3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /* Při číselných indexech je první kolize hashe v případě intervalu 1000 se vyhledává v položkách pole, kde kolize klíčů není. Zvětšíme-li hodnotu intervalu (např zmiňovaných 2000000, začneme vyhledávat i v klíčích s kolizí. */ define('INTERVAL', 1000); /* DJBX33A Hash function implemented in PHP */ function DJBX33A($key) { $hash = 5381; if (is_int($key)) { $key = pack("I*", $key); } for ($i = 0, $c = strlen($key); $i < $c; $i++) { $hash = (($hash << 5) + $hash) + ord($key[$i]); } return $hash; } $col = []; $f = false; $arr = []; for ($i = 0; $i < 2000000; $i++) { $arr[$i] = ['a' => 1+1]; $col[DJBX33A($i)] += 1; if(!$f && $col[DJBX33A($i)] > 1) { var_dump(array($i, DJBX33A($i))); $f = true; die(); } //if($i < INTERVAL) $deb[DJBX33A($i)] = $col[DJBX33A($i)]; } $start = microtime(true); for ($i = 0; $i < 1000000; $i++) { $arr[mt_rand(0, INTERVAL-1)]; } $time = microtime(true) - $start; $deb = $col; var_dump(count($deb)); arsort($deb); var_dump(array_slice($deb, 0, 15, true)); var_dump($time);
Output for 5.4.0 - 7.1.7
Notice: Undefined offset: 6381440901 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381476838 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381512775 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381548712 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381584649 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381620586 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381656523 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381692460 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381728397 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381764334 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381800271 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381836208 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381872145 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381908082 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381944019 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381979956 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382015893 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382051830 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382087767 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382123704 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382159641 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382195578 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382231515 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382267452 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382303389 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382339326 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382375263 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382411200 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382447137 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382483074 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382519011 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382554948 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382590885 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382626822 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382662759 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382698696 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382734633 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382770570 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382806507 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382842444 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382878381 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382914318 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382950255 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382986192 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383022129 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383058066 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383094003 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383129940 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383165877 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383201814 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383237751 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383273688 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383309625 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383345562 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383381499 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383417436 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383453373 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383489310 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383525247 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383561184 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383597121 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383633058 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383668995 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383704932 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383740869 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383776806 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383812743 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383848680 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383884617 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383920554 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383956491 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383992428 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384028365 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384064302 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384100239 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384136176 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384172113 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384208050 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384243987 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384279924 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384315861 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384351798 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384387735 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384423672 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384459609 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384495546 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384531483 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384567420 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384603357 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384639294 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384675231 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384711168 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384747105 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384783042 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384818979 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384854916 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384890853 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384926790 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384962727 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384998664 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385034601 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385070538 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385106475 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385142412 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385178349 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385214286 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385250223 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385286160 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385322097 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385358034 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385393971 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385429908 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385465845 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385501782 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385537719 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385573656 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385609593 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385645530 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385681467 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385717404 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385753341 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385789278 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385825215 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385861152 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385897089 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385933026 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385968963 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386004900 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386040837 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386076774 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386112711 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386148648 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386184585 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386220522 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386256459 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386292396 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386328333 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386364270 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386400207 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386436144 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386472081 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386508018 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386543955 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386579892 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386615829 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386651766 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386687703 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386723640 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386759577 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386795514 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386831451 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386867388 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386903325 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386939262 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386975199 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387011136 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387047073 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387083010 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387118947 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387154884 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387190821 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387226758 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387262695 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387298632 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387334569 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387370506 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387406443 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387442380 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387478317 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387514254 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387550191 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387586128 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387622065 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387658002 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387693939 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387729876 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387765813 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387801750 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387837687 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387873624 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387909561 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387945498 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387981435 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388017372 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388053309 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388089246 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388125183 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388161120 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388197057 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388232994 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388268931 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388304868 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388340805 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388376742 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388412679 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388448616 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388484553 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388520490 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388556427 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388592364 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388628301 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388664238 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388700175 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388736112 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388772049 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388807986 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388843923 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388879860 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388915797 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388951734 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388987671 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389023608 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389059545 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389095482 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389131419 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389167356 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389203293 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389239230 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389275167 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389311104 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389347041 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389382978 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389418915 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389454852 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389490789 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389526726 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389562663 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389598600 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389634537 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389670474 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389706411 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389742348 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389778285 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389814222 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389850159 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389886096 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389922033 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389957970 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389993907 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390029844 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390065781 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390101718 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390137655 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390173592 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390209529 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390245466 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390281403 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390317340 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390353277 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390389214 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390425151 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390461088 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390497025 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390532962 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390568899 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390604836 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381441990 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381477927 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381513864 