3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $data = '{"dossier":{"kvknummer":"34298880","vestigingsnummer":null,"document_datum":"2014-09-15T16:45:00","status":""},"legal_entity":{"rsin":"819300524","naam":null,"statutaire_naam":"Koekjes beheer B.V.","verkorte_naam":null,"statutaire_zetel":"Haarlem","rechtsvorm":"Besloten Vennootschap","buitenlandse_rechtsvorm":null,"ingeschreven_in":null,"stelsel_inrichting":null,"datum_oprichting":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_akte_van_oprichting":{"dag":10,"maand":7,"jaar":2008,"omschrijving":null},"inschrijving_handelsregister":{"dag":22,"maand":7,"jaar":2008,"omschrijving":null},"datum_akte_laatste_statutenwijziging":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_laatste_statutenwijziging":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"deponering_jaarstuk":"De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 31-01-2014.","activiteiten_gestaakt_per":null,"datum_ontbinding":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_opheffing":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_uitschrijving":null,"reden_ontbinding":null,"maatschappelijk_kapitaal":{"bedrag":null,"valuta":null,"omschrijving":null},"gestort_kapitaal":{"bedrag":18000,"valuta":"EUR","omschrijving":null},"geplaatst_kapitaal":{"bedrag":18000,"valuta":"EUR","omschrijving":null},"activiteit":{"sbi_code":[],"sbi_tekst":[],"activiteit":null},"bezoekadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"postadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"postadres_curator":null,"telefoonnummer":[],"faxnummer":[],"emailadres":[],"domeinnaam":[],"duur":null,"aansprakelijkheid_van_leden":null,"soorten_aandelen":null,"fusiesplitsing":null,"status":null,"datum_activiteiten_gestaakt_per":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null}},"enterprise":{"vestigingsnummer":null,"rsin":null,"naam":null,"handelsnaam":["Koekjes beheer B.V.","Onderdelenwinkel"],"rechtsvorm":null,"datum_vestiging":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_oprichting":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"startdatum_onderneming":{"dag":31,"maand":3,"jaar":2008,"omschrijving":null},"sinds":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"datum_activiteiten_gestaakt_per":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"activiteit":{"sbi_code":["4663"],"sbi_tekst":["Groothandel in machines voor de bouw"],"activiteit":null},"bezoekadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"postadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"telefoonnummer":[],"faxnummer":[],"emailadres":[],"domeinnaam":[],"aantal_werkzame_personen":0,"status":null},"partnership":[],"establishment":[{"vestigingsnummer":"000001860534","hoofdvestiging":false,"rechtsvorm":null,"datum_vestiging":{"dag":31,"maand":3,"jaar":2008,"omschrijving":null},"sinds":{"dag":10,"maand":7,"jaar":2008,"omschrijving":null},"handelsnaam":["Koekjes beheer B.V.","Onderdelenwinkel"],"activiteit":{"sbi_code":["4663"],"sbi_tekst":["Groothandel in machines voor de bouw"],"activiteit":"Groothandel, import en export van vorkheftrucks, alsmede andere zware machines."},"bezoekadres":{"adres":"Takkebijsters 15 E, 4817BL Breda","postcode":"4817BL","plaats":"Breda","straat":"Takkebijsters","huisnummer":15,"toevoeging":"E","land":"Nederland"},"postadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"postadres_curator":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"telefoonnummer":["0687208060"],"faxnummer":[],"emailadres":["koekjesbeheerbv@gmail.com"],"domeinnaam":[],"aantal_werkzame_personen":0,"status":null}],"positions":[{"type":"Bestuurder","volledige_naam":"Verhulst, Robert Jozef Eduard","titulatuur":null,"voornaam":"Robert","initialen":"R.J.E.","achternaam":"Verhulst","geboortedatum":{"dag":19,"maand":10,"jaar":1962,"omschrijving":null},"geboorteplaats":"Sint-Joost-ten-Node","geboorteland":"Belgi\u00eb","datum_overlijden":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"kvknummer":null,"vestigingsnummer":null,"ingeschreven_in":null,"handelsnaam":[],"functie":{"functie_registratie":{"dag":28,"maand":3,"jaar":2014,"omschrijving":null},"functie_titel":"Algemeen directeur","aanvang_functie":{"dag":1,"maand":3,"jaar":2014,"omschrijving":null},"einde_functie":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"inhoud_volmacht":null,"aanvang_volmacht":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"einde_volmacht":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"inhoud_bevoegdheid":"Alleen\/zelfstandig