3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<h2>Scooter Premie Berekenen</h2> [insert_php] <? session_start(); ini_set('display_errors', true); error_reporting(E_ALL); //Dit is een functie die de data trimt , slashes verwijdert en speciale karakters converteert. function parse($data,$key) { $data = trim($data); $data = stripslashes($data); $data = htmlspecialchars($data); $_SESSION[$key]=$data; return $data; } //Dit is een functie die kijkt of een geldige datum is ingevoerd function parse_datum($datum) { $dag = substr($datum,0,2); $maand = substr($datum,3,2); $jaar = substr($datum,6,4); if(checkdate($maand, $dag, $jaar)==1) { return true; } else { return false; } } //Dit is een functie die een fout print naar de gebruiker function print_error($error) { echo "<span style='color: red; '>$error</span>"; } //Dit is een functie die de leeftijd van de gebruiker berekent function leeftijd($datum) { return floor((time() - strtotime($datum))/31556926); } //Dit is een functie die een premie berekent function bereken_premie($leeftijd,$cc,$status) { $premie = 0; if($status=="inwonend") { $leeftijd = 30; } if($leeftijd<26) { if($cc==125) $premie = 198.44; else if($cc==250) $premie = 262.07; else if($cc==300) $premie = 287.46; else if($cc==400) $premie = 338.33; else if($cc==500) $premie = 389.17; } else if($leeftijd>=26 && $leeftijd<=29) { if($cc==125) $premie = 166.68; else if($cc==250) $premie = 219.93; else if($cc==300) $premie = 241.02; else if($cc==400) $premie = 283.41; else if($cc==500) $premie = 325.77; } else if($leeftijd>29) { if($cc==125) $premie = 103.64; else if($cc==250) $premie = 135.39; else if($cc==300) $premie = 148.12; else if($cc==400) $premie = 173.55; else if($cc==500) $premie = 198.96; } return $premie; } //Dit is een functie die een email stuurt function stuur_email($van,$naar,$onderwerp,$bericht) { $headers = "From: $van \r\n"; $headers .= "Reply-To: $van \r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n"; mail($naar,$onderwerp,$bericht,$headers); } $naamError = $datumError = $postcodeError = $emailError = $telError = $merkError = ""; $naam = $datum = $postcode = $email = $tel = $merk = $cc =""; if(!empty($_SESSION['naam'])) $naam = $_SESSION['naam']; if(!empty($_SESSION['datum'])) $datum = $_SESSION['datum']; if(!empty($_SESSION['postcode'])) $postcode = $_SESSION['postcode']; if(!empty($_SESSION['email'])) $email = $_SESSION['email']; if(!empty($_SESSION['tel'])) $tel = $_SESSION['tel']; $ongeval ="nee"; $maatschappij = "Nog geen verzekering"; if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { if(empty($_POST['naam'])) { $naamError = "Naam is een verplicht veld"; } else { $naam = parse($_POST['naam'],"naam"); } if(empty($_POST['datum'])) { $datumError = "Geboortedatum is een verplicht veld"; } else { $datum = $_POST['datum']; if(!parse_datum($datum)) $datumError = "De opgegeven geboortedatum is ongeldig"; } if(empty($_POST['postcode'])) { $postcodeError = "Postcode is een verplicht veld"; } else { $postcode = parse($_POST['postcode'],"postcode"); } if(empty($_POST['email'])) { $emailError = "Email is een verplicht veld"; } else { $email = parse($_POST['email'],"email"); } if(empty($_POST['tel'])) { $telError = "Telefoon is een verplicht veld"; } else { $tel = parse($_POST['tel'],"tel"); } if(empty($_POST['ongeval'])) { $ongeval = "nee"; } else { $ongeval = "ja";} $status = $_POST['status']; if(empty($_POST['maatschappij'])) { $maatschappij = "Nog geen verzekering"; } else { $maatschappij = parse($_POST['maatschappij']); } if(empty($_POST['merk'])) { $merkError = "Merk is een verplicht veld"; } else { $merk = parse($_POST['merk'],"merk"); } $cc = $_POST['cc']; //Als er zich geen fouten voordoen , berekenen we de premie. if($naamError=="" && $datumError=="" && $postcodeError=="" && $emailError=="" && $telError=="" && $merkError=="") { $leeftijd = leeftijd($datum); //bereken de leeftijd aan de hand van de geboortedatum if($ongeval=="ja") $premie = 0; else $premie = bereken_premie($leeftijd,$cc,$status); //bereken de premie //De premie is berekent, we sturen de gebruiker een email met zijn premie voorstel, dit is het bericht dat we hem sturen /****************************************************************************************************************/ $bericht = '<div align="center"> <img class="size-full wp-image-367 aligncenter" style="align: center;" alt="Jongverzekerd.be" src="http://jongverzekerdbe.webhosting.be/wp-content/uploads/2013/02/mail_top.png" width="600" height="149" /> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">Beste <strong>'.$naam.'</strong>,</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">U heeft een premieberekening gedaan op onze website. In deze e-mail vindt u het resultaat</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;"><strong>'; if($premie==0) { $bericht.