3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php $x = <<<XML <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork" xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv" xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx" xmlns:gsr="http://www.isotc211.org/2005/gsr" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd http://www.isotc211.org/2005/srv http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/srv/srv.xsd"> <gmd:contact> <gmd:CI_ResponsibleParty> <gmd:individualName> <gco:CharacterString>B. Boers</gco:CharacterString> </gmd:individualName> <gmd:organisationName> <gco:CharacterString>Staatsbosbeheer</gco:CharacterString> </gmd:organisationName> <gmd:positionName> <gco:CharacterString>Contactpersoon</gco:CharacterString> </gmd:positionName> <gmd:contactInfo> <gmd:CI_Contact> <gmd:phone> <gmd:CI_Telephone> <gmd:voice> <gco:CharacterString>030-6926109</gco:CharacterString> </gmd:voice> <gmd:facsimile> <gco:CharacterString>030-6922978</gco:CharacterString> </gmd:facsimile> </gmd:CI_Telephone> </gmd:phone> <gmd:address> <gmd:CI_Address> <gmd:deliveryPoint> <gco:CharacterString>Princenhof Park 1</gco:CharacterString> </gmd:deliveryPoint> <gmd:city> <gco:CharacterString>Driebergen</gco:CharacterString> </gmd:city> <gmd:administrativeArea> <gco:CharacterString>Utrecht</gco:CharacterString> </gmd:administrativeArea> <gmd:postalCode> <gco:CharacterString>3972 NG</gco:CharacterString> </gmd:postalCode> <gmd:country> <gco:CharacterString>Nederland</gco:CharacterString> </gmd:country> <gmd:electronicMailAddress> <gco:CharacterString>b.boers@staatsbosbeheer.nl</gco:CharacterString> </gmd:electronicMailAddress> </gmd:CI_Address> </gmd:address> </gmd:CI_Contact> </gmd:contactInfo> <gmd:role> <gmd:CI_RoleCode codeListValue="pointOfContact" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"/> </gmd:role> </gmd:CI_ResponsibleParty> </gmd:contact> <gmd:identificationInfo> <gmd:MD_DataIdentification> <gmd:citation> <gmd:CI_Citation> <gmd:title> <gco:CharacterString>Beheerde terreinen Staatsbosbeheer</gco:CharacterString> </gmd:title> <gmd:alternateTitle> <gco:CharacterString>Eigendom en beheer</gco:CharacterString> </gmd:alternateTitle> <gmd:date> <gmd:CI_Date> <gmd:date> <gco:Date>2012-01-01</gco:Date> </gmd:date> <gmd:dateType> <gmd:CI_DateTypeCode codeListValue="publication" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode"/> </gmd:dateType> </gmd:CI_Date> </gmd:date> <gmd:edition> <gco:CharacterString>versie 1.0</gco:CharacterString> </gmd:edition> <gmd:identifier> <gmd:MD_Identifier> <gmd:code> <gco:CharacterString>ed0138ae-9955-5961-d394-39afac1d5a63</gco:CharacterString> </gmd:code> </gmd:MD_Identifier> </gmd:identifier> <gmd:series> <gmd:CI_Series> <gmd:name> <gco:CharacterString>EKSTER module</gco:CharacterString> </gmd:name> </gmd:CI_Series> </gmd:series> </gmd:CI_Citation> </gmd:citation> <gmd:abstract> <gco:CharacterString> Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2012. Naast de terreinen zijn ook alle organisatie eenheden zoals object-, beheerseenheid-, district- en regionamen benoemd. De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen. </gco:CharacterString> </gmd:abstract> <gmd:purpose> <gco:CharacterString> Geeft een landelijk overzicht van de bij Staatsbosbeheer in beheer zijnde terreinen. </gco:CharacterString> </gmd:purpose> <gmd:status> <gmd:MD_ProgressCode codeListValue="onGoing" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ProgressCode"/> </gmd:status> <gmd:status> <gmd:MD_ProgressCode