3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php function arrayToUpper($array) { return mb_strtoupper($array[0], 'UTF-8'); } function arrayToLower($array) { return mb_strtolower($array[0], 'UTF-8'); } $address_l1 = 'Ul. Tadeusza Zawadzkiego "zośki" 59/11'; //zamieniamy znaki specjalne (tabulator, enter) na spację $first_upper = preg_replace('/([\n\r\t])/ui', ' ', trim($address_l1)); //ciąg więcej niż jedna spacja zamieniamy na jedną spację $first_upper = preg_replace('/([ ]{2,})/ui', ' ', $first_upper); //wycinamy spacje po kropkach... $first_upper = preg_replace('/(\.[ ]+)/ui', '.', $first_upper); //i wstawiamy po kropce zawsze jedną spację $first_upper = preg_replace('/(\.)/ui', '. ', $first_upper); //pierwsze litery wielkie $first_upper = mb_convert_case($first_upper, MB_CASE_TITLE, 'UTF-8'); //liczby rzymskie muszą być wszystkie wielkimi (bierzemy tylko pod uwagę liczby ze znakami I, V, X) $first_upper = preg_replace_callback('/([ \.]+[IVX-]{2,})/ui', 'arrayToUpper', " ".$first_upper); //po apostrofie mała litera $first_upper = preg_replace_callback('/([\'`].)/ui', 'arrayToLower', $first_upper); //po ukośniku duża litera litera $first_upper = preg_replace_callback('/([\/].)/ui', array(&$this, 'arrayToUpper'), $first_upper); //obcinamy spacje na początku i końcu $first_upper = trim($first_upper); var_dump($first_upper);
Output for 7.1.0 - 7.1.20, 7.2.0 - 7.2.33, 7.3.12 - 7.3.33, 7.4.0 - 7.4.29, 8.0.0 - 8.0.19, 8.1.0 - 8.1.6
Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /in/d9303:34 Stack trace: #0 {main} thrown in /in/d9303 on line 34
Process exited with code 255.
Output for 5.2.7 - 5.2.17, 5.3.0 - 5.3.29, 5.4.0 - 5.4.45, 5.5.0 - 5.5.36, 5.6.0 - 5.6.22, 7.0.0 - 7.0.20
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'Array', to be a valid callback in /in/d9303 on line 34 string(39) "Ul. Tadeusza Zawadzkiego "zośki" 59/11"
Output for 5.2.0 - 5.2.6
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'Array', to be a valid callback in /in/d9303 on line 34 string(39) "Ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 59/11"
Output for 5.0.0 - 5.0.5, 5.1.0 - 5.1.6
Warning: preg_replace_callback(): requires argument 2, 'Array', to be a valid callback in /in/d9303 on line 34 string(39) "Ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 59/11"
Output for 4.3.0 - 4.3.11, 4.4.0 - 4.4.9
Warning: preg_replace_callback() requires argument 2, 'Array', to be a valid callback in /in/d9303 on line 34 string(39) "Ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 59/11"

preferences:
55.24 ms | 415 KiB | 5 Q