3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo sprintf("Hej hopp %d det här var en datum", "2010-10-10");
Output for 4.3.0 - 5.6.28, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0
Hej hopp 2010 det här var en datum