3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php /** * Toon een getal: 8627.89 * als een bedrag: € 8.627,89 */ // Het getal $getal = 8627.89; // Het begin van het bedrag: euroteken en vaste spatie $bedrag = '&euro;&nbsp;'; // De rest van het getal toevoegen aan het bedrag if ($getal == round($getal)) { $bedrag .= number_format($getal, 0, ',', '.') . ',-'; } else { $bedrag .= number_format($getal, 2, ',', '.'); } // Testdump echo $bedrag;
based on pfkR4
Output for 4.3.0 - 7.2.0
&euro;&nbsp;8.627,89