3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $a = 27; echo "Wartość zmiennej $a wynosi: " . $a . " i się nie zmieni";
based on 8uLL8
Output for 7.3.0 - 7.3.27, 7.4.0 - 7.4.15, 8.0.0 - 8.0.2
Wartość zmiennej 27 wynosi: 27 i się nie zmieni