="U heeft de afgelopen 5 jaar een ongeval gehad. Dit betekent dat wij u geen premie kunnen aanbieden. Onze excuses</strong></p>"; } else { $bericht.="&euro; $premie *</strong></p>"; } $bericht.=' <hr> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;"><strong>Uniek: verdien tot 500 euro per jaar!</strong></p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">U hebt vast en zeker nog wel kenissen die ook te veel betalen voor hun verzekering. Maak ze nu klant met deze bon en verdien zelf tot wel 500 euro!</p> <a href="http://www.jongverzekerd.be/wp-content/uploads/2013/06/Doorverwijsbon.pdf"><img class="size-full wp-image-367 aligncenter" style="align: center;" alt="Jongverzekerd.be" src="http://www.jongverzekerd.be/wp-content/uploads/2013/06/knop_doorverwijsbon_jv.jpg" width="600" height="149" /></a> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">Met vriendelijke groeten,het Jongverzekerd-team.</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000;">De premie houdt rekening met totaalklant BOAR</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000;">Acceptatie en tarificatie onder voorwaarden</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8px; color: #000000;">JONGVERZEKERD is een initiatief van:<br/> Groep Alenus & Partners - Dorpstraat 19, 3560 Lummen - T: 013 521 005 - F: 013 521 353 - alenusenpartners@dvvlap.be - Ond. Nr. 0891.261.042<br/> DVV Leuven-Hageland - Martelarenlaan 6B, 3010 Leuven - T: 016 223 975 - F: 016 239 910 - dvv.leuven.hageland@dvvlap.be - Ond. Nr. 0480.497.913<br/> Tussenpersonen van DVV Verzekeringen. FSMA-nr: cA103028 - cA62389</p> </div>'; stuur_email("noreply@jongverzekerd.be",$email,"Uw Scooter Premie",$bericht); echo "<strong>Wij hebben uw premie verstuurd naar $email</strong>"; /****************************************************************************************************************/ //De gegevens van de gebruiker worden hier verstuurd /****************************************************************************************************************/ //overige data $verzendDatum = date('d-m-Y'); $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $beheerder ="hendrik_lievens@hotmail.com"; $bericht = 'Aanvraag verstuurd op :'.$verzendDatum.'<br/> IP-adres gebruiker : '.$ip.'<br/> Aanvraag : <br/> <table width="99%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#EAEAEA"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Naam en Voornaam</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$naam.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Geboortedatum</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$datum.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Postcode</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$postcode.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>E-mailadres</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$email.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Tel of GSM</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$tel.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Laatset 5 jaar ongeval gehad</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$ongeval.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Burgerlijke Status</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$status.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Momenteel verzekerd bij</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$maatschappij.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Scootermerk</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$merk.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Cilinderinhoud</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$cc.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Voorgestelde Premie</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong> &euro;'.$premie.'</strong></font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>'; stuur_email("noreply@jongverzekerd.be",$beheerder,"[SCOOTER] Premie van $naam",$bericht); /****************************************************************************************************************/ } } print_r($_SESSION); ?> [/insert_php] &nbsp; <form action="http://www.jongverzekerd.be/scooter" method="POST"> [insert_php]print_error($naamError); [/insert_php] [one_half]<strong>Naam en Voornaam:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="naam" size="40" value="[insert_php] echo $naam; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($datumError); [/insert_php] [one_half]<strong>Geboortedatum:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="datum" placeholder="dd-mm-jjjj" value="[insert_php] echo $datum; [/insert_php]" size="40" /> Formaat dd-mm-jjjj : <em>15-03-1979</em>[/one_half_last] [insert_php]print_error($postcodeError); [/insert_php] [one_half]<strong>Postcode:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="postcode" size="40" value="[insert_php] echo $postcode; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($emailError); [/insert_php] [one_half]<strong>E-mailadres:*</strong>[/one_half][one_half_last]<em>Uw premieberekening wordt per mail verstuurd,dit adres dient correct te zijn.