3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $text = "ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy na coraz łą"; echo mb_strtolower($text);
Output for 5.6.0 - 7.1.0
ułatwiającą sprawne działanie, możemy na coraz łą
Output for 4.3.0 - 5.5.38
u�atwiaj�c� sprawne dzia�anie, mo�emy na coraz ��