3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /** * Vloží všetky súbory v zadanom adresári do volajúceho skriptu * a pokúsi sa ich spracovať ako PHP kód (nezáleží na prípone). * * @author Jakub Kubíček <kelerest123@gmail.com> * * @param string adresár z ktorého sa majú načítať súbory * @param array vložia sa iba vymenované súbory (voliteľný) * @return void * @throws DomainException ak adresár alebo niektorý/é zo zadaných súborov v druhom parametri neexistuje * */ function includeRecursive($dir, $files = array()) { if(!is_dir($dir) || !$dh = opendir($dir)) throw new DomainException(); array_walk($files, function($item) use($dir) { $path = $dir . PATH_SEPARATOR . $item; if(!is_file($path)) throw new DomainException(); }); if(count($files)) { foreach($files as $file) { } @closedir($dh); //return; }
Output for 5.4.0 - 5.4.30
Parse error: syntax error, unexpected end of file in /in/YGaiI on line 30
Process exited with code 255.
Output for 5.3.0 - 5.3.28
Parse error: syntax error, unexpected $end in /in/YGaiI on line 30
Process exited with code 255.