3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /** * Vloží všetky súbory v zadanom adresári do volajúceho skriptu * a pokúsi sa ich spracovať ako PHP kód (nezáleží na prípone). * * @author Jakub Kubíček <kelerest123@gmail.com> * * @param string adresár z ktorého sa majú načítať súbory * @param array vložia sa iba vymenované súbory (voliteľný) * @return void * @throws DomainException ak adresár alebo niektorý/é zo zadaných súborov v druhom parametri neexistuje * */ function includeRecursive($dir, $files = array()) { if(!is_dir($dir) || !$dh = opendir($dir)) throw new DomainException(); array_walk($files, function($item) use($dir) { $path = $dir . PATH_SEPARATOR . $item; if(!is_file($path)) throw new DomainException(); }); if(count($files)) { foreach($files as $file) require($dir . PATH_SEPARATOR . $item); } else { while($file = readdir($dh) !== false) { if(is_file($file)) require($file); } } closedir($dh); //return; }
Output for 5.3.0 - 7.3.0rc4
Output for 5.1.0 - 5.2.17
Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in /in/UEJ5k on line 19
Process exited with code 255.
Output for 5.0.0 - 5.0.5
Parse error: parse error, unexpected T_FUNCTION in /in/UEJ5k on line 19
Process exited with code 255.
Output for 4.4.2 - 4.4.9
Parse error: syntax error, unexpected T_NEW in /in/UEJ5k on line 17
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1, 4.3.5 - 4.4.1
Parse error: parse error, unexpected T_NEW in /in/UEJ5k on line 17
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.3.4
Parse error: parse error in /in/UEJ5k on line 17
Process exited with code 255.