</em> <input type="email" name="email" size="40" value="[insert_php] echo $email; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($telError); [/insert_php] [one_half]<strong>Tel of GSM:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="tel" placeholder="012 34 56 78" size="40" value="[insert_php] echo $tel; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [one_half]<strong>Laatste 5 jaar ongeval gehad:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <input type="checkbox" name="ongeval" value="ja" [insert_php] if($ongeval=="ja") echo 'checked="checked"'; [/insert_php]/> [/one_half_last] [one_half]<strong>Burgerlijke Status:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="status"> <option value="inwonend" [insert_php] if($status=="inwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>inwonende jonge bestuurder</option> <option value="alleenstaand" [insert_php] if($status=="alleenstaand") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>alleenstaand</option> <option value="samenwonend" [insert_php] if($status=="samenwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>samenwonend</option> <option value="gehuwd" [insert_php] if($status=="gehuwd") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>gehuwd</option> </select> [/one_half_last] [one_half]<strong>Ik ben verzekerd bij:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="maatschappij" size="40" value="[insert_php] echo $maatschappij; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($merkError); [/insert_php] [one_half]<strong>Scootermerk:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="merk" size="40" value="[insert_php] echo $merk; [/insert_php]" />[/one_half_last] [one_half]<strong>Cilinderinhoud:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="cc"> <option value="125" [insert_php] if($cc=="125") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>125</option> <option value="250" [insert_php] if($cc=="250") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>250</option> <option value="300" [insert_php] if($cc=="300") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>300</option> <option value="400" [insert_php] if($cc=="400") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>400</option> <option value="500" [insert_php] if($cc=="500") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>500+</option> </select> [/one_half_last] <center><input type="submit" value="Bereken mijn premie" /></center></form>
Output for 5.4.0 - 7.1.0
<h2>Scooter Premie Berekenen</h2> [insert_php] Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /in/a21dW:3) in /in/a21dW on line 4 Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /in/a21dW:3) in /in/a21dW on line 4 Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /in/a21dW on line 97 Array ( ) [/insert_php] &nbsp; <form action="http://www.jongverzekerd.be/scooter" method="POST"> [insert_php]print_error($naamError); [/insert_php] [one_half]<strong>Naam en Voornaam:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="naam" size="40" value="[insert_php] echo $naam; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($datumError); [/insert_php] [one_half]<strong>Geboortedatum:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="datum" placeholder="dd-mm-jjjj" value="[insert_php] echo $datum; [/insert_php]" size="40" /> Formaat dd-mm-jjjj : <em>15-03-1979</em>[/one_half_last] [insert_php]print_error($postcodeError); [/insert_php] [one_half]<strong>Postcode:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="postcode" size="40" value="[insert_php] echo $postcode; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($emailError); [/insert_php] [one_half]<strong>E-mailadres:*</strong>[/one_half][one_half_last]<em>Uw premieberekening wordt per mail verstuurd,dit adres dient correct te zijn.