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381549801 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381585738 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381621675 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381657612 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381693549 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381729486 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381765423 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381801360 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381837297 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381873234 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381909171 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381945108 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381981045 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382016982 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382052919 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382088856 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382124793 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382160730 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382196667 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382232604 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382268541 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382304478 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382340415 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382376352 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382412289 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382448226 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382484163 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382520100 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382556037 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382591974 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382627911 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382663848 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382699785 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382735722 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382771659 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382807596 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382843533 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382879470 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382915407 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382951344 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6382987281 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383023218 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383059155 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383095092 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383131029 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383166966 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383202903 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383238840 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383274777 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383310714 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383346651 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383382588 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383418525 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383454462 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383490399 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383526336 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383562273 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383598210 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383634147 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383670084 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383706021 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383741958 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383777895 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383813832 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383849769 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383885706 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383921643 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383957580 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6383993517 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384029454 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384065391 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384101328 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384137265 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384173202 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384209139 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384245076 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384281013 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384316950 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384352887 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384388824 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384424761 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384460698 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384496635 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384532572 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384568509 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384604446 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384640383 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384676320 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384712257 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384748194 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384784131 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384820068 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384856005 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384891942 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384927879 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384963816 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6384999753 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385035690 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385071627 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385107564 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385143501 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385179438 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385215375 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385251312 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385287249 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385323186 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385359123 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385395060 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385430997 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385466934 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385502871 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385538808 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385574745 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385610682 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385646619 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385682556 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385718493 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385754430 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385790367 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385826304 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385862241 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385898178 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385934115 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6385970052 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386005989 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386041926 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386077863 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386113800 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386149737 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386185674 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386221611 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386257548 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386293485 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386329422 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386365359 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386401296 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386437233 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386473170 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386509107 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386545044 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386580981 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386616918 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386652855 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386688792 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386724729 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386760666 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386796603 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386832540 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386868477 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386904414 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386940351 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6386976288 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387012225 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387048162 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387084099 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387120036 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387155973 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387191910 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387227847 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387263784 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387299721 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387335658 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387371595 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387407532 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387443469 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387479406 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387515343 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387551280 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387587217 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387623154 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387659091 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387695028 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387730965 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387766902 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387802839 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387838776 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387874713 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387910650 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387946587 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6387982524 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388018461 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388054398 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388090335 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388126272 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388162209 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388198146 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388234083 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388270020 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388305957 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388341894 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388377831 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388413768 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388449705 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388485642 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388521579 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388557516 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388593453 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388629390 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388665327 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388701264 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388737201 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388773138 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388809075 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388845012 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388880949 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388916886 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388952823 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6388988760 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389024697 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389060634 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389096571 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389132508 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389168445 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389204382 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389240319 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389276256 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389312193 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389348130 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389384067 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389420004 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389455941 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389491878 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389527815 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389563752 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389599689 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389635626 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389671563 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389707500 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389743437 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389779374 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389815311 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389851248 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389887185 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389923122 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389959059 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6389994996 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390030933 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390066870 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390102807 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390138744 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390174681 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390210618 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390246555 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390282492 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390318429 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390354366 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390390303 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390426240 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390462177 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390498114 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390534051 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390569988 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6390605925 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381443079 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381479016 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381514953 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381550890 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381586827 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381622764 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381658701 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381694638 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381730575 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381766512 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381802449 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381838386 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381874323 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381910260 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381946197 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 6381982134 in /in/jUhjl on line 33 Notice: Undefined offset: 63820
Process exited with code 137.
Output for 4.4.2 - 4.4.9, 5.1.0 - 5.3.29
Parse error: syntax error, unexpected '[' in /in/jUhjl on line 28
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1, 4.3.5 - 4.4.1, 5.0.0 - 5.0.5
Parse error: parse error, unexpected '[' in /in/jUhjl on line 28
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.3.4
Parse error: parse error in /in/jUhjl on line 28
Process exited with code 255.