3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $string = "á"; if (preg_match('/[áčďéěíňóřšűőťúůýž]+/iu', $string)) { echo "Ja som milý reťazec, ktorý obsahuje diakritiku"; } else { echo "Ja som milý reťazec, ktorý neobsahuje diakritiku"; }
Output for 7.3.0 - 7.3.28, 7.4.0 - 7.4.16, 8.0.0 - 8.0.3
Ja som milý reťazec, ktorý obsahuje diakritiku