3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php set_error_handler(function($errno, $errstr, $errfile, $errline ) { throw new ErrorException($errstr, 0, $errno, $errfile, $errline); }); function miauw(string $string) { echo 'de catchable FATAL error wordt onderdrukt wanneer $string een string is'; } try { miauw('woef'); // de catchable FATAL error wordt niet onderdrukt, dus de uitvoer zal stoppen miauw(42); echo 'dit wordt nooit uitgevoerd'; } catch(Exception $e) { echo 'blabla'; }
Output for 7.0.0 - 7.3.0alpha1
de catchable FATAL error wordt onderdrukt wanneer $string een string isde catchable FATAL error wordt onderdrukt wanneer $string een string isdit wordt nooit uitgevoerd
Output for 5.3.0 - 5.6.28
blabla
Output for 4.4.2 - 4.4.9, 5.1.0 - 5.2.17
Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION, expecting ')' in /in/8pkpI on line 3
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1, 4.3.5 - 4.4.1, 5.0.0 - 5.0.5
Parse error: parse error, unexpected T_FUNCTION, expecting ')' in /in/8pkpI on line 3
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.3.4
Parse error: parse error, expecting `')'' in /in/8pkpI on line 3
Process exited with code 255.