3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php//utworzenie krótkich nazw zmiennych$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];?><html><head> <title>Części samochodowe Janka — zamówienia klientów</title></head><body><h1>Części samochodowe Janka</h1><h2>Zamówienia klientów</h2><?php@ $wp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/../zamowienia.txt" , 'rb');flock($wp,LOCK_SH);if (!$wp) {echo "<p><strong>Brak zamowien. proszę sprobowac później.</strong></p>";exit;}while (!feof($wp)){$zamowienie =fgets($wp, 999);echo $zamowienie. "<br/>";}flock($wp,LOCK_UN);fclose ($wp);?></body></html>
based on Asat4
Output for 5.4.0 - 5.6.0
Parse error: syntax error, unexpected '@' in /in/p9Am0 on line 1
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 5.3.29
<?php//utworzenie krótkich nazw zmiennych$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];?><html><head> <title>Części samochodowe Janka — zamówienia klientów</title></head><body><h1>Części samochodowe Janka</h1><h2>Zamówienia klientów</h2><?php@ $wp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/../zamowienia.txt" , 'rb');flock($wp,LOCK_SH);if (!$wp) {echo "<p><strong>Brak zamowien. proszę sprobowac później.</strong></p>";exit;}while (!feof($wp)){$zamowienie =fgets($wp, 999);echo $zamowienie. "<br/>";}flock($wp,LOCK_UN);fclose ($wp);?></body></html>