codeListValue="historicalArchive" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ProgressCode"/> </gmd:status> <gmd:pointOfContact> <gmd:CI_ResponsibleParty> <gmd:individualName> <gco:CharacterString>Bas Boers</gco:CharacterString> </gmd:individualName> <gmd:organisationName> <gco:CharacterString>Staatsbosbeheer (SBB)</gco:CharacterString> </gmd:organisationName> <gmd:positionName> <gco:CharacterString>Verantwoordelijke distributie</gco:CharacterString> </gmd:positionName> <gmd:contactInfo> <gmd:CI_Contact> <gmd:phone> <gmd:CI_Telephone> <gmd:voice> <gco:CharacterString>0306926109</gco:CharacterString> </gmd:voice> <gmd:facsimile> <gco:CharacterString>0306922978</gco:CharacterString> </gmd:facsimile> </gmd:CI_Telephone> </gmd:phone> <gmd:address> <gmd:CI_Address> <gmd:deliveryPoint> <gco:CharacterString>Princenhof Park 1</gco:CharacterString> </gmd:deliveryPoint> <gmd:city> <gco:CharacterString>Driebergen</gco:CharacterString> </gmd:city> <gmd:administrativeArea> <gco:CharacterString>Utrecht</gco:CharacterString> </gmd:administrativeArea> <gmd:postalCode> <gco:CharacterString>3972 NG</gco:CharacterString> </gmd:postalCode> <gmd:country> <gco:CharacterString>Nederland</gco:CharacterString> </gmd:country> <gmd:electronicMailAddress> <gco:CharacterString>b.boers@staatsbosbeheer.nl</gco:CharacterString> </gmd:electronicMailAddress> </gmd:CI_Address> </gmd:address> <gmd:onlineResource> <gmd:CI_OnlineResource> <gmd:linkage> <gmd:URL>www.staatsbosbeheer.nl</gmd:URL> </gmd:linkage> </gmd:CI_OnlineResource> </gmd:onlineResource> </gmd:CI_Contact> </gmd:contactInfo> <gmd:role> <gmd:CI_RoleCode codeListValue="owner" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode"/> </gmd:role> </gmd:CI_ResponsibleParty> </gmd:pointOfContact> <gmd:resourceMaintenance> <gmd:MD_MaintenanceInformation> <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeListValue="annually" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode"/> </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> <gmd:dateOfNextUpdate> <gco:Date>2013-01-01</gco:Date> </gmd:dateOfNextUpdate> </gmd:MD_MaintenanceInformation> </gmd:resourceMaintenance> <gmd:graphicOverview> <gmd:MD_BrowseGraphic> <gmd:fileName> <gco:CharacterString>sbbbeheer_s.png</gco:CharacterString> </gmd:fileName> <gmd:fileDescription> <gco:CharacterString>thumbnail</gco:CharacterString> </gmd:fileDescription> <gmd:fileType> <gco:CharacterString>png</gco:CharacterString> </gmd:fileType> </gmd:MD_BrowseGraphic> </gmd:graphicOverview> <gmd:graphicOverview> <gmd:MD_BrowseGraphic> <gmd:fileName> <gco:CharacterString>sbbbeheer.png</gco:CharacterString> </gmd:fileName> <gmd:fileDescription> <gco:CharacterString>large_thumbnail</gco:CharacterString> </gmd:fileDescription> <gmd:fileType> <gco:CharacterString>png</gco:CharacterString> </gmd:fileType> </gmd:MD_BrowseGraphic> </gmd:graphicOverview> <gmd:descriptiveKeywords> <gmd:MD_Keywords> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Natuurgebieden</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Bos</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Eigendom</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Beheer</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Terreinen</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Staatsbosbeheer</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:thesaurusName> <gmd:CI_Citation> <gmd:title> <gco:CharacterString>GEMET