3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $csv = <<<CSV Priezvisko;Všeobecný telefón;Všeobecný e-mail;Všeobecná webová adresa;E-mail domov;Firemná webová adresa Adka Cisarova;0918456154;;;; Adkina mama;+421948156980;;;; Adrika Trstany;0903845564;;;; Almanka;0903668556;;;; Andrea chata;0918983689;;;; Anka;+421911535406;;;; Babka;0910267871;;;; Badalík;00421903904205;;;; Badalíková;0903865855;;;; Baran ABC;+421907957321;;;; Baxa Jojo;0918638126;;;; Baxa Jozef;0918746099;;;; Baxova Milka;0905912907;;;; Bisaki St.;0905205800;;;; Bischoff Wien;0043151415353;;;; Blaško;00421915851131;;;; Borgula Michal;0949712582;;;; Borgulka;0905628416;;;; Brist Anka;+38598393638;;;; Budinsky;+421903526147;;;; Cerba Jank1;+421911138803;;;; Cerba Janko;+421917975355;;;; Čerba Katka;0903846610;;;; Dedeček;00421903425781;;;; Dedik ;0905624815;;;; Deniska;0911785077;;;; Dibak;0903768818;;;; Digyakova;0903787879;;;; Doboška;0904857603;;;; Domov;0220705015;;;; Dr. Bačova;0250947241;;;; Dr. Barak mob;0914128457;;;; Dr. Gáborov;0244371052;;;; Dr. Kayserova-;0905696194;;;; Dr. Koronth;0908449875;;;; Dr. Kremenova;0268672638;;;; Dr. Labuda;0905345637;;;; Dr. Majesky;0905228935;;;; Dr. Schwarz;0268672520;;;; Dr. Zakova Zub;0918129076;;;; Dubravec;+421910910455;;;; Edith neu;+351925082768;;;; Edo Fitinn;0911883381;;;; Elen Imriskova;0908025709;;;; Eva Trsťany;0902382260;;;; Farárko;0907132019;;;; Farenzenova;0915774241;;;; Ferino;0908870486;;;; Gas Jarosova;+421917638732;;;; Gas Leskova;0917659475;;;; GAS triedna;0905463220;;;; Gregorka;00421903401529;;;; Hedviga mob;0903744099;;;; Hedviga robota;0220295337;;;; Heliska 2;+421912042189;;;; Heliska Katka;00421903700093;;;; Hojo;+421904966668;;;; Hromjak;0908832008;;;; Hučko Relia;0915353536;;;; HVB Palcekova;;;;; ICE MAMA;00421905126276;;;; Igi;+421905561773;;;; Igracik;0911561773;;;; Imriškova;0904534890;;;; Jadranka chata;+421908127851;;;; Janka;0911422006;;;; Janka Trstany;0904275906;;;; Janovjakova;+421915777638;;;; Jelinkova;0910444560;;;; Ježko;0905215901;;;; Juliška;0948465393;;;; Juriga;0903456352;;;; Juriga 2;+421911456352;;;; Jurigová ;00421903456353;;;; Juseppe;0905316141;;;; Justina;0905289705;;;; Kaiser;+421903106322;;;; Kaiserka;0903791495;;;; Kanal;0903376841;;;; Katka Caker;0905315097;;;; Katka Feri;0940806345;;;; Kirinovič;00421910444661;;;; Kolo Ajdar;+421949565535;;;; Kolo Kovacova;+421903300155;;;; Kolo mlady;+421911424152;;;; Koloseo sprava;0245690127;;;; Kotol Pol;+421905422597;;;; Kotulka;0905549845;;;; Kozne Benkovsk;0244450768;;;; Krsna;0904308193;;;; Kubiček;0903452758;;;; Kubo;0902879698;;;; Kuchar iske;0904703477;;;; Kumorka;+421903618613;;;; KYSKA;00421911432667;;;; Kyskova;+421911709409;;;; Lacko Meszar;0908795943;;;; Lašak Peto;0905460380;;;; Lázik