚNo ODpuŠtĚNo odPuŠtĚNo OdPuŠtĚNo oDPuŠtĚNo ODPuŠtĚNo odpUŠtĚNo OdpUŠtĚNo oDpUŠtĚNo ODpUŠtĚNo odPUŠtĚNo OdPUŠtĚNo oDPUŠtĚNo ODPUŠtĚNo odpušTĚNo OdpušTĚNo oDpušTĚNo ODpušTĚNo odPušTĚNo OdPušTĚNo oDPušTĚNo ODPušTĚNo odpUšTĚNo OdpUšTĚNo oDpUšTĚNo ODpUšTĚNo odPUšTĚNo OdPUšTĚNo oDPUšTĚNo ODPUšTĚNo odpuŠTĚNo OdpuŠTĚNo oDpuŠTĚNo ODpuŠTĚNo odPuŠTĚNo OdPuŠTĚNo oDPuŠTĚNo ODPuŠTĚNo odpUŠTĚNo OdpUŠTĚNo oDpUŠTĚNo ODpUŠTĚNo odPUŠTĚNo OdPUŠTĚNo oDPUŠTĚNo ODPUŠTĚNo odpuštěnO OdpuštěnO oDpuštěnO ODpuštěnO odPuštěnO OdPuštěnO oDPuštěnO ODPuštěnO odpUštěnO OdpUštěnO oDpUštěnO ODpUštěnO odPUštěnO OdPUštěnO oDPUštěnO ODPUštěnO odpuŠtěnO OdpuŠtěnO oDpuŠtěnO ODpuŠtěnO odPuŠtěnO OdPuŠtěnO oDPuŠtěnO ODPuŠtěnO odpUŠtěnO OdpUŠtěnO oDpUŠtěnO ODpUŠtěnO odPUŠtěnO OdPUŠtěnO oDPUŠtěnO ODPUŠtěnO odpušTěnO OdpušTěnO oDpušTěnO ODpušTěnO odPušTěnO OdPušTěnO oDPušTěnO ODPušTěnO odpUšTěnO OdpUšTěnO oDpUšTěnO ODpUšTěnO odPUšTěnO OdPUšTěnO oDPUšTěnO ODPUšTěnO odpuŠTěnO OdpuŠTěnO oDpuŠTěnO ODpuŠTěnO odPuŠTěnO OdPuŠTěnO oDPuŠTěnO ODPuŠTěnO odpUŠTěnO OdpUŠTěnO oDpUŠTěnO ODpUŠTěnO odPUŠTěnO OdPUŠTěnO oDPUŠTěnO ODPUŠTěnO odpuštĚnO OdpuštĚnO oDpuštĚnO ODpuštĚnO odPuštĚnO OdPuštĚnO oDPuštĚnO ODPuštĚnO odpUštĚnO OdpUštĚnO oDpUštĚnO ODpUštĚnO odPUštĚnO OdPUštĚnO oDPUštĚnO ODPUštĚnO odpuŠtĚnO OdpuŠtĚnO oDpuŠtĚnO ODpuŠtĚnO odPuŠtĚnO OdPuŠtĚnO oDPuŠtĚnO ODPuŠtĚnO odpUŠtĚnO OdpUŠtĚnO oDpUŠtĚnO ODpUŠtĚnO odPUŠtĚnO OdPUŠtĚnO oDPUŠtĚnO ODPUŠtĚnO odpušTĚnO OdpušTĚnO oDpušTĚnO ODpušTĚnO odPušTĚnO OdPušTĚnO oDPušTĚnO ODPušTĚnO odpUšTĚnO OdpUšTĚnO oDpUšTĚnO ODpUšTĚnO odPUšTĚnO OdPUšTĚnO oDPUšTĚnO ODPUšTĚnO odpuŠTĚnO OdpuŠTĚnO oDpuŠTĚnO ODpuŠTĚnO odPuŠTĚnO OdPuŠTĚnO oDPuŠTĚnO ODPuŠTĚnO odpUŠTĚnO OdpUŠTĚnO oDpUŠTĚnO ODpUŠTĚnO odPUŠTĚnO OdPUŠTĚnO oDPUŠTĚnO ODPUŠTĚnO odpuštěNO OdpuštěNO oDpuštěNO ODpuštěNO odPuštěNO OdPuštěNO oDPuštěNO ODPuštěNO odpUštěNO OdpUštěNO oDpUštěNO ODpUštěNO odPUštěNO OdPUštěNO oDPUštěNO ODPUštěNO odpuŠtěNO OdpuŠtěNO oDpuŠtěNO ODpuŠtěNO odPuŠtěNO OdPuŠtěNO oDPuŠtěNO ODPuŠtěNO odpUŠtěNO OdpUŠtěNO oDpUŠtěNO ODpUŠtěNO odPUŠtěNO OdPUŠtěNO oDPUŠtěNO ODPUŠtěNO odpušTěNO OdpušTěNO oDpušTěNO ODpušTěNO odPušTěNO OdPušTěNO oDPušTěNO ODPušTěNO odpUšTěNO OdpUšTěNO oDpUšTěNO ODpUšTěNO odPUšTěNO OdPUšTěNO oDPUšTěNO ODPUšTěNO odpuŠTěNO OdpuŠTěNO oDpuŠTěNO ODpuŠTěNO odPuŠTěNO OdPuŠTěNO oDPuŠTěNO ODPuŠTěNO odpUŠTěNO OdpUŠTěNO oDpUŠTěNO ODpUŠTěNO odPUŠTěNO OdPUŠTěNO oDPUŠTěNO ODPUŠTěNO odpuštĚNO OdpuštĚNO oDpuštĚNO ODpuštĚNO odPuštĚNO OdPuštĚNO oDPuštĚNO ODPuštĚNO odpUštĚNO OdpUštĚNO oDpUštĚNO ODpUštĚNO odPUštĚNO OdPUštĚNO oDPUštĚNO ODPUštĚNO odpuŠtĚNO OdpuŠtĚNO oDpuŠtĚNO ODpuŠtĚNO odPuŠtĚNO OdPuŠtĚNO oDPuŠtĚNO ODPuŠtĚNO odpUŠtĚNO OdpUŠtĚNO oDpUŠtĚNO ODpUŠtĚNO odPUŠtĚNO OdPUŠtĚNO oDPUŠtĚNO ODPUŠtĚNO odpušTĚNO OdpušTĚNO oDpušTĚNO ODpušTĚNO odPušTĚNO OdPušTĚNO oDPušTĚNO ODPušTĚNO odpUšTĚNO OdpUšTĚNO oDpUšTĚNO ODpUšTĚNO odPUšTĚNO OdPUšTĚNO oDPUšTĚNO ODPUšTĚNO odpuŠTĚNO OdpuŠTĚNO oDpuŠTĚNO ODpuŠTĚNO odPuŠTĚNO OdPuŠTĚNO oDPuŠTĚNO ODPuŠTĚNO odpUŠTĚNO OdpUŠTĚNO oDpUŠTĚNO ODpUŠTĚNO odPUŠTĚNO OdPUŠTĚNO oDPUŠTĚNO ODPUŠTĚNO