Thesaurus Themes Versie 2.4</gco:CharacterString> </gmd:title> <gmd:alternateTitle> <gco:CharacterString>Beheerde Natuurgebieden Staatsbosbeheer</gco:CharacterString> </gmd:alternateTitle> <gmd:date> <gmd:CI_Date> <gmd:date> <gco:Date>2010-01-13</gco:Date> </gmd:date> <gmd:dateType> <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication"/> </gmd:dateType> </gmd:CI_Date> </gmd:date> </gmd:CI_Citation> </gmd:thesaurusName> </gmd:MD_Keywords> </gmd:descriptiveKeywords> <gmd:descriptiveKeywords> <gmd:MD_Keywords> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Landgebruik</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:keyword> <gco:CharacterString>Bodemgebruik</gco:CharacterString> </gmd:keyword> <gmd:thesaurusName> <gmd:CI_Citation> <gmd:title/> <gmd:date/> </gmd:CI_Citation> </gmd:thesaurusName> </gmd:MD_Keywords> </gmd:descriptiveKeywords> <gmd:resourceConstraints> <gmd:MD_LegalConstraints> <gmd:useLimitation> <gco:CharacterString>Er zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing</gco:CharacterString> </gmd:useLimitation> <gmd:accessConstraints> <gmd:MD_RestrictionCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="intellectualPropertyRights"/> </gmd:accessConstraints> <gmd:useConstraints> <gmd:MD_RestrictionCode codeListValue="copyright" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_RestrictionCode"/> </gmd:useConstraints> </gmd:MD_LegalConstraints> </gmd:resourceConstraints> <gmd:resourceConstraints> <gmd:MD_SecurityConstraints> <gmd:classification> <gmd:MD_ClassificationCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ClassificationCode" codeListValue="unclassified"/> </gmd:classification> <gmd:userNote> <gco:CharacterString> Voor het verkrijgen van de dataset kunt u zich wenden tot B. Boers tel. 030-6926109 </gco:CharacterString> </gmd:userNote> </gmd:MD_SecurityConstraints> </gmd:resourceConstraints> <gmd:aggregationInfo> <gmd:MD_AggregateInformation> <gmd:aggregateDataSetName> <gmd:CI_Citation> <gmd:title> <gco:CharacterString>EKSTER module (terreindoelen)</gco:CharacterString> </gmd:title> <gmd:date> <gmd:CI_Date> <gmd:date> <gco:Date>2012-01-01</gco:Date> </gmd:date> <gmd:dateType> <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication"/> </gmd:dateType> </gmd:CI_Date> </gmd:date> </gmd:CI_Citation> </gmd:aggregateDataSetName> <gmd:associationType> <gmd:DS_AssociationTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#DS_AssociationTypeCode" codeListValue="crossReference"/> </gmd:associationType> </gmd:MD_AggregateInformation> </gmd:aggregationInfo> <gmd:spatialRepresentationType> <gmd:MD_SpatialRepresentationTypeCode codeListValue="vector" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_SpatialRepresentationTypeCode"/> </gmd:spatialRepresentationType> <gmd:spatialResolution> <gmd:MD_Resolution> <gmd:equivalentScale> <gmd:MD_RepresentativeFraction> <gmd:denominator> <gco:Integer>10000</gco:Integer> </gmd:denominator> </gmd:MD_RepresentativeFraction> </gmd:equivalentScale> </gmd:MD_Resolution> </gmd:spatialResolution> <gmd:language> <gco:CharacterString>dut</gco:CharacterString> </gmd:language> <gmd:characterSet> <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8" codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode"/> </gmd:characterSet> <gmd:topicCategory> <gmd:MD_TopicCategoryCode>environment</gmd:MD_TopicCategoryCode> </gmd:topicCategory> <gmd:topicCategory> <gmd:MD_TopicCategoryCode>boundaries</gmd:MD_TopicCategoryCode> </gmd:topicCategory> <gmd:topicCategory> <gmd:MD_TopicCategoryCode>planningCadastre</gmd:MD_TopicCategoryCode> </gmd:topicCategory> <gmd:extent> <gmd:EX_Extent> <gmd:description> <gco:CharacterString>2012-01-01 