Karol;0903959761;;;; Lesáková;0903329009;;;; Lienocka;0905821259;;;; Livia;0917454417;;;; Loffler;0905666928;;;; Lubka;0948517565;;;; LUDKA;00421905585653;;;; Macek;00421904203687;;;; Macki;0910187441;;;; Maculan;00436642124763;;;; Madlenacka;0903931851;;;; Mama;0905126276;;;; Mario;+421908966546;;;; Matisko;0918322433;;;; Matysek;00421902836221;;;; Mercova;0902891685;;;; Mihalova;+421905419925;;;; Michnicka 2;0903183411;;;; Michnicka O2;0944526026;;;; Michnicka1;+421911357541;;;; Mikusova;0903756826;;;; Milacik;00421903225781;;;; Milan;0905694587;;;; Minich;0949492942;;;; Misa Kaiser;0949174464;;;; Misko Filipko;+421903717536;;;; Miticky;0915777557;;;; Molcan;0905253604;;;; Mondolfo;0043151415353;;;; Monika Wien;+436764952852;;;; Mozola Miro;0903428459;;;; Mozola Mlad;0903555524;;;; Mozolová Da;0903786147;;;; Nemec Robo;0905243709;;;; Notár Vlha;0903713999;;;; Nováková;+4369919028333;;;; O2-Odkaz. Zahr;+421949989898;;;; O2-Zak. Linka;+421949949949;;;; Ocko 2;+421907858799;;;; Odkazova sluzb;+421903333999;;;; Paskova;0903316414;;;; Pátereková;0918505832;;;; Pišta;+421911790510;;;; Pizza Hamm;0244643400;;;; Pokorná;0902477860;;;; Polak okna;0905264903;;;; Postar Petrak;0903858097;;;; Pss ochranka;0258231552;;;; Rabatinova;0918505832;;;; Ragula Revuce;0905659487;;;; Rajtáková;0903931596;;;; Rapiova;0910999640;;;; Reliart Hucko;0903425560;;;; René;0949887008;;;; Revová Kata;0903172608;;;; Režna ZSR;0907746750;;;; Riško;00421902599808;;;; Roman Koudelka;0905729020;;;; Rudenko;+421910844505;;;; Sarmír;0918963007;;;; Sausa;0917177353;;;; Slobodan;+421948358358;;;; Sluzby zakazni;12345;;;; Sokol Matko;+421918387315;;;; Sokol Maťo;00421905527428;;;; Sokolka Peta;0905600443;;;; Spackova;0244250789;;;; Staňa;0918373261;;;; Staňa1;0905797266;;;; Stefan;+421917709251;;;; Stolar Hromjak;0907929405;;;; Strhanová;0907233232;;;; Sturdíkova;0911345242;;;; Sused Cech;0905758303;;;; Sylvia Hagi;+4917683256656;;;; Takacs Eva;0904507101;;;; Tanička;00421903019322;;;; Tati;00421905241745;;;; Teichmann;00436645141626;;;; Tlstovička;0908723277;;;; Tomas;+421903379138;;;; Tono Vyberal;0910444506;;;; Tr. Bohuš;0905459353;;;; Tr. Hudec;0908257862;;;; Tr. Nizny Repr;0908550631;;;; Tr. Radič;00421905353038;;;; Uc.Zelenakova;0905236755;;;; Upratovacka Ps;0902199549;;;; Vilma;0910188332;;;; Vítková And;0905410695;;;; Vrablova;0918507932;;;; VUB Zamecnik;+421912043088;;;; Whirlpool Š;0904573855;;;; Zabák;0903229448;;;; Zacharda;0905528744;;;; Zajačica;00421905584457;;;; Zajko;00421905734380;;;; Zajková;00421903720563;;;; Závodský;00421908767007;;;; Zea;+421905891671;;;; Zolo Horvath;0903757559;;;; Zubro;0905432206;;;; Zvarová;0910444515;;;; Zvolenska Luci;0911289877;;;; Zvolenský M;0911442752;;;; CSV; $lines = explode("\n", $csv); $stdout = fopen("php://output", 'w'); foreach($lines as $line) { $line = str_getcsv($line, ';'); preg_match('~^(.*[^.]) ?.+$~', $line[0], $f); array_unshift($line, $f[1]); fputcsv($stdout, $line, ';'); }
