3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $variabel = "globalt scope"; function hentscope($scope) { if($scope === "getglobal") { global $variabel; } elseif($scope === "GLOBAL") { $variabel = $GLOBALS["variabel"]; } elseif($scope === "local") { $variabel = "lokalt scope"; } return $variabel; } // vi kalder så på forskellige måder echo hentscope("getglobal"); // her henter vi variabel fra det globale scope echo hentscope("GLOBAL"); // henter gennem $GLOBALS (superglobal) echo hentscope("local"); // henter variabel fra local scope (sætter egen variabel) - denne skal ikke bruges i dette tilfælde echo hentscope(""); // sucky error, der er ingen variabel i dit scope der hedder variabel ?>
Output for 5.0.4 - 7.2.0
globalt scopeglobalt scopelokalt scope Notice: Undefined variable: variabel in /in/tEDHm on line 14
Output for 4.3.0 - 5.0.3
globalt scopeglobalt scopelokalt scope Notice: Undefined variable: variabel in /in/tEDHm on line 14