bevoegd","aanvang_bevoegdheid":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"einde_bevoegdheid":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"aanvang_beediging":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"einde_beediging":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null}},"bezoekadres":{"adres":null,"postcode":null,"plaats":null,"straat":null,"huisnummer":null,"toevoeging":null,"land":null},"laatst_bekende_adres":null,"telefoonnummer":[],"faxnummer":[],"emailadres":[],"domeinnaam":[],"toetreding":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"sinds":{"dag":0,"maand":0,"jaar":0,"omschrijving":null},"onder_bewindstelling":null,"rechten_tov_derden":null,"handlichting_persoon":null,"status":null}]}'; var_export(json_decode($data));
Output for 5.2.0 - 5.6.28, 7.0.0 - 7.1.0
stdClass::__set_state(array( 'dossier' => stdClass::__set_state(array( 'kvknummer' => '34298880', 'vestigingsnummer' => NULL, 'document_datum' => '2014-09-15T16:45:00', 'status' => '', )), 'legal_entity' => stdClass::__set_state(array( 'rsin' => '819300524', 'naam' => NULL, 'statutaire_naam' => 'Koekjes beheer B.V.', 'verkorte_naam' => NULL, 'statutaire_zetel' => 'Haarlem', 'rechtsvorm' => 'Besloten Vennootschap', 'buitenlandse_rechtsvorm' => NULL, 'ingeschreven_in' => NULL, 'stelsel_inrichting' => NULL, 'datum_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_akte_van_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 10, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'inschrijving_handelsregister' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 22, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_akte_laatste_statutenwijziging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_laatste_statutenwijziging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'deponering_jaarstuk' => 'De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 31-01-2014.', 'activiteiten_gestaakt_per' => NULL, 'datum_ontbinding' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_opheffing' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_uitschrijving' => NULL, 'reden_ontbinding' => NULL, 'maatschappelijk_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => NULL, 'valuta' => NULL, 'omschrijving' => NULL, )), 'gestort_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => 18000, 'valuta' => 'EUR', 'omschrijving' => NULL, )), 'geplaatst_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => 18000, 'valuta' => 'EUR', 'omschrijving' => NULL, )), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( ), 'sbi_tekst' => array ( ), 'activiteit' => NULL, )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres_curator' => NULL, 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'duur' => NULL, 'aansprakelijkheid_van_leden' => NULL, 'soorten_aandelen' => NULL, 'fusiesplitsing' => NULL, 'status' => NULL, 'datum_activiteiten_gestaakt_per' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), )), 'enterprise' => stdClass::__set_state(array( 'vestigingsnummer' => NULL, 'rsin' => NULL, 'naam' => NULL, 'handelsnaam' => array ( 0 => 'Koekjes beheer B.V.', 1 => 'Onderdelenwinkel', ), 'rechtsvorm' => NULL, 'datum_vestiging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'startdatum_onderneming' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 31, 'maand' => 3, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_activiteiten_gestaakt_per' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( 0 => '4663', ), 'sbi_tekst' => array ( 0 => 'Groothandel in machines voor de bouw', ), 'activiteit' => NULL, )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'aantal_werkzame_personen' => 0, 'status' => NULL, )), 'partnership' => array ( ), 'establishment' => array ( 0 => stdClass::__set_state(array( 'vestigingsnummer' => '000001860534', 'hoofdvestiging' => false, 'rechtsvorm' => NULL, 'datum_vestiging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 31, 'maand' => 3, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 10, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'handelsnaam' => array ( 0 => 'Koekjes beheer B.V.', 1 => 'Onderdelenwinkel', ), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( 0 => '4663', ), 'sbi_tekst' => array ( 0 => 'Groothandel in machines voor de bouw', ), 'activiteit' => 'Groothandel, import en export van vorkheftrucks, alsmede andere zware machines.', )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => 'Takkebijsters 15 E, 4817BL Breda', 'postcode' => '4817BL', 'plaats' => 'Breda', 'straat' => 'Takkebijsters', 'huisnummer' => 15, 'toevoeging' => 'E', 'land' => 