Output for 5.3.7 - 7.2.0
Priezvisk;Priezvisko;"Všeobecný telefón";"Všeobecný e-mail";"Všeobecná webová adresa";"E-mail domov";"Firemná webová adresa" "Adka Cisarov";"Adka Cisarova";0918456154;;;; "Adkina mam";"Adkina mama";+421948156980;;;; "Adrika Trstan";"Adrika Trstany";0903845564;;;; Almank;Almanka;0903668556;;;; "Andrea chat";"Andrea chata";0918983689;;;; Ank;Anka;+421911535406;;;; Babk;Babka;0910267871;;;; Badalí;Badalík;00421903904205;;;; Badalíkov�;Badalíková;0903865855;;;; "Baran AB";"Baran ABC";+421907957321;;;; "Baxa Joj";"Baxa Jojo";0918638126;;;; "Baxa Joze";"Baxa Jozef";0918746099;;;; "Baxova Milk";"Baxova Milka";0905912907;;;; "Bisaki St";"Bisaki St.";0905205800;;;; "Bischoff Wie";"Bischoff Wien";0043151415353;;;; Blašk;Blaško;00421915851131;;;; "Borgula Micha";"Borgula Michal";0949712582;;;; Borgulk;Borgulka;0905628416;;;; "Brist Ank";"Brist Anka";+38598393638;;;; Budinsk;Budinsky;+421903526147;;;; "Cerba Jank";"Cerba Jank1";+421911138803;;;; "Cerba Jank";"Cerba Janko";+421917975355;;;; "Čerba Katk";"Čerba Katka";0903846610;;;; Dedeče;Dedeček;00421903425781;;;; Dedik;"Dedik ";0905624815;;;; Denisk;Deniska;0911785077;;;; Diba;Dibak;0903768818;;;; Digyakov;Digyakova;0903787879;;;; Dobošk;Doboška;0904857603;;;; Domo;Domov;0220705015;;;; "Dr. Bačov";"Dr. Bačova";0250947241;;;; "Dr. Barak mo";"Dr. Barak mob";0914128457;;;; "Dr. Gáboro";"Dr. Gáborov";0244371052;;;; "Dr. Kayserova";"Dr. Kayserova-";0905696194;;;; "Dr. Koront";"Dr. Koronth";0908449875;;;; "Dr. Kremenov";"Dr. Kremenova";0268672638;;;; "Dr. Labud";"Dr. Labuda";0905345637;;;; "Dr. Majesk";"Dr. Majesky";0905228935;;;; "Dr. Schwar";"Dr. Schwarz";0268672520;;;; "Dr. Zakova Zu";"Dr. Zakova Zub";0918129076;;;; Dubrave;Dubravec;+421910910455;;;; "Edith ne";"Edith neu";+351925082768;;;; "Edo Fitin";"Edo Fitinn";0911883381;;;; "Elen Imriskov";"Elen Imriskova";0908025709;;;; "Eva Trsťan";"Eva Trsťany";0902382260;;;; Farárk;Farárko;0907132019;;;; Farenzenov;Farenzenova;0915774241;;;; Ferin;Ferino;0908870486;;;; "Gas Jarosov";"Gas Jarosova";+421917638732;;;; "Gas Leskov";"Gas Leskova";0917659475;;;; "GAS triedn";"GAS triedna";0905463220;;;; Gregork;Gregorka;00421903401529;;;; "Hedviga mo";"Hedviga mob";0903744099;;;; "Hedviga robot";"Hedviga robota";0220295337;;;; "Heliska ";"Heliska 2";+421912042189;;;; "Heliska Katk";"Heliska Katka";00421903700093;;;; Hoj;Hojo;+421904966668;;;; Hromja;Hromjak;0908832008;;;; "Hučko Reli";"Hučko Relia";0915353536;;;; "HVB Palcekov";"HVB Palcekova";;;;; "ICE MAM";"ICE