3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $address = '5e Dorpsstraat 5-B'; $matchArr = array(); $matchesFound = preg_match_all('/(\d+)/', $address, $matchArr); $houseNumber = array_pop($matchArr[0]); // strrpos om problemen te voorkomen bij straatnamen zoals 151th Avenue 151 $houseNumberStartPos = strrpos($address, $houseNumber); $streetName = substr($address, 0, $houseNumberStartPos); // Verwijder whitespace bij correcte notatie, geen -1 op strrpos voor foute notatie. // Voorbeeld Dorpsstraat 12 (correct), Dorpsstraat12 (incorrect). $streetName = trim($streetName); $houseNumberAdd = NULL; // Check of er mogelijk een additie is op het huisnummer, zoals B of -A of w/e. if (strlen($address) > ($houseNumberStartPos + strlen($houseNumber))) { $houseNumberAdd = substr($address, ($houseNumberStartPos + strlen($houseNumber))); $matchArr = array(); // Filter alles dat niet alfa is uit de addition field. $matchFound = preg_match('/[a-zA-Z]/', $houseNumberAdd, $matchArr); if ($matchFound === 1) { $houseNumberAdd = $matchArr[0]; } } print $streetName . " / "; print $houseNumber . " / "; print $houseNumberAdd;
Output for 4.3.0 - 7.2.0
5e Dorpsstraat / 5 / B