3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // ****** P H P ********* P H P ********** P H P ********** echo '***********************************************************<br />'; for ($i=1; $i<5; $i++) { // FOR, inicializace, podmínka, změna echo ($i); echo '<br />'; }; for ($i=1; $i<4; $i++) echo 'ho'; for ($i=1; $i<5; $i++): // lze užít dvojtečku a ENDFOR echo ' ha'; echo 'ha'; endfor; // lze užít FOR (;;) bez parametrů pro nekonečný cyklus // pro ukončení lze užít příkaz BREAK $i=20; while ($i<25) { // WHILE, dokud platí podmínka $i++; echo '<br />'; echo "$i"; }; $i=0; echo '<br />'; // DO WHILE, test platnosti na konci do { echo "$i^2=".($i*$i)."<br />"; // musí být " a ne ' aby se zobrazil první odkaz $i (při tomto způsobu zápisu) $i++; } while($i<10); ?>
Output for 4.3.0 - 7.2.0
***********************************************************<br />1<br />2<br />3<br />4<br />hohoho haha haha haha haha<br />21<br />22<br />23<br />24<br />25<br />0^2=0<br />1^2=1<br />2^2=4<br />3^2=9<br />4^2=16<br />5^2=25<br />6^2=36<br />7^2=49<br />8^2=64<br />9^2=81<br />