MAMA";00421905126276;;;; Ig;Igi;+421905561773;;;; Igraci;Igracik;0911561773;;;; Imriškov;Imriškova;0904534890;;;; "Jadranka chat";"Jadranka chata";+421908127851;;;; Jank;Janka;0911422006;;;; "Janka Trstan";"Janka Trstany";0904275906;;;; Janovjakov;Janovjakova;+421915777638;;;; Jelinkov;Jelinkova;0910444560;;;; Ježk;Ježko;0905215901;;;; Julišk;Juliška;0948465393;;;; Jurig;Juriga;0903456352;;;; "Juriga ";"Juriga 2";+421911456352;;;; Jurigová;"Jurigová ";00421903456353;;;; Jusepp;Juseppe;0905316141;;;; Justin;Justina;0905289705;;;; Kaise;Kaiser;+421903106322;;;; Kaiserk;Kaiserka;0903791495;;;; Kana;Kanal;0903376841;;;; "Katka Cake";"Katka Caker";0905315097;;;; "Katka Fer";"Katka Feri";0940806345;;;; Kirinovi�;Kirinovič;00421910444661;;;; "Kolo Ajda";"Kolo Ajdar";+421949565535;;;; "Kolo Kovacov";"Kolo Kovacova";+421903300155;;;; "Kolo mlad";"Kolo mlady";+421911424152;;;; "Koloseo sprav";"Koloseo sprava";0245690127;;;; "Kotol Po";"Kotol Pol";+421905422597;;;; Kotulk;Kotulka;0905549845;;;; "Kozne Benkovs";"Kozne Benkovsk";0244450768;;;; Krsn;Krsna;0904308193;;;; Kubiče;Kubiček;0903452758;;;; Kub;Kubo;0902879698;;;; "Kuchar isk";"Kuchar iske";0904703477;;;; Kumork;Kumorka;+421903618613;;;; KYSK;KYSKA;00421911432667;;;; Kyskov;Kyskova;+421911709409;;;; "Lacko Mesza";"Lacko Meszar";0908795943;;;; "Lašak Pet";"Lašak Peto";0905460380;;;; "Lázik Karo";"Lázik Karol";0903959761;;;; Lesákov�;Lesáková;0903329009;;;; Lienock;Lienocka;0905821259;;;; Livi;Livia;0917454417;;;; Loffle;Loffler;0905666928;;;; Lubk;Lubka;0948517565;;;; LUDK;LUDKA;00421905585653;;;; Mace;Macek;00421904203687;;;; Mack;Macki;0910187441;;;; Macula;Maculan;00436642124763;;;; Madlenack;Madlenacka;0903931851;;;; Mam;Mama;0905126276;;;; Mari;Mario;+421908966546;;;; Matisk;Matisko;0918322433;;;; Matyse;Matysek;00421902836221;;;; Mercov;Mercova;0902891685;;;; Mihalov;Mihalova;+421905419925;;;; "Michnicka ";"Michnicka 2";0903183411;;;; "Michnicka O";"Michnicka O2";0944526026;;;; Michnicka;Michnicka1;+421911357541;;;; Mikusov;Mikusova;0903756826;;;; Milaci;Milacik;00421903225781;;;; Mila;Milan;0905694587;;;; Minic;Minich;0949492942;;;; "Misa Kaise";"Misa Kaiser";0949174464;;;; "Misko Filipk";"Misko Filipko";+421903717536;;;; Mitick;Miticky;0915777557;;;; Molca;Molcan;0905253604;;;; Mondolf;Mondolfo;0043151415353;;;; "Monika Wie";"Monika Wien";+436764952852;;;; "Mozola Mir";"Mozola Miro";0903428459;;;; "Mozola Mla";"Mozola Mlad";0903555524;;;; "Mozolová D";"Mozolová Da";0903786147;;;; "Nemec Rob";"Nemec Robo";0905243709;;;; "Notár Vlh";"Notár Vlha";0903713999;;;; Novákov�;Nováková;+4369919028333;;;; "O2-Odkaz. Zah";"O2-Odkaz. Zahr";+421949989898;;;; "O2-Zak. Link";"O2-Zak. Linka";+421949949949;;;; "Ocko ";"Ocko 2";+421907858799;;;; "Odkazova sluz";"Odkazova