3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php session_start();//sessionlar açılıyor $Veriler=array("S","E");//veriler adında bir dizi tanımlayıp 0. elemanı s 1. elemanı e olması sağlanıyor if(isset($_GET['temizle'])){//temizle verisi geldi ise     session_unset();//sessionu temizle }//temizle versi gelmedi ise if(isset($_GET['sat']) and isset($_GET['sat'])){//sat ve sut geldi ise     $Deger=$Veriler[rand(0,(count($Veriler)-1))];//randomize olarak veriler dizisindeki elemanlarını değer degişkenine koy     $_SESSION['tablo'][$_GET['sat']][$_GET['sut']]=$Deger;//belirtilen değerlere deger değişkenindeki veri aktarılıyor      $SutDeger=0;//sutdeger e ilk degeri veriliyor     $SatDeger=0;//satdeger e ilk degeri veriliyor     for($sat=0;$sat<=10;$sat++){//satır kontrolu yapılacak aynı sutunda ve sutnda 3den fazla olunca oyun bitecek         if($_SESSION['tablo'][$sat][$_GET['sut']]==$Deger){//aynı sutunda veri varsa             $SutDeger++;//sutun değer 1 arttırılıyor         }         if($_SESSION['tablo'][$_GET['sat']][$sat]==$Deger){//aynı satırda veri varsa             $SatDeger++;//satır değer 1 arttırılıyor         }     }//satır kontrolu sonu     if($SatDeger>=3 or $SutDeger>=3){//eğer aynı satırdave sutunda 3den fazla aynı değer varsa         session_unset();//sessionları temizle         header("location:index.php");//sayfayı index.phpye yönlendir     }//3den fazla değer varsa sonu } if(!isset($_GET['sat'])){//gelen veri yoksa     for( $k=0;$k<=10;$k++){//dizinin ilk boyutu için döngü açtık         for( $l=0;$l<=10;$l++){//dizinin ikinci boyutu için döngü açtık             $tablo[$k][$l]=1;//ikiboyutlu dizinin içine 1 atanıyor         }   //dizinin ikinci boyutu için döngü açtık     }   //dizinin ilk boyutu için döngü açtık     $_SESSION['tablo']=$tablo;//sessiona verileri unutmaması için tablo dizisi atanıyor }//gelen veri yoksa sonu $tablo=$_SESSION['tablo'];//sessiondaki bilşgi tabloya aktarılıyor tablonun özelliği dizi oluyor echo "<table border='2'>"; for($sat=0;$sat<=10;$sat++){//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ilk boyutunu belirleyecek döngü açılıyor     echo "<tr>";//satır açılıyor     for($sut=0;$sut<=10;$sut++){//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ikinci boyutunu belirleyecek döngü açılıyor         if($tablo[$sat][$sut]==1){//tablodaki satır ve sutundaki veriler 1 ise aşağıdakileri yap             echo "<td><a href='?sat=$sat&sut=$sut'>Tıkla</a></td>";//link koyuluyor         }//tablodaki veriler 1 ise sonu         else{//tablodaki satır ve sutundaki veriler 2 ise aşağıdakileri yap             echo "<td>".$tablo[$sat][$sut]."</td>";//tablodaki veriyi koy         }//tablodaki veriler 2 ise sonu     }//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ikinci boyutunu belirleyecek döngü kapatılıyor     echo "</tr>";//satır kapatılıyor }//tabloyu ekrana yazdırmak için dizinin ilk boyutunu belirleyecek döngü kapatılıyor echo "</table>"; echo "<a href='?temizle=1'>temizle</a>";//ekrana temizle butonu koy ?>
Output for 5.4.0 - 5.4.30
Parse error: syntax error, unexpected '$Deger' (T_VARIABLE) in /in/QdubF on line 8
Process exited with code 255.
Output for 5.3.0 - 5.3.28
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /in/QdubF on line 8
Process exited with code 255.