3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $crypt = crypt('rasmuslerdorf', '$2y$07$usesomesillystringforsalt$'); $password_hash = password_hash('rasmuslerdorf'); // werkt tot er een PHP versie is die de waarde van PASSWORD_DEFAULT veranderd var_dump( password_verify('rasmuslerdorf', $crypt), // ik gebruik password_hash() en crypt() door elkaar! crypt('rasmuslerdorf', $password_hash) == $password_hash, // ik gebruik password_hash() en crypt() door elkaar! );
Output for 5.3.0 - 5.4.26
Parse error: syntax error, unexpected ')' in /in/W3c9A on line 10
Process exited with code 255.