3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $info = array('kawa', 'brązowa', 'kofeina'); // Listowanie wszystkich zmiennych list($napój, $kolor, $składnik) = $info; echo "$napój jest $kolor a $składnik czyni ją wyjątkową.\n"; // Listowanie niektórych elementów list($napój, , $składnik) = $info; echo "$napój zawiera $składnik.\n"; // Albo przeskoczmy od razu do trzeciego list( , , $składnik) = $info; echo "Potrzebna jest mi $składnik!\n"; // list() nie działa z łańcuchami znaków list($bar) = "abcde"; var_dump($bar); // NULL
Output for 4.3.0 - 5.0.5, 5.2.2 - 7.2.0
kawa jest brązowa a kofeina czyni ją wyjątkową. kawa zawiera kofeina. Potrzebna jest mi kofeina! NULL
Output for 5.1.1 - 5.2.1
kawa jest brązowa a kofeina czyni ją wyjątkową. kawa zawiera kofeina. Potrzebna jest mi kofeina! Fatal error: Invalid opcode 98/1/1. in /in/ge6e7 on line 18
Process exited with code 255.
Output for 5.1.0
Fatal error: fatal flex scanner internal error--end of buffer missed in /in/ge6e7 on line 19
Process exited with code 255.