3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /* Script pro vyhledání minecraft serveru Cernokneznik 2013 */ /* Definice proměnných a funkcí */ function testserver($host,$port) { //Ověření serveru $fp = @fsockopen($host,$port,$errno,$errstr, $timeout = 60); if ($fp === true) { return "1"; //Server je zapnutý } } /* Vyhledávání serverů */ for($p5 = 10000; $p5 <= 49152; $p5++){ //Generace portů - snížený rozsah -> odebrány funkční porty /* Prochází možné ip-adresy pro port $p5 */ echo"Procházím možné ip-adresy pro port $p5"; for($p1 = 0; $p1 <= 255; $p1++){ //část IP //Skip privátních IP adres if($p1 == 10){ $p1=11; echo"Přeskočen rozsah IP adresy 10.0.0.0 – 10.255.255.255"; } for($p2 = 0; $p2 <= 255; $p2++){ //část IP //Skip privátních IP adres if($p1 == 172 && $p2 == 16){ $p2=32; echo"Přeskočen rozsah IP adresy 172.16.0.0 – 172.31.255.255"; }elseif($p1 == 192 && $p2 == 168){ $p2=169; echo"Přeskočen rozsah IP adresy 192.168.0.0 – 192.168.255.255"; } for($p3 = 0; $p3 <= 255; $p3++){ //část IP for($p4 = 1; $p4 <= 254; $p4++){ //část IP - snížený rozsah -> privátní sítě $ip = "".$p1.".".$p2.".".$p3.".".$p4.""; //Sestavení IP adresy //Ověření dostupnosti serveru if(testserver($ip, $p5)== 1){ $soubor=fopen("vysledky.txt", "w+"); //Prozatím.... $text = "TIME> ". $cas ." | IP> ". $ip .":". $p5 ."\n"; fwrite($soubor, $text); //Zapsání výsledku do souboru fclose($soubor); //Uzavření souboru } } } } //Schody, Woooohooo!! } } ?>
Output for 5.3.0 - 5.4.17
Procházím možné ip-adresy pro port 10000
Process exited with code 137.