3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $re = '/<field type="(.*?)" variable="(.*?)" id="(.*?)" label="(.*?)" name="(.*?)">(.*?)<\/field>/is'; $str = '<table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 90mm;"><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">&nbsp;</span></span></td> <td> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"><field type="pand" variable="eigenaar_aanhef" id="placeholder_Eigendom_Aanheffing Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Aanheffing Eigenaar">Aanheffing Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_naam" id="placeholder_Eigendom_Naam Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Naam Eigenaar">Naam Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_voornaam" id="placeholder_Eigendom_Voornaam Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Voornaam Eigenaar">Voornaam Eigenaar Eigendom</field><br /><field type="pand" variable="eigenaar_straat" id="placeholder_Eigendom_Straat Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Straat Eigenaar">Straat Eigenaar Eigendom</field>&nbsp; <field type="pand" variable="eigenaar_nummer" id="placeholder_Eigendom_Huisnummer Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Huisnummer Eigenaar">Huisnummer Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_bus" id="placeholder_Eigendom_Bus Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Bus Eigenaar">Bus Eigenaar Eigendom</field><br /><field type="pand" variable="eigenaar_postcode" id="placeholder_Eigendom_Postcode Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Postcode Eigenaar">Postcode Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_gemeente" id="placeholder_Eigendom_Gemeente Eigenaar_1" label="Eigendom" name="Gemeente Eigenaar">Gemeente Eigenaar Eigendom</field><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="height: 82px; width: 892px;" border="0"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">|&nbsp;<field type="pand" variable="client_Kantoornaam documenten" id="placeholder_Eigendom_Kantoornaam documenten Kantoor_1" label="Eigendom" name="Kantoornaam documenten Kantoor">Kantoornaam documenten Kantoor Eigendom</field>&nbsp;te&nbsp;<field type="pand" variable="kantoor_gemeente" id="placeholder_Eigendom_Gemeente Kantoor_1" label="Eigendom" name="Gemeente Kantoor">Gemeente Kantoor Eigendom</field></span></td> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">| dossierbeheerder:&nbsp;<field type="pand" variable="verantwoordelijke_voornaam" id="placeholder_Eigendom_Voornaam Verantwoordelijke_1" label="Eigendom" name="Voornaam Verantwoordelijke">Voornaam Verantwoordelijke Eigendom</field>&nbsp;<field type="pand" variable="verantwoordelijke_naam" id="placeholder_Eigendom_Naam Verantwoordelijke_1" label="Eigendom" name="Naam Verantwoordelijke">Naam Verantwoordelijke Eigendom</field><br /></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">| datum:&nbsp;<field type="algemeen" variable="datumkort" id="placeholder_Overige_Datum Kort_1" label="Overige" name="Datum Kort">Datum Kort Overige</field></span></td> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">| email:&nbsp;<field type="pand" variable="verantwoordelijke_email" id="placeholder_Eigendom_Email Verantwoordelijke_2" label="Eigendom" name="Email Verantwoordelijke">Email Verantwoordelijke Eigendom</field></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">| onze referentie:&nbsp;<field type="pand" variable="a_ref" id="placeholder_Eigendom_Referentie_1" label="Eigendom" name="Referentie">Referentie Eigendom</field></span></td> <td><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">| gsm:&nbsp;<field type="pand" variable="verantwoordelijke_gsm" id="placeholder_Eigendom_Gsm Verantwoordelijke_1" label="Eigendom" name="Gsm Verantwoordelijke">Gsm Verantwoordelijke Eigendom</field></span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\', sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-mark="1"><strong><br />| onderwerp:&nbsp;</strong>eigendom gelegen te&nbsp;<field type="pand" variable="a_gemeente" id="placeholder_Eigendom_Gemeente_1" label="Eigendom" name="Gemeente">Gemeente Eigendom</field>,&nbsp;<field type="pand" variable="a_straat" id="placeholder_Eigendom_Straat_1" label="Eigendom" name="Straat">Straat Eigendom</field>&nbsp;<field type="pand" variable="a_nummer" id="placeholder_Eigendom_Huisnummer_1" label="Eigendom" name="Huisnummer">Huisnummer Eigendom</field></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Geachte <field type="pand" variable="eigenaar_aanhef" id="placeholder_Eigendom_Aanheffing Eigenaar_2" label="Eigendom" name="Aanheffing Eigenaar">Aanheffing Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_naam" id="placeholder_Eigendom_Naam Eigenaar_2" label="Eigendom" name="Naam Eigenaar">Naam Eigenaar Eigendom</field> <field type="pand" variable="eigenaar_voornaam" id="placeholder_Eigendom_Voornaam Eigenaar_2" label="Eigendom" name="Voornaam Eigenaar">Voornaam Eigenaar Eigendom</field>,</span></span></p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Naar aanleiding van betreffende verkoop vindt u in bijlage onze factuur.</span></span></p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Het betaalde voorschot door de koper van <strong>$$$$$$&nbsp;<field type="custom" variable="text" id="placeholder_Betaalde voorschot__1" label="Betaalde voorschot" name=""> Betaalde voorschot</field></strong> <strong>euro</strong> werd heden, verminderd met ons makelaarsloon, overgeschreven op de wachtrekening van de instrumenterende notaris.</span></span></p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Dit saldo wordt bij het verlijden van de notari&euml;le akte opgenomen in de globale afrekening.</span></span></p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Wij danken u voor uw vertrouwen in ons kantoor en zien u graag terug bij het verlijden van de notari&euml;le akte.</span></span></p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 10pt;" data-mce-mark="1">Met vriendelijke groeten,<br /><br /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;"><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;"><field type="algemeen" variable="voornaam" id="placeholder_Gebruiker_Voornaam_1" label="Gebruiker" name="Voornaam">Voornaam Gebruiker</field> <field type="algemeen" variable="naam" id="placeholder_Gebruiker_Naam_1" label="Gebruiker" name="Naam">Naam Gebruiker</field><br /></span><span style="font-family: \'TheMix B5 Plain\',sans-serif;"><field type="pand" variable="client_Kantoornaam documenten" id="placeholder_Eigendom_Kantoornaam documenten Kantoor_2" label="Eigendom" name="Kantoornaam documenten Kantoor">Kantoornaam documenten Kantoor Eigendom</field><br />Tel: <field type="algemeen" variable="tel" id="placeholder_Kantoor_Telefoon_1" label="Kantoor" name="Telefoon">Telefoon Kantoor</field><br />Email:&nbsp;<field type="algemeen" variable="email" id="placeholder_Gebruiker_Email_1" label="Gebruiker" name="Email">Email Gebruiker</field></span></span></p>'; preg_match($re, $str, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE, 0); // Print the entire match result var_dump($matches);
based on 4QuWD