sluzb";+421903333999;;;; Paskov;Paskova;0903316414;;;; Páterekov�;Pátereková;0918505832;;;; Pišt;Pišta;+421911790510;;;; "Pizza Ham";"Pizza Hamm";0244643400;;;; Pokorn�;Pokorná;0902477860;;;; "Polak okn";"Polak okna";0905264903;;;; "Postar Petra";"Postar Petrak";0903858097;;;; "Pss ochrank";"Pss ochranka";0258231552;;;; Rabatinov;Rabatinova;0918505832;;;; "Ragula Revuc";"Ragula Revuce";0905659487;;;; Rajtákov�;Rajtáková;0903931596;;;; Rapiov;Rapiova;0910999640;;;; "Reliart Huck";"Reliart Hucko";0903425560;;;; Ren�;René;0949887008;;;; "Revová Kat";"Revová Kata";0903172608;;;; "Režna ZS";"Režna ZSR";0907746750;;;; Rišk;Riško;00421902599808;;;; "Roman Koudelk";"Roman Koudelka";0905729020;;;; Rudenk;Rudenko;+421910844505;;;; Sarmí;Sarmír;0918963007;;;; Saus;Sausa;0917177353;;;; Sloboda;Slobodan;+421948358358;;;; "Sluzby zakazn";"Sluzby zakazni";12345;;;; "Sokol Matk";"Sokol Matko";+421918387315;;;; "Sokol Mať";"Sokol Maťo";00421905527428;;;; "Sokolka Pet";"Sokolka Peta";0905600443;;;; Spackov;Spackova;0244250789;;;; Staň;Staňa;0918373261;;;; Staňa;Staňa1;0905797266;;;; Stefa;Stefan;+421917709251;;;; "Stolar Hromja";"Stolar Hromjak";0907929405;;;; Strhanov�;Strhanová;0907233232;;;; Sturdíkov;Sturdíkova;0911345242;;;; "Sused Cec";"Sused Cech";0905758303;;;; "Sylvia Hag";"Sylvia Hagi";+4917683256656;;;; "Takacs Ev";"Takacs Eva";0904507101;;;; Taničk;Tanička;00421903019322;;;; Tat;Tati;00421905241745;;;; Teichman;Teichmann;00436645141626;;;; Tlstovičk;Tlstovička;0908723277;;;; Toma;Tomas;+421903379138;;;; "Tono Vybera";"Tono Vyberal";0910444506;;;; "Tr. Bohu�";"Tr. Bohuš";0905459353;;;; "Tr. Hude";"Tr. Hudec";0908257862;;;; "Tr. Nizny Rep";"Tr. Nizny Repr";0908550631;;;; "Tr. Radi�";"Tr. Radič";00421905353038;;;; Uc.Zelenakov;Uc.Zelenakova;0905236755;;;; "Upratovacka P";"Upratovacka Ps";0902199549;;;; Vilm;Vilma;0910188332;;;; "Vítková An";"Vítková And";0905410695;;;; Vrablov;Vrablova;0918507932;;;; "VUB Zamecni";"VUB Zamecnik";+421912043088;;;; "Whirlpool �";"Whirlpool Š";0904573855;;;; Zabá;Zabák;0903229448;;;; Zachard;Zacharda;0905528744;;;; Zajačic;Zajačica;00421905584457;;;; Zajk;Zajko;00421905734380;;;; Zajkov�;Zajková;00421903720563;;;; Závodsk�;Závodský;00421908767007;;;; Ze;Zea;+421905891671;;;; "Zolo Horvat";"Zolo Horvath";0903757559;;;; Zubr;Zubro;0905432206;;;; Zvarov�;Zvarová;0910444515;;;; "Zvolenska Luc";"Zvolenska Luci";0911289877;;;; "Zvolenský ";"Zvolenský M";0911442752;;;;
Output for 5.3.0 - 5.3.6
