3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php function mlUtf8FixString($string) { if (false && function_exists('mb_convert_encoding')) { echo "mb_convert_encoding\n"; ini_set('mbstring.substitute_character', "none"); $string = mb_convert_encoding($string, 'UTF-8', 'UTF-8'); } else if (function_exists('iconv')) { echo "iconv\n"; // This might not work due to a bug in php // See: https://bugs.php.net/bug.php?id=48147, https://bugs.php.net/bug.php?id=52211, https://bugs.php.net/bug.php?id=61484 $string = iconv("UTF-8", "UTF-8//IGNORE//TRANSLIT", $string); } return $string; } header('Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"'); echo (mlUtf8FixString(' äöüß ነው። ማንም ሰው ይህን መዝገበ ዕውቀት ကျွန်း​စု​မြို့​နယ်၊ တနင်္သာရီ​မြို့​နယ်၊ សព្វវចនាធិប្បាយសេរីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ຈະຊອກຫາອີ່ຫຍັງອັນໃດກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ Mỹ đưa quân tăng viện đến արկածային գրականության դասական История проектирования არასოდეს დაუტოვებიათ ᑐᙵᓱᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑦᑎ ᐅᐃᑭᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖕᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓐ Πρωταγωνίστησε σε πολλές આ ઉપરાંત વિકિપીડિયામાં અત્યારે અનેક લેખો તૈયાર ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་རང་དབང་གི་རིག་གནས་ཀུན་བཏུས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ལ་ विकिपीडिया सभी विषयों पर प्रामाणिक और 이후로, 토론토 지하철은 현재 位久经苦难的黑奴汤姆叔叔的故事展开 مرحبا بكم في ويكيبيديا بخط الثلث איינשטעלן א סיסטעם אין וועלכע פראפערט ဖြစ်ပေါ်​နေ​သည့် မြေနိမ့်​ချိုမ့်​ဝှမ်း​များ​၌ ပေါက်ရောက်​သည့် পৰা ১০ম শতিকাৰ ভিতৰত বিকাশ হোৱা A broken utf sequence: ['."\xEB\x6C\x65\x20".'] '));
Output for 5.5.26 - 5.5.34, 5.6.10 - 5.6.20, 5.6.28 - 7.0.5, 7.0.14 - 7.2.6
iconv äöüß ነው። ማንም ሰው ይህን መዝገበ ዕውቀት ကျွန်း​စု​မြို့​နယ်၊ တနင်္သာရီ​မြို့​နယ်၊ សព្វវចនាធិប្បាយសេរីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ຈະຊອກຫາອີ່ຫຍັງອັນໃດກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ Mỹ đưa quân tăng viện đến արկածային գրականության դասական История проектирования არასოდეს დაუტოვებიათ ᑐᙵᓱᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑦᑎ ᐅᐃᑭᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖕᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓐ Πρωταγωνίστησε σε πολλές આ ઉપરાંત વિકિપીડિયામાં અત્યારે અનેક લેખો તૈયાર ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་རང་དབང་གི་རིག་གནས་ཀུན་བཏུས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ལ་ विकिपीडिया सभी विषयों पर प्रामाणिक और 이후로, 토론토 지하철은 현재 位久经苦难的黑奴汤姆叔叔的故事展开 مرحبا بكم في ويكيبيديا بخط الثلث איינשטעלן א סיסטעם אין וועלכע פראפערט ဖြစ်ပေါ်​နေ​သည့် မြေနိမ့်​ချိုမ့်​ဝှမ်း​များ​၌ ပေါက်ရောက်​သည့် পৰা ১০ম শতিকাৰ ভিতৰত বিকাশ হোৱা A broken utf sequence: [le ]
Output for 4.3.0 - 4.4.9, 5.5.35, 5.6.21, 7.0.6
äöüß ነው። ማንም ሰው ይህን መዝገበ ዕውቀት ကျွန်း​စု​မြို့​နယ်၊ တနင်္သာရီ​မြို့​နယ်၊ សព្វវចនាធិប្បាយសេរីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ຈະຊອກຫາອີ່ຫຍັງອັນໃດກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ Mỹ đưa quân tăng viện đến արկածային գրականության դասական История проектирования არასოდეს დაუტოვებიათ ᑐᙵᓱᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑦᑎ ᐅᐃᑭᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖕᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓐ Πρωταγωνίστησε σε πολλές આ ઉપરાંત વિકિપીડિયામાં અત્યારે અનેક લેખો તૈયાર ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་རང་དབང་གི་རིག་གནས་ཀུན་བཏུས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ལ་ विकिपीडिया सभी विषयों पर प्रामाणिक और 이후로, 토론토 지하철은 현재 位久经苦难的黑奴汤姆叔叔的故事展开 مرحبا بكم في ويكيبيديا بخط الثلث איינשטעלן א סיסטעם אין וועלכע פראפערט ဖြစ်ပေါ်​နေ​သည့် မြေနိမ့်​ချိုမ့်​ဝှမ်း​များ​၌ ပေါက်ရောက်​သည့် পৰা ১০ম শতিকাৰ ভিতৰত বিকাশ হোৱা A broken utf sequence: [�le ]
Output for 5.4.0 - 5.5.25, 5.6.7 - 5.6.9
iconv Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /in/dmMtl on line 12
Output for 5.0.0 - 5.3.29
iconv Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /in/dmMtl on line 12 äöüß ነው። ማንም ሰው ይህን መዝገበ ዕውቀት ကျွန်း​စု​မြို့​နယ်၊ တနင်္သာရီ​မြို့​နယ်၊ សព្វវចនាធិប្បាយសេរីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ຈະຊອກຫາອີ່ຫຍັງອັນໃດກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ Mỹ đưa quân tăng viện đến արկածային գրականության դասական История проектирования არასოდეს დაუტოვებიათ ᑐᙵᓱᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓕᑦᑎ ᐅᐃᑭᐅᖃᓕᒫᒐᕐᔪᐊᖕᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓐ Πρωταγωνίστησε σε πολλές આ ઉપરાંત વિકિપીડિયામાં અત્યારે અનેક લેખો તૈયાર ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་རང་དབང་གི་རིག་གནས་ཀུན་བཏུས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡིན་ལ་ विकिपीडिया सभी विषयों पर प्रामाणिक और 이후로, 토론토 지하철은 현재 位久经苦难的黑奴汤姆叔叔的故事展开 مرحبا بكم في ويكيبيديا بخط الثلث איינשטעלן א סיסטעם אין וועלכע פראפערט ဖြစ်ပေါ်​နေ​သည့် မြေနိမ့်​ချိုမ့်​ဝှမ်း​များ​၌ ပေါက်ရောက်​သည့် পৰা ১০ম শতিকাৰ ভিতৰত বিকাশ হোৱা A broken utf sequence: [le ]