'Nederland', )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres_curator' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'telefoonnummer' => array ( 0 => '0687208060', ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( 0 => 'koekjesbeheerbv@gmail.com', ), 'domeinnaam' => array ( ), 'aantal_werkzame_personen' => 0, 'status' => NULL, )), ), 'positions' => array ( 0 => stdClass::__set_state(array( 'type' => 'Bestuurder', 'volledige_naam' => 'Verhulst, Robert Jozef Eduard', 'titulatuur' => NULL, 'voornaam' => 'Robert', 'initialen' => 'R.J.E.', 'achternaam' => 'Verhulst', 'geboortedatum' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 19, 'maand' => 10, 'jaar' => 1962, 'omschrijving' => NULL, )), 'geboorteplaats' => 'Sint-Joost-ten-Node', 'geboorteland' => 'Belgiƫ', 'datum_overlijden' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'kvknummer' => NULL, 'vestigingsnummer' => NULL, 'ingeschreven_in' => NULL, 'handelsnaam' => array ( ), 'functie' => stdClass::__set_state(array( 'functie_registratie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 28, 'maand' => 3, 'jaar' => 2014, 'omschrijving' => NULL, )), 'functie_titel' => 'Algemeen directeur', 'aanvang_functie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 1, 'maand' => 3, 'jaar' => 2014, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_functie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'inhoud_volmacht' => NULL, 'aanvang_volmacht' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_volmacht' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'inhoud_bevoegdheid' => 'Alleen/zelfstandig bevoegd', 'aanvang_bevoegdheid' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_bevoegdheid' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'aanvang_beediging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_beediging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'laatst_bekende_adres' => NULL, 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'toetreding' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'onder_bewindstelling' => NULL, 'rechten_tov_derden' => NULL, 'handlichting_persoon' => NULL, 'status' => NULL, )), ), ))
Output for hhvm-3.12.0
stdClass::__set_state(array( 'dossier' => stdClass::__set_state(array( 'kvknummer' => '34298880', 'vestigingsnummer' => NULL, 'document_datum' => '2014-09-15T16:45:00', 'status' => '', )), 'legal_entity' => stdClass::__set_state(array( 'rsin' => '819300524', 'naam' => NULL, 'statutaire_naam' => 'Koekjes beheer B.V.', 'verkorte_naam' => NULL, 'statutaire_zetel' => 'Haarlem', 'rechtsvorm' => 'Besloten Vennootschap', 'buitenlandse_rechtsvorm' => NULL, 'ingeschreven_in' => NULL, 'stelsel_inrichting' => NULL, 'datum_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_akte_van_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 10, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'inschrijving_handelsregister' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 22, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_akte_laatste_statutenwijziging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_laatste_statutenwijziging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'deponering_jaarstuk' => 'De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 31-01-2014.', 'activiteiten_gestaakt_per' => NULL, 'datum_ontbinding' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_opheffing' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_uitschrijving' => NULL, 'reden_ontbinding' => NULL, 'maatschappelijk_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => NULL, 'valuta' => NULL, 'omschrijving' => NULL, )), 'gestort_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => 18000, 'valuta' => 'EUR', 'omschrijving' => NULL, )), 'geplaatst_kapitaal' => stdClass::__set_state(array( 'bedrag' => 18000, 'valuta' => 'EUR', 'omschrijving' => NULL, )), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( ), 'sbi_tekst' => array ( ), 'activiteit' => NULL, )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres_curator' => NULL, 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'duur' => NULL, 'aansprakelijkheid_van_leden' => NULL, 'soorten_aandelen' => NULL, 'fusiesplitsing' => NULL, 'status' => NULL, 'datum_activiteiten_gestaakt_per' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), )), 'enterprise' => stdClass::__set_state(array( 'vestigingsnummer' => NULL, 'rsin' => NULL, 'naam' => NULL, 'handelsnaam' => array ( 0 => 'Koekjes beheer B.V.', 1 => 'Onderdelenwinkel', ), 'rechtsvorm' => NULL, 