Priezvisk;Priezvisko;"Všeobecný telefón";"Všeobecný e-mail";"Všeobecná webová adresa";"E-mail domov";"Firemná webová adresa" "Adka Cisarov";"Adka Cisarova";0918456154;;;; "Adkina mam";"Adkina mama";+421948156980;;;; "Adrika Trstan";"Adrika Trstany";0903845564;;;; Almank;Almanka;0903668556;;;; "Andrea chat";"Andrea chata";0918983689;;;; Ank;Anka;+421911535406;;;; Babk;Babka;0910267871;;;; Badalí;Badalík;00421903904205;;;; Badalíkov�;Badalíková;0903865855;;;; "Baran AB";"Baran ABC";+421907957321;;;; "Baxa Joj";"Baxa Jojo";0918638126;;;; "Baxa Joze";"Baxa Jozef";0918746099;;;; "Baxova Milk";"Baxova Milka";0905912907;;;; "Bisaki St";"Bisaki St.";0905205800;;;; "Bischoff Wie";"Bischoff Wien";0043151415353;;;; Blašk;Blaško;00421915851131;;;; "Borgula Micha";"Borgula Michal";0949712582;;;; Borgulk;Borgulka;0905628416;;;; "Brist Ank";"Brist Anka";+38598393638;;;; Budinsk;Budinsky;+421903526147;;;; "Cerba Jank";"Cerba Jank1";+421911138803;;;; "Cerba Jank";"Cerba Janko";+421917975355;;;; "erba Katk";"erba Katka";0903846610;;;; Dedeče;Dedeček;00421903425781;;;; Dedik;"Dedik ";0905624815;;;; Denisk;Deniska;0911785077;;;; Diba;Dibak;0903768818;;;; Digyakov;Digyakova;0903787879;;;; Dobošk;Doboška;0904857603;;;; Domo;Domov;0220705015;;;; "Dr. Bačov";"Dr. Bačova";0250947241;;;; "Dr. Barak mo";"Dr. Barak mob";0914128457;;;; "Dr. Gáboro";"Dr. Gáborov";0244371052;;;; "Dr. Kayserova";"Dr. Kayserova-";0905696194;;;; "Dr. Koront";"Dr. Koronth";0908449875;;;; "Dr. Kremenov";"Dr. Kremenova";0268672638;;;; "Dr. Labud";"Dr. Labuda";0905345637;;;; "Dr. Majesk";"Dr. Majesky";0905228935;;;; "Dr. Schwar";"Dr. Schwarz";0268672520;;;; "Dr. Zakova Zu";"Dr. Zakova Zub";0918129076;;;; Dubrave;Dubravec;+421910910455;;;; "Edith ne";"Edith neu";+351925082768;;;; "Edo Fitin";"Edo Fitinn";0911883381;;;; "Elen Imriskov";"Elen Imriskova";0908025709;;;; "Eva Trsťan";"Eva Trsťany";0902382260;;;; Farárk;Farárko;0907132019;;;; Farenzenov;Farenzenova;0915774241;;;; Ferin;Ferino;0908870486;;;; "Gas Jarosov";"Gas Jarosova";+421917638732;;;; "Gas Leskov";"Gas Leskova";0917659475;;;; "GAS triedn";"GAS triedna";0905463220;;;; Gregork;Gregorka;00421903401529;;;; "Hedviga mo";"Hedviga mob";0903744099;;;; "Hedviga robot";"Hedviga robota";0220295337;;;; "Heliska ";"Heliska 2";+421912042189;;;; "Heliska Katk";"Heliska Katka";00421903700093;;;; Hoj;Hojo;+421904966668;;;; Hromja;Hromjak;0908832008;;;; "Hučko Reli";"Hučko Relia";0915353536;;;; "HVB Palcekov";"HVB Palcekova";;;;; "ICE MAM";"ICE MAMA";00421905126276;;;; Ig;Igi;+421905561773;;;; Igraci;Igracik;0911561773;;;; Imriškov;Imriškova;0904534890;;;; "Jadranka chat";"Jadranka chata";+421908127851;;;; Jank;Janka;0911422006;;;; "Janka Trstan";"Janka Trstany";0904275906;;;; Janovjakov;Janovjakova;+421915777638;;;; Jelinkov;Jelinkova;0910444560;;;; Ježk;Ježko;0905215901;;;; Julišk;Juliška;0948465393;;;; Jurig;Juriga;0903456352;;;; "Juriga ";"Juriga 2";+421911456352;;;; Jurigová;"Jurigová ";00421903456353;;;; Jusepp;Juseppe;0905316141;;;; Justin;Justina;0905289705;;;; Kaise;Kaiser;+421903106322;;;; Kaiserk;Kaiserka;0903791495;;;; Kana;Kanal;0903376841;;;; "Katka