3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo "Date fiind următoarele variabile inițializate cu următoarele valori: \n\n"; $var1 = md5('240610708'); $var2 = md5('QNKCDZO'); echo "\$var1 = md5('240610708') = " . $var1 . "\n"; echo "\$var2 = md5('QNKCDZO') = " . $var2 . "\n"; echo "\n\nDe ce, totuși:\n\n"; echo "var_dump(md5('240610708') == md5('QNKCDZO')) = \n\t "; var_dump(md5('240610708') == md5('QNKCDZO')); echo "\n\nÎ: \tDe ce cele 2 hashuri sunt văzute ca 'egale'?\n\n"; echo "\n\nR: \tPentru că cele 2 variabile sunt evaluate ca float(număr real cu virgulă), valoarea 0:\n\n"; echo "\t++\$var2 = " . ++$var1 . "\n"; echo "\t++\$var2 = " . ++$var2 . "\n"; echo "\n\n\t\t\t Morala? \t\t\t USE the === operator!!!\n\n";
based on iAXP1
Output for 4.3.0 - 7.2.6
Date fiind următoarele variabile inițializate cu următoarele valori: $var1 = md5('240610708') = 0e462097431906509019562988736854 $var2 = md5('QNKCDZO') = 0e830400451993494058024219903391 De ce, totuși: var_dump(md5('240610708') == md5('QNKCDZO')) = bool(true) Î: De ce cele 2 hashuri sunt văzute ca 'egale'? R: Pentru că cele 2 variabile sunt evaluate ca float(număr real cu virgulă), valoarea 0: ++$var2 = 1 ++$var2 = 1 Morala? USE the === operator!!!