'datum_vestiging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_oprichting' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'startdatum_onderneming' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 31, 'maand' => 3, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'datum_activiteiten_gestaakt_per' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( 0 => '4663', ), 'sbi_tekst' => array ( 0 => 'Groothandel in machines voor de bouw', ), 'activiteit' => NULL, )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'aantal_werkzame_personen' => 0, 'status' => NULL, )), 'partnership' => array ( ), 'establishment' => array ( 0 => stdClass::__set_state(array( 'vestigingsnummer' => '000001860534', 'hoofdvestiging' => false, 'rechtsvorm' => NULL, 'datum_vestiging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 31, 'maand' => 3, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 10, 'maand' => 7, 'jaar' => 2008, 'omschrijving' => NULL, )), 'handelsnaam' => array ( 0 => 'Koekjes beheer B.V.', 1 => 'Onderdelenwinkel', ), 'activiteit' => stdClass::__set_state(array( 'sbi_code' => array ( 0 => '4663', ), 'sbi_tekst' => array ( 0 => 'Groothandel in machines voor de bouw', ), 'activiteit' => 'Groothandel, import en export van vorkheftrucks, alsmede andere zware machines.', )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => 'Takkebijsters 15 E, 4817BL Breda', 'postcode' => '4817BL', 'plaats' => 'Breda', 'straat' => 'Takkebijsters', 'huisnummer' => 15, 'toevoeging' => 'E', 'land' => 'Nederland', )), 'postadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'postadres_curator' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'telefoonnummer' => array ( 0 => '0687208060', ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( 0 => 'koekjesbeheerbv@gmail.com', ), 'domeinnaam' => array ( ), 'aantal_werkzame_personen' => 0, 'status' => NULL, )), ), 'positions' => array ( 0 => stdClass::__set_state(array( 'type' => 'Bestuurder', 'volledige_naam' => 'Verhulst, Robert Jozef Eduard', 'titulatuur' => NULL, 'voornaam' => 'Robert', 'initialen' => 'R.J.E.', 'achternaam' => 'Verhulst', 'geboortedatum' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 19, 'maand' => 10, 'jaar' => 1962, 'omschrijving' => NULL, )), 'geboorteplaats' => 'Sint-Joost-ten-Node', 'geboorteland' => 'Belgiƫ', 'datum_overlijden' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'kvknummer' => NULL, 'vestigingsnummer' => NULL, 'ingeschreven_in' => NULL, 'handelsnaam' => array ( ), 'functie' => stdClass::__set_state(array( 'functie_registratie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 28, 'maand' => 3, 'jaar' => 2014, 'omschrijving' => NULL, )), 'functie_titel' => 'Algemeen directeur', 'aanvang_functie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 1, 'maand' => 3, 'jaar' => 2014, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_functie' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'inhoud_volmacht' => NULL, 'aanvang_volmacht' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_volmacht' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'inhoud_bevoegdheid' => 'Alleen/zelfstandig bevoegd', 'aanvang_bevoegdheid' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_bevoegdheid' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'aanvang_beediging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'einde_beediging' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), )), 'bezoekadres' => stdClass::__set_state(array( 'adres' => NULL, 'postcode' => NULL, 'plaats' => NULL, 'straat' => NULL, 'huisnummer' => NULL, 'toevoeging' => NULL, 'land' => NULL, )), 'laatst_bekende_adres' => NULL, 'telefoonnummer' => array ( ), 'faxnummer' => array ( ), 'emailadres' => array ( ), 'domeinnaam' => array ( ), 'toetreding' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'sinds' => stdClass::__set_state(array( 'dag' => 0, 'maand' => 0, 'jaar' => 0, 'omschrijving' => NULL, )), 'onder_bewindstelling' => NULL, 'rechten_tov_derden' => NULL, 'handlichting_persoon' => NULL, 'status' => NULL, )), ), ))
Output for hhvm-3.10.0

Process exited with code 153.
Output for 5.0.0 - 5.1.6
Fatal error: Call to undefined function json_decode() in /in/eeiXr on line 4
Process exited with code 255.
Output for 4.4.5 - 4.4.9
Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /in/eeiXr on line 4
Process exited with code 255.
Output for 4.3.2 - 4.4.4
Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /in/eeiXr on line 4
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0 - 4.3.1
Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /in/eeiXr on line 4