3v4l.org

run code in 200+ php & hhvm versions
Bugs & Features
<?php // http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/41881215#41881215 function foo($string1, $string2) { /* Retourneert true dan en slechts dan wanneer de twee argumenten strings zijn en het eerste argument lexicografisch kleiner is. */ return is_string($string1) && is_string($string2) && $string1 < $string2; } var_dump( foo(1,2), foo('1','2'), foo('a','b'), foo('b','a'), foo('ab','ab'), foo('abc','ab') );
Output for 4.3.0 - 7.1.7
bool(false) bool(true) bool(true) bool(false) bool(false) bool(false)