Cake";"Katka Caker";0905315097;;;; "Katka Fer";"Katka Feri";0940806345;;;; Kirinovi�;Kirinovič;00421910444661;;;; "Kolo Ajda";"Kolo Ajdar";+421949565535;;;; "Kolo Kovacov";"Kolo Kovacova";+421903300155;;;; "Kolo mlad";"Kolo mlady";+421911424152;;;; "Koloseo sprav";"Koloseo sprava";0245690127;;;; "Kotol Po";"Kotol Pol";+421905422597;;;; Kotulk;Kotulka;0905549845;;;; "Kozne Benkovs";"Kozne Benkovsk";0244450768;;;; Krsn;Krsna;0904308193;;;; Kubiče;Kubiček;0903452758;;;; Kub;Kubo;0902879698;;;; "Kuchar isk";"Kuchar iske";0904703477;;;; Kumork;Kumorka;+421903618613;;;; KYSK;KYSKA;00421911432667;;;; Kyskov;Kyskova;+421911709409;;;; "Lacko Mesza";"Lacko Meszar";0908795943;;;; "Lašak Pet";"Lašak Peto";0905460380;;;; "Lázik Karo";"Lázik Karol";0903959761;;;; Lesákov�;Lesáková;0903329009;;;; Lienock;Lienocka;0905821259;;;; Livi;Livia;0917454417;;;; Loffle;Loffler;0905666928;;;; Lubk;Lubka;0948517565;;;; LUDK;LUDKA;00421905585653;;;; Mace;Macek;00421904203687;;;; Mack;Macki;0910187441;;;; Macula;Maculan;00436642124763;;;; Madlenack;Madlenacka;0903931851;;;; Mam;Mama;0905126276;;;; Mari;Mario;+421908966546;;;; Matisk;Matisko;0918322433;;;; Matyse;Matysek;00421902836221;;;; Mercov;Mercova;0902891685;;;; Mihalov;Mihalova;+421905419925;;;; "Michnicka ";"Michnicka 2";0903183411;;;; "Michnicka O";"Michnicka O2";0944526026;;;; Michnicka;Michnicka1;+421911357541;;;; Mikusov;Mikusova;0903756826;;;; Milaci;Milacik;00421903225781;;;; Mila;Milan;0905694587;;;; Minic;Minich;0949492942;;;; "Misa Kaise";"Misa Kaiser";0949174464;;;; "Misko Filipk";"Misko Filipko";+421903717536;;;; Mitick;Miticky;0915777557;;;; Molca;Molcan;0905253604;;;; Mondolf;Mondolfo;0043151415353;;;; "Monika Wie";"Monika Wien";+436764952852;;;; "Mozola Mir";"Mozola Miro";0903428459;;;; "Mozola Mla";"Mozola Mlad";0903555524;;;; "Mozolová D";"Mozolová Da";0903786147;;;; "Nemec Rob";"Nemec Robo";0905243709;;;; "Notár Vlh";"Notár Vlha";0903713999;;;; Novákov�;Nováková;+4369919028333;;;; "O2-Odkaz. Zah";"O2-Odkaz. Zahr";+421949989898;;;; "O2-Zak. Link";"O2-Zak. Linka";+421949949949;;;; "Ocko ";"Ocko 2";+421907858799;;;; "Odkazova sluz";"Odkazova sluzb";+421903333999;;;; Paskov;Paskova;0903316414;;;; Páterekov�;Pátereková;0918505832;;;; Pišt;Pišta;+421911790510;;;; "Pizza Ham";"Pizza Hamm";0244643400;;;; Pokorn�;Pokorná;0902477860;;;; "Polak okn";"Polak okna";0905264903;;;; "Postar Petra";"Postar Petrak";0903858097;;;; "Pss ochrank";"Pss ochranka";0258231552;;;; Rabatinov;Rabatinova;0918505832;;;; "Ragula Revuc";"Ragula Revuce";0905659487;;;; Rajtákov�;Rajtáková;0903931596;;;; Rapiov;Rapiova;0910999640;;;; "Reliart Huck";"Reliart Hucko";0903425560;;;; Ren�;René;0949887008;;;; "Revová Kat";"Revová Kata";0903172608;;;; "Režna