3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $a=27; echo "$a \n"; echo "-$a \n"; echo "$a += 3 \n"; echo "$a -= 5 \n"; echo "$a *= 2 \n"; echo "$a /= 5 \n"; echo "$a %= 2 \n"; echo "pow($a,3) \n"; echo 'Wartość zmiennej $a wynosi: ' . $a . ' i się nie zmieni';
based on HW0T5
Output for 7.3.0 - 7.3.27, 7.4.0 - 7.4.15, 8.0.0 - 8.0.2
27 -27 27 += 3 27 -= 5 27 *= 2 27 /= 5 27 %= 2 pow(27,3) Wartość zmiennej $a wynosi: 27 i się nie zmieni