3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php echo sprintf("Hej hopp %d det här var en boolean", true);
Output for 4.3.0 - 7.2.0
Hej hopp 1 det här var en boolean