3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $data = array("76","Casio","147,96748","10"); $filtr1 = "aCasio"; $limit = "limit"; //czyścimy zbedne znaki z csvki $cena = str_replace(",", ".", $data[2]); // jeśli w cenie jest "," $cena = str_replace(" ", "", $cena); // jeśli w cenie jest " " $ilosc = str_replace(">", "", $data[3]); // jeśli w ilości jest ">" if (((Strpos($data[1],$filtr1,0) == true) && ($cena != "0.00") && ($ilosc >= $limit)) OR (($filtr1 =="") && ($cena != "0.00") && ($ilosc >= $limit))) { echo 'Niewpisany produkt: indeks - <b>'. $data[0] . '</b> nazwa - <b>'.$data[1] . '</b> cena - <b>'.$cena . '</b> ilość - <b>'.$ilosc . '</b><br />'; // fwrite($writeFd, 'Indeks - '. $data[0] . ' nazwa - '.$data[1] . ' cena - '.$cena . ' ilość - '.$ilosc); // fwrite($writeFd, "\n\r"); // $dopliku++; @ob_flush(); @flush(); }
Output for 4.3.0 - 7.2.0