3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php mb_internal_encoding('UTF-8'); echo 'Subject: ', mb_encode_mimeheader('Vill du ta emot notifikationer om upphandlingar inom ditt affärsområde bland över 100.000 nya upphandlingar per år?', 'UTF-8', 'B');
Output for 4.3.0 - 7.2.0
Subject: Vill du ta emot notifikationer om upphandlingar inom ditt =?UTF-8?B?YWZmw6Ryc29tcsOlZGUgYmxhbmQgw7Z2ZXIgMTAwLjAwMCBueWEgdXBwaGFu?= =?UTF-8?B?ZGxpbmdhciBwZXIgw6VyPw==?=