3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // ... $zaznam = <<<ZAZNAM Toto je nejaký kurva piča záznam s nejakým prázdnym <p></P> odstavcom zalomenie <p></p> viac zalomeni aj v odstavci <p> </p> Dlhý text dlhý text <p> </p> Vykonaj <p>toto</p> ZAZNAM; // RegExp pre prázdny odstavec $regexp_emptyParagraph = "~[\s\r\n]*<p>[\s\r\n]*</p>[\s\r\n]*~i"; echo $zaznam . "\n----------------------------------------------------------------\n"; // odstránenie všetkých prázdnych odstavcov pomocou PHP PCRE $zaznam = preg_replace($regexp_emptyParagraph, "\n<br>\n", $zaznam); // robím niečo so záznamom // ... echo $zaznam; exit;
Output for 4.3.0 - 5.6.38, hhvm-3.10.1 - 3.11.1, hhvm-3.13.2 - 3.22.0, 7.0.0 - 7.2.11
Toto je nejaký kurva piča záznam s nejakým prázdnym <p></P> odstavcom zalomenie <p></p> viac zalomeni aj v odstavci <p> </p> Dlhý text dlhý text <p> </p> Vykonaj <p>toto</p> ---------------------------------------------------------------- Toto je nejaký kurva piča záznam s nejakým prázdnym <br> odstavcom zalomenie <br> viac zalomeni aj v odstavci <br> Dlhý text dlhý text <br> Vykonaj <p>toto</p>
Output for hhvm-3.12.14

Process exited with code 137.