3v4l.org

run code in 150+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php mb_internal_encoding('UTF-8'); echo 'Subject: ', mb_encode_mimeheader('Vill du ta emot notifikationer om upphandlingar inom ditt affärsområde bland över 100.000 nya upphandlingar per år?', 'UTF-8', 'B');
Output for 4.3.0 - 5.6.21, hhvm-3.10.0 - 3.12.0, 7.0.0 - 7.1.0RC3
Subject: Vill du ta emot notifikationer om upphandlingar inom ditt =?UTF-8?B?YWZmw6Ryc29tcsOlZGUgYmxhbmQgw7Z2ZXIgMTAwLjAwMCBueWEgdXBwaGFu?= =?UTF-8?B?ZGxpbmdhciBwZXIgw6VyPw==?=