3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<form action="" method="post"> Karenin alanını hesaplama<br /> Kenar Uzunluğu <input name="y" type="text" /> <br /> <label> <input type="submit" name="button" id="button" value="Hesapla" /> </label> </form> <?php if(isset($_POST["button"])) //isset kodu button'a tıklanıp tıklanmadıgını kontrol ediyor.Tıklanmış ise if içindeki değerleri çalıştırıyor. { $y=$_POST['y']; //Sayıyı çekip $y değişkenine aktardık. $islem=$y*$y; // Karenin alan formülü echo "Sonuç: $islem"; // Sonucu ekrana yazdırma } ?>
Output for 4.3.0 - 7.2.6
<form action="" method="post"> Karenin alanını hesaplama<br /> Kenar Uzunluğu <input name="y" type="text" /> <br /> <label> <input type="submit" name="button" id="button" value="Hesapla" /> </label> </form>