3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $a=27; echo "$a \n"; echo "-$a \n"; echo "$a + 3 \n"; echo "$a - 5 \n"; echo "$a * 2 \n"; echo "$a / 5 \n"; echo "$a % 2 \n"; echo "pow($a,3) \n"; echo 'Wartość zmiennej $a wynosi: ' . $a . ' i się nie zmieni';
based on 24lUB
Output for 7.3.0 - 7.3.27, 7.4.0 - 7.4.15, 8.0.0 - 8.0.2
27 -27 27 + 3 27 - 5 27 * 2 27 / 5 27 % 2 pow(27,3) Wartość zmiennej $a wynosi: 27 i się nie zmieni