3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<? //Created By MD55 Bütün Haklarý Saklýdýr... // Bunlarý Kendinize Göre Ayarlýyacaksýnýz... $address = 'mbcortoglu@yandex.com'; // Gönderilmesini Ýstediðin Mail Adresi... $subj = 'FormMailden Mail Geldi'; // Mesajýn Baþlýðý... //$returnto = 'http://www.cort.cf'; // Mail Gönderildikten Sonraki Gözüken Sitenin Adresi... //Lütfen Geri Kalan Kodda Deðiþiklik Yapmayýnýz Çalýþmayabilir... $address = ($_POST['sendto'])?$_POST['sendto']:$address; $subj = ($_POST['subject'])?$_POST['subject']:$subj; $returnto = ($_POST['returnto'])?$_POST['returnto']:$returnto; if (eregi('^.+@.+\.[a-z]{2,6}',$_POST['email'])) { $email = $_POST['email']; $message = ""; } else { $email = $address; $message = ""; } foreach ($_POST as $key => $val) { if ($key != 'returnto' && $key != 'email' && $key != 'subject' && $key != 'sendto') { $message .= ''.$val."\n"; } } $message = stripslashes($message); if (@mail($address, $subj, $message,"From: ".$email)) { if ($returnto) { header('Location: '.$returnto); } else { ?><html><body><center><font color="green"><b>Mail Gönderildi!</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html><? } } else { ?><html><body><center><font color="red"><b>MAili Göndermekte Bir Sorun Yaþanýyor</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html><? } ?>
Output for 7.0.0 - 7.1.0RC4
Notice: Undefined index: sendto in /in/5GG4D on line 11 Notice: Undefined index: subject in /in/5GG4D on line 12 Notice: Undefined index: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined variable: returnto in /in/5GG4D on line 13 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /in/5GG4D:15 Stack trace: #0 {main} thrown in /in/5GG4D on line 15
Process exited with code 255.
Output for hhvm-3.12.0
Notice: Undefined index: sendto in /in/5GG4D on line 11 Notice: Undefined index: subject in /in/5GG4D on line 12 Notice: Undefined index: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined variable: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined index: email in /in/5GG4D on line 15 Warning: eregi() expects parameter 2 to be string, null given in /in/5GG4D on line 15 <html><body><center><font color="red"><b>MAili Göndermekte Bir Sorun Yaþanýyor</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html>
Output for hhvm-3.10.0
Notice: Undefined index: sendto in /in/5GG4D on line 11 Notice: Undefined index: subject in /in/5GG4D on line 12 Notice: Undefined index: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined variable: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined index: email in /in/5GG4D on line 15 <html><body><center><font color="red"><b>MAili Göndermekte Bir Sorun Yaþanýyor</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html>
Output for 5.4.0 - 5.6.25
Notice: Undefined index: sendto in /in/5GG4D on line 11 Notice: Undefined index: subject in /in/5GG4D on line 12 Notice: Undefined index: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined variable: returnto in /in/5GG4D on line 13 Notice: Undefined index: email in /in/5GG4D on line 15 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /in/5GG4D on line 15 <html><body><center><font color="red"><b>MAili Göndermekte Bir Sorun Yaþanýyor</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html>
Output for 4.3.0 - 5.3.29
<? //Created By MD55 Bütün Haklarý Saklýdýr... // Bunlarý Kendinize Göre Ayarlýyacaksýnýz... $address = 'mbcortoglu@yandex.com'; // Gönderilmesini Ýstediðin Mail Adresi... $subj = 'FormMailden Mail Geldi'; // Mesajýn Baþlýðý... //$returnto = 'http://www.cort.cf'; // Mail Gönderildikten Sonraki Gözüken Sitenin Adresi... //Lütfen Geri Kalan Kodda Deðiþiklik Yapmayýnýz Çalýþmayabilir... $address = ($_POST['sendto'])?$_POST['sendto']:$address; $subj = ($_POST['subject'])?$_POST['subject']:$subj; $returnto = ($_POST['returnto'])?$_POST['returnto']:$returnto; if (eregi('^.+@.+\.[a-z]{2,6}',$_POST['email'])) { $email = $_POST['email']; $message = ""; } else { $email = $address; $message = ""; } foreach ($_POST as $key => $val) { if ($key != 'returnto' && $key != 'email' && $key != 'subject' && $key != 'sendto') { $message .= ''.$val."\n"; } } $message = stripslashes($message); if (@mail($address, $subj, $message,"From: ".$email)) { if ($returnto) { header('Location: '.$returnto); } else { ?><html><body><center><font color="green"><b>Mail Gönderildi!</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html><? } } else { ?><html><body><center><font color="red"><b>MAili Göndermekte Bir Sorun Yaþanýyor</b></font><p><a href="JavaScript:history.back()">Geri Dön</a></center></body></html><? } ?>