</em> <input type="email" name="email" size="40" value="[insert_php] echo $email; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($telError); [/insert_php] [one_half]<strong>Tel of GSM:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="tel" placeholder="012 34 56 78" size="40" value="[insert_php] echo $tel; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [one_half]<strong>Laatste 5 jaar ongeval gehad:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <input type="checkbox" name="ongeval" value="ja" [insert_php] if($ongeval=="ja") echo 'checked="checked"'; [/insert_php]/> [/one_half_last] [one_half]<strong>Burgerlijke Status:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="status"> <option value="inwonend" [insert_php] if($status=="inwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>inwonende jonge bestuurder</option> <option value="alleenstaand" [insert_php] if($status=="alleenstaand") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>alleenstaand</option> <option value="samenwonend" [insert_php] if($status=="samenwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>samenwonend</option> <option value="gehuwd" [insert_php] if($status=="gehuwd") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>gehuwd</option> </select> [/one_half_last] [one_half]<strong>Ik ben verzekerd bij:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="maatschappij" size="40" value="[insert_php] echo $maatschappij; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($merkError); [/insert_php] [one_half]<strong>Scootermerk:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="merk" size="40" value="[insert_php] echo $merk; [/insert_php]" />[/one_half_last] [one_half]<strong>Cilinderinhoud:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="cc"> <option value="125" [insert_php] if($cc=="125") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>125</option> <option value="250" [insert_php] if($cc=="250") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>250</option> <option value="300" [insert_php] if($cc=="300") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>300</option> <option value="400" [insert_php] if($cc=="400") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>400</option> <option value="500" [insert_php] if($cc=="500") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>500+</option> </select> [/one_half_last] <center><input type="submit" value="Bereken mijn premie" /></center></form>
Output for 5.3.0 - 5.3.29
<h2>Scooter Premie Berekenen</h2> [insert_php] <? session_start(); ini_set('display_errors', true); error_reporting(E_ALL); //Dit is een functie die de data trimt , slashes verwijdert en speciale karakters converteert. function parse($data,$key) { $data = trim($data); $data = stripslashes($data); $data = htmlspecialchars($data); $_SESSION[$key]=$data; return $data; } //Dit is een functie die kijkt of een geldige datum is ingevoerd function parse_datum($datum) { $dag = substr($datum,0,2); $maand = substr($datum,3,2); $jaar = substr($datum,6,4); if(checkdate($maand, $dag, $jaar)==1) { return true; } else { return false; } } //Dit is een functie die een fout print naar de gebruiker function print_error($error) { echo "<span style='color: red; '>$error</span>"; } //Dit is een functie die de leeftijd van de gebruiker berekent function leeftijd($datum) { return floor((time() - strtotime($datum))/31556926); } //Dit is een functie die een premie berekent function bereken_premie($leeftijd,$cc,$status) { $premie = 0; if($status=="inwonend") { $leeftijd = 30; } if($leeftijd<26) { if($cc==125) $premie = 198.44; else if($cc==250) $premie = 262.07; else if($cc==300) $premie = 287.46; else if($cc==400) $premie = 338.33; else if($cc==500) $premie = 389.17; } else if($leeftijd>=26 && $leeftijd<=29) { if($cc==125) $premie = 166.68; else if($cc==250) $premie = 219.93; else if($cc==300) $premie = 241.02; else if($cc==400) $premie = 283.41; else if($cc==500) $premie = 325.77; } else if($leeftijd>29) { if($cc==125) $premie = 103.64; else if($cc==250) $premie = 135.39; else if($cc==300) $premie = 148.12; else if($cc==400) $premie = 173.55; else if($cc==500) $premie = 198.96; } return $premie; } //Dit is een functie die een email stuurt function stuur_email($van,$naar,$onderwerp,$bericht) { $headers = "From: $van \r\n"; $headers .= "Reply-To: $van \r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n"; mail($naar,$onderwerp,$bericht,$headers); } $naamError = $datumError = $postcodeError = $emailError = $telError = $merkError = ""; $naam = $datum = $postcode = $email = $tel = $merk = $cc =""; if(!empty($_SESSION['naam'])) $naam = $_SESSION['naam']; if(!empty($_SESSION['datum'])) $datum = $_SESSION['datum']; if(!empty($_SESSION['postcode'])) $postcode = $_SESSION['postcode']; if(!empty($_SESSION['email'])) $email = $_SESSION['email']; if(!empty($_SESSION['tel'])) $tel = $_SESSION['tel']; $ongeval ="nee"; $maatschappij = "Nog geen verzekering"; if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { if(empty($_POST['naam'])) { $naamError = "Naam is een verplicht veld"; } else { $naam = parse($_POST['naam'],"naam"); } if(empty($_POST['datum'])) { $datumError = "Geboortedatum is een verplicht veld"; } else { $datum = $_POST['datum']; if(!parse_datum($datum)) $datumError = "De opgegeven geboortedatum is ongeldig"; } if(empty($_POST['postcode'])) { $postcodeError = "Postcode is een verplicht veld"; } else { $postcode = parse($_POST['postcode'],"postcode"); } if(empty($_POST['email'])) { $emailError = "Email is een verplicht veld"; } else { $email = parse($_POST['email'],"email"); } if(empty($_POST['tel'])) { $telError = "Telefoon is een verplicht veld"; } else { $tel = parse($_POST['tel'],"tel"); } if(empty($_POST['ongeval'])) { $ongeval = "nee"; } else { $ongeval = "ja";} $status = $_POST['status']; if(empty($_POST['maatschappij'])) { $maatschappij = "Nog geen verzekering"; } else { $maatschappij = parse($_POST['maatschappij']); } if(empty($_POST['merk'])) { $merkError = "Merk is een verplicht veld"; } else { $merk = parse($_POST['merk'],"merk"); } $cc = $_POST['cc']; //Als er zich geen fouten voordoen , berekenen we de premie. if($naamError=="" && $datumError=="" && $postcodeError=="" && $emailError=="" && $telError=="" && $merkError=="") { $leeftijd = leeftijd($datum); //bereken de leeftijd aan de hand van de geboortedatum if($ongeval=="ja") $premie = 0; else $premie = bereken_premie($leeftijd,$cc,$status); //bereken de premie //De premie is berekent, we sturen de gebruiker een email met zijn premie voorstel, dit is het bericht dat we hem sturen /****************************************************************************************************************/ $bericht = '<div align="center"> <img class="size-full wp-image-367 aligncenter" style="align: center;" alt="Jongverzekerd.be" src="http://jongverzekerdbe.webhosting.be/wp-content/uploads/2013/02/mail_top.png" width="600" height="149" /> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">Beste <strong>'.$naam.'</strong>,</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">U heeft een premieberekening gedaan op onze website. In deze e-mail vindt u het resultaat</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;"><strong>'; if($premie==0) { $bericht.="U heeft de afgelopen 5 jaar een ongeval gehad. Dit betekent dat wij u geen premie kunnen aanbieden. Onze excuses</strong></p>"; } else { $bericht.="&euro; $premie *</strong></p>"; } $bericht.=' <hr> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;"><strong>Uniek: verdien tot 500 euro per jaar!</strong></p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">U hebt vast en zeker nog wel kenissen die ook te veel betalen voor hun verzekering. Maak ze nu klant met deze bon en verdien zelf tot wel 500 euro!</p> <a href="http://www.jongverzekerd.be/wp-content/uploads/2013/06/Doorverwijsbon.pdf"><img class="size-full wp-image-367 aligncenter" style="align: center;" alt="Jongverzekerd.be" src="http://www.jongverzekerd.be/wp-content/uploads/2013/06/knop_doorverwijsbon_jv.jpg" width="600" height="149" /></a> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000;">Met vriendelijke groeten,het Jongverzekerd-team.</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000;">De premie houdt rekening met totaalklant BOAR</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #000000;">Acceptatie en tarificatie onder voorwaarden</p> <p style="text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 8px; color: #000000;">JONGVERZEKERD is een initiatief van:<br/> Groep Alenus & Partners - Dorpstraat 19, 3560 Lummen - T: 013 521 005 - F: 013 521 353 - alenusenpartners@dvvlap.be - Ond. Nr. 0891.261.042<br/> DVV Leuven-Hageland - Martelarenlaan 6B, 3010 Leuven - T: 016 223 975 - F: 016 239 910 - dvv.leuven.hageland@dvvlap.be - Ond. Nr. 0480.497.913<br/> Tussenpersonen van DVV Verzekeringen. FSMA-nr: cA103028 - cA62389</p> </div>'; stuur_email("noreply@jongverzekerd.be",$email,"Uw Scooter Premie",$bericht); echo "<strong>Wij hebben uw premie verstuurd naar $email</strong>"; /****************************************************************************************************************/ //De gegevens van de gebruiker worden hier verstuurd /****************************************************************************************************************/ //overige data $verzendDatum = date('d-m-Y'); $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $beheerder ="hendrik_lievens@hotmail.com"; $bericht = 'Aanvraag verstuurd op :'.$verzendDatum.'<br/> IP-adres gebruiker : '.$ip.'<br/> Aanvraag : <br/> <table width="99%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#EAEAEA"> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF"> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Naam en Voornaam</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$naam.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Geboortedatum</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$datum.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Postcode</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$postcode.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>E-mailadres</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$email.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Tel of GSM</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$tel.