ZS";"Režna ZSR";0907746750;;;; Rišk;Riško;00421902599808;;;; "Roman Koudelk";"Roman Koudelka";0905729020;;;; Rudenk;Rudenko;+421910844505;;;; Sarmí;Sarmír;0918963007;;;; Saus;Sausa;0917177353;;;; Sloboda;Slobodan;+421948358358;;;; "Sluzby zakazn";"Sluzby zakazni";12345;;;; "Sokol Matk";"Sokol Matko";+421918387315;;;; "Sokol Mať";"Sokol Maťo";00421905527428;;;; "Sokolka Pet";"Sokolka Peta";0905600443;;;; Spackov;Spackova;0244250789;;;; Staň;Staňa;0918373261;;;; Staňa;Staňa1;0905797266;;;; Stefa;Stefan;+421917709251;;;; "Stolar Hromja";"Stolar Hromjak";0907929405;;;; Strhanov�;Strhanová;0907233232;;;; Sturdíkov;Sturdíkova;0911345242;;;; "Sused Cec";"Sused Cech";0905758303;;;; "Sylvia Hag";"Sylvia Hagi";+4917683256656;;;; "Takacs Ev";"Takacs Eva";0904507101;;;; Taničk;Tanička;00421903019322;;;; Tat;Tati;00421905241745;;;; Teichman;Teichmann;00436645141626;;;; Tlstovičk;Tlstovička;0908723277;;;; Toma;Tomas;+421903379138;;;; "Tono Vybera";"Tono Vyberal";0910444506;;;; "Tr. Bohu�";"Tr. Bohuš";0905459353;;;; "Tr. Hude";"Tr. Hudec";0908257862;;;; "Tr. Nizny Rep";"Tr. Nizny Repr";0908550631;;;; "Tr. Radi�";"Tr. Radič";00421905353038;;;; Uc.Zelenakov;Uc.Zelenakova;0905236755;;;; "Upratovacka P";"Upratovacka Ps";0902199549;;;; Vilm;Vilma;0910188332;;;; "Vítková An";"Vítková And";0905410695;;;; Vrablov;Vrablova;0918507932;;;; "VUB Zamecni";"VUB Zamecnik";+421912043088;;;; "Whirlpool �";"Whirlpool Š";0904573855;;;; Zabá;Zabák;0903229448;;;; Zachard;Zacharda;0905528744;;;; Zajačic;Zajačica;00421905584457;;;; Zajk;Zajko;00421905734380;;;; Zajkov�;Zajková;00421903720563;;;; Závodsk�;Závodský;00421908767007;;;; Ze;Zea;+421905891671;;;; "Zolo Horvat";"Zolo Horvath";0903757559;;;; Zubr;Zubro;0905432206;;;; Zvarov�;Zvarová;0910444515;;;; "Zvolenska Luc";"Zvolenska Luci";0911289877;;;; "Zvolenský ";"Zvolenský M";0911442752;;;;
Output for 5.0.0 - 5.1.1, 5.1.3 - 5.2.17
Fatal error: Call to undefined function str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 214
Process exited with code 255.
Output for 5.1.2
Fatal error: Call to undefined function str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 215
Process exited with code 255.
Output for 4.4.5 - 4.4.9
Fatal error: Call to undefined function: str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 214
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.4.1, 4.4.3 - 4.4.4
Fatal error: Call to undefined function: str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 214
Process exited with code 255.
Output for 4.4.2
Fatal error: Call to undefined function: str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 215
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1
Fatal error: Call to undefined function: str_getcsv() in /in/fvaH0 on line 214