3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $text = "ułatwiającą Sprawne Działanie, możemy na coraz łą"; echo mb_strtolower($text, 'UTF-8');
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
ułatwiającą sprawne działanie, możemy na coraz łą