3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo str_replace(array("\n", "\r"), "", "Tvoje recyklátor(y) (3) mají celkovou nákladovou kapacitu 60.000. V cíli [xx:xx:xx] se 17.100 kov a 7.500 krystaly vznáší v prostoru. Vytěžil jsi 17.100 kovu a 7.500 krystalů. ")
Output for 5.4.0 - 5.6.21, 7.0.0 - 7.1.0RC4
Parse error: syntax error, unexpected end of file, expecting ',' or ';' in /in/6eTj6 on line 4
Process exited with code 255.
Output for hhvm-3.10.0 - 3.12.0
Fatal error: syntax error, unexpected $end, expecting ',' or ';' in /in/6eTj6 on line 4
Process exited with code 255.
Output for 5.3.0 - 5.3.29
Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ',' or ';' in /in/6eTj6 on line 4
Process exited with code 255.