3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $donut = array("adı" => false, "açıklama" => false, "kurulum" => false, "kaldırma" => false, "onayDurumu" => 2); $degiskenler = array("adı" => "Modül Adı:"); $line = "// Modül Adı: Denek kod"; foreach ($degiskenler as $varAd => $var){ if (strpos($line, $var) == 0 or strpos($line,$var)){ $donut[$varAd] = substr($line, strpos($line, $var) + strlen($var)); echo "[".$varAd."]".substr($line, strpos($line, $var) + strlen($var)); } } ?>
Output for 4.3.0 - 7.1.7
[adı] Denek kod