3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo strlen('W środę w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji, która bada, jak w praktyce realizowane były ustawy dotyczące sektora SKOK. Poświęcone było głównie umowom, jakie SKOK-podpisywały z zewnętrznymi firmami.');
based on rXFYM
Output for 5.4.0 - 7.2.6
241