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Laatset 5 jaar ongeval gehad</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$ongeval.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Burgerlijke Status</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$status.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Momenteel verzekerd bij</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$maatschappij.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Scootermerk</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$merk.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Cilinderinhoud</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;">'.$cc.'</font></td> </tr> <tr bgcolor="#FE9000"> <td colspan="2"><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong>Voorgestelde Premie</strong></font></td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td width="20">&nbsp;</td> <td><font style="font-family: sans-serif; font-size:12px;"><strong> &euro;'.$premie.'</strong></font></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>'; stuur_email("noreply@jongverzekerd.be",$beheerder,"[SCOOTER] Premie van $naam",$bericht); /****************************************************************************************************************/ } } print_r($_SESSION); ?> [/insert_php] &nbsp; <form action="http://www.jongverzekerd.be/scooter" method="POST"> [insert_php]print_error($naamError); [/insert_php] [one_half]<strong>Naam en Voornaam:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="naam" size="40" value="[insert_php] echo $naam; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($datumError); [/insert_php] [one_half]<strong>Geboortedatum:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="datum" placeholder="dd-mm-jjjj" value="[insert_php] echo $datum; [/insert_php]" size="40" /> Formaat dd-mm-jjjj : <em>15-03-1979</em>[/one_half_last] [insert_php]print_error($postcodeError); [/insert_php] [one_half]<strong>Postcode:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="postcode" size="40" value="[insert_php] echo $postcode; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($emailError); [/insert_php] [one_half]<strong>E-mailadres:*</strong>[/one_half][one_half_last]<em>Uw premieberekening wordt per mail verstuurd,dit adres dient correct te zijn.</em> <input type="email" name="email" size="40" value="[insert_php] echo $email; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [insert_php]print_error($telError); [/insert_php] [one_half]<strong>Tel of GSM:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="tel" placeholder="012 34 56 78" size="40" value="[insert_php] echo $tel; [/insert_php]"/>[/one_half_last] [one_half]<strong>Laatste 5 jaar ongeval gehad:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <input type="checkbox" name="ongeval" value="ja" [insert_php] if($ongeval=="ja") echo 'checked="checked"'; [/insert_php]/> [/one_half_last] [one_half]<strong>Burgerlijke Status:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="status"> <option value="inwonend" [insert_php] if($status=="inwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>inwonende jonge bestuurder</option> <option value="alleenstaand" [insert_php] if($status=="alleenstaand") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>alleenstaand</option> <option value="samenwonend" [insert_php] if($status=="samenwonend") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>samenwonend</option> <option value="gehuwd" [insert_php] if($status=="gehuwd") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>gehuwd</option> </select> [/one_half_last] [one_half]<strong>Ik ben verzekerd bij:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="maatschappij" size="40" value="[insert_php] echo $maatschappij; [/insert_php]" />[/one_half_last] [insert_php]print_error($merkError); [/insert_php] [one_half]<strong>Scootermerk:*</strong>[/one_half][one_half_last]<input type="text" name="merk" size="40" value="[insert_php] echo $merk; [/insert_php]" />[/one_half_last] [one_half]<strong>Cilinderinhoud:*</strong>[/one_half] [one_half_last] <select name="cc"> <option value="125" [insert_php] if($cc=="125") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>125</option> <option value="250" [insert_php] if($cc=="250") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>250</option> <option value="300" [insert_php] if($cc=="300") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>300</option> <option value="400" [insert_php] if($cc=="400") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>400</option> <option value="500" [insert_php] if($cc=="500") echo 'selected="selected"';[/insert_php]>500+</option> </select> [/one_half_last] <center><input type="submit" value="Bereken mijn premie" /></center></form>