2013-09-01</gco:CharacterString> </gmd:description> <gmd:geographicElement> <gmd:EX_GeographicBoundingBox> <gmd:westBoundLongitude> <gco:Decimal>3.37087</gco:Decimal> </gmd:westBoundLongitude> <gmd:eastBoundLongitude> <gco:Decimal>7.21097</gco:Decimal> </gmd:eastBoundLongitude> <gmd:southBoundLatitude> <gco:Decimal>50.7539</gco:Decimal> </gmd:southBoundLatitude> <gmd:northBoundLatitude> <gco:Decimal>53.4658</gco:Decimal> </gmd:northBoundLatitude> </gmd:EX_GeographicBoundingBox> </gmd:geographicElement> <gmd:geographicElement> <gmd:EX_GeographicDescription> <gmd:geographicIdentifier> <gmd:MD_Identifier> <gmd:code> <gco:CharacterString>RD_New (28992)</gco:CharacterString> </gmd:code> </gmd:MD_Identifier> </gmd:geographicIdentifier> </gmd:EX_GeographicDescription> </gmd:geographicElement> <gmd:temporalElement> <gmd:EX_TemporalExtent> <gmd:extent> <gml:TimePeriod gml:id="N10259"> <gml:begin> <gml:TimeInstant gml:id="N1025E"> <gml:timePosition>2012-01-01</gml:timePosition> </gml:TimeInstant> </gml:begin> <gml:end> <gml:TimeInstant gml:id="N10267"> <gml:timePosition>2013-01-01</gml:timePosition> </gml:TimeInstant> </gml:end> </gml:TimePeriod> </gmd:extent> </gmd:EX_TemporalExtent> </gmd:temporalElement> </gmd:EX_Extent> </gmd:extent> <gmd:supplementalInformation> <gco:CharacterString> Bron metadata: sbbbeheer.htm W:\data\EKSTER\Jaarsets\20020101\data\Staatsbosbeheer </gco:CharacterString> </gmd:supplementalInformation> </gmd:MD_DataIdentification> </gmd:identificationInfo> </gmd:MD_Metadata> XML; $xml_entry = simplexml_load_string($x); echo "<table>" ."<tr>" ."<td>Title</td>" ."<td>Owner</td>" ."<td>Purpose</td>" ."<td>Tags</td>" ."<td>Url</td>" ."<td>Url</td>" ."</tr>"; echo "<tr>"; $children = $xml_entry->children('http://www.isotc211.org/2005/gmd'); if (property_exists($children, 'identificationInfo')) $id_info = $children$->identificationInfo; if (isset($id_info) && property_exists($id_info, 'MD_DataIdentification')) $md_data_id = $id_info->MD_DataIdentification; if (isset($id_info) && property_exists($md_data_id, 'citation')) $citation = $md_data_id->citation; if (isset($id_info) && property_exists($citation, 'CI_Citation')) $ci_citation = $citation->CI_Citation; if (isset($ci_citation) && property_exists($ci_citation, 'title')) $title = $ci_citation->title; if (isset($title)) $children = $title->children('http://www.isotc211.org/2005/gco'); //Title echo "<td>"; if (property_exists($children, 'CharacterString')) echo $children->CharacterString; echo "</td>"; //Owner echo "<td>" .$xml_entry->children('http://www.isotc211.org/2005/gmd')->contact->CI_ResponsibleParty->organisationName->children('http://www.isotc211.org/2005/gco')->CharacterString ."</td>"; //Purpose echo "<td>" .$xml_entry->children('http://www.isotc211.org/2005/gmd')->identificationInfo->MD_DataIdentification->purpose->children('http://www.isotc211.org/2005/gco')->CharacterString ."</td>"; //Tags //Transfer echo "</tr>"; echo "</table>";
Output for 5.3.0 - 5.3.24, 5.4.0 - 5.4.15
Parse error: syntax error, unexpected '$' in SrTrK on line 421
Process exited with code 255.
Output for 5.3.25
Parse error: syntax error, unexpected '$' in /in/KKrTE on line 421
Process exited with code 255.