3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $data = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <note> <to> <form>heslo0</form> <heading>A</heading> <body>C</body> </to> <to> <form>heslo1</form> <heading>A</heading> <body>F</body> </to> </note>'; $xml = simplexml_load_string($data); foreach ($xml->to as $to){ if ($to->form == 'heslo0' && $to->heading == 'A'){echo "povoleno";} elseif ($to->form == 'heslo0' && $to->heading == 'B'){echo "nepovoleno";} elseif ($to->form == 'heslo0' && $to->heading == 'C'){echo "blokováno";} } // po sem se splní a vypíše "povoleno" foreach ($xml->to as $to){ if ($to->form == 'heslo2' && $to->heading == 'A'){echo "povoleno";} elseif ($to->form == 'heslo2' && $to->heading == 'B'){echo "nepovoleno";} elseif ($to->form == 'heslo2' && $to->heading == 'C'){echo "blokováno";} } // tady už neexistuje daný blok, tak bych chtěl vypsat hlášku třeba "neaktivní" ?>
Output for 5.5.0 - 5.5.38, 5.6.0 - 5.6.25, 7.0.0 - 7.0.20, 7.1.0 - 7.1.33, 7.2.0 - 7.2.33, 7.3.0 - 7.3.33, 7.4.0 - 7.4.30, 8.0.0 - 8.0.23, 8.1.0 - 8.1.10
povoleno

preferences:
57